St. Casterenshoeve steunt vrijwilligers van Als kanker je raakt

Het bestuur van Als kanker je raakt is bijzonder blij met de donatie van de stichting Casterenshoeve.  Zij heeft een bedrag beschikbaar gesteld ten behoeve van de scholingsdag voor de vrijwilligers van Als kanker je raakt. In 2018 zal deze dag plaatsvinden op 23 november

Op de scholingsdag zal er aandacht worden besteed aan de diverse ontmoetingsdagen, nl. “Zin in leven” waarbij de nadruk ligt op mensen die door kanker zijn geraakt, “Rouw in mijn hart” waar mensen die iemand hebben verloren aan kanker naar toekomen, “Gebroken hart” voor ouders wiens kind is overleden aan kanker en tenslotte “Young”, voor jongeren die door kanker zijn geraakt.

De leiders van deze dagen hebben met verschillende doelgroepen te maken en ook de dagen hebben een ander karakter.

Deze scholingsdag zal als thema hebben: Motiverende Gespreksvoering.

Bert Bakker introduceerde in Nederland vertalingen van boeken over motiverende gespreksvoering. Hij traint met regelmaat zorg- en hulpverleners, docenten, coaches en begeleiders van studenten.

Bert Bakker komt deze dag de vrijwilligers trainen in deze respectvolle manier van gesprekken voeren en anderen bejegenen.

Door middel van intervisie zullen de vrijwilligers aan de slag gaan om zich deze manier van gespreksvoering eigen te maken.

Column: De rug van mijn boek

We hadden elkaar niet gesproken dat weekend. Alleen even onze naam genoemd en waar we vandaan kwamen. We waren samen met een groep mensen vanuit het hele land naar het klooster gekomen voor een stilteretraite. Voor mij al een vertrouwde plek, voor haar voor het eerst, had ze me nog verteld.

Ze kwam met een bepaald verlangen, maar kon haar draai niet vinden. De stilte was moeilijk, ongemakkelijk soms. Na alles wat ze had meegemaakt, had ze het verlangen naar troost en geborgenheid. Ze kon zich echter niet ontspannen en bleef alert. Er waren verschillende vertrekken in het klooster waar ze zich mocht terugtrekken en kon bidden, maar ze bleef het liefst op haar eigen kamer.

Aan het eind van de retraite had ze het gevoel dat het een gemiste kans was geweest. Datgene waarop ze hoopte, vond ze niet. Haar begeleider had in het begin gezegd dat ze niet voor niets was gekomen, maar waarop ze nog wachtte, wist ze niet. Totdat ze voor haar laatste persoonlijke gebed een kamer opzocht waarin een volle boekenkast stond. Een van de boeken trok in het bijzonder haar aandacht door de kleur paars en het woord ‘Vertrouwen’, wat ze op de rug las. Ze trok het boek eruit. De omslag zag er mooi en verzorgd uit. Paars was ook de favoriete kleur van haar dochter geweest. Toen ze op de achterkant van het boek keek, zag ze mijn foto op het boek staan. Verbaasd realiseerde ze zich dat ik één van de deelnemers van de retraite was. Ze las dat dit boek ‘Kwetsbaar Vertrouwen’ over mijn man ging die aan kanker was overleden.

Ze had het als een teken van God ervaren. Een aanmoediging. Hij wist van haar verlangen om een boek uit te geven over het leven van haar dochter, die twee jaar geleden op16-jarige leeftijd aan kanker overleed. Vier jaar had ze alles bijgehouden, alles lag klaar, maar waar moest ze beginnen? Hoe pak je zoiets aan? Moest ze zelf een uitgever zoeken? Waar moest ze heen? Wat wilde ze precies? Met deze vragen liep ze al langer rond. Ze bleef erin hangen. Niemand in haar omgeving kon haar verder helpen. Het vinden van mijn boek voelde als een cadeautje. Ze mocht het meenemen naar huis.

Tijdens het lezen herkende ze veel, zoals de hoop en de verwachting van Jan dat God zou kunnen ingrijpen. Het telkens weer bidden en hopen. Een rotsvast vertrouwen dat het kon gebeuren. Dit had haar gezin ook kracht gegeven om vol te houden. Ze had het als enorm troostend ervaren om precies hierover te lezen in mijn boek. Het gaf haar inzicht om te lezen hoe wij hiermee zijn omgegaan.

Haar indrukwekkende verhaal over het vinden van mijn boek las ik later die week in een brief die ze stuurde. Mijn verrassing was groot. Nooit heb ik mijn boek gepromoot, nooit beveel ik het zomaar aan. Ik heb het aan God opgedragen. Het komt op plekken terecht waar het nodig is. Zo ook nu weer.

We maakten een afspraak en ze vertelde van haar prachtige dochter die na een zeer aangrijpend ziekbed overleden is. We deelden onze ervaringen. Ik deelde mijn schrijfproces en hoe ik tot het zelf uitgeven van mijn boek ben gekomen. Gaf haar informatie om weer een stapje verder te komen. Ik gaf haar het boek van de stichting Als kanker je raakt en vertelde van de ontmoetingsdag voor ouders van een overleden kind. Voor ons allebei voelde dit als een zeer bijzondere ontmoeting.

Zo veel dingen in het leven zijn niet te begrijpen, of lopen anders dan verwacht. Maar soms gebeurt er iets wat geen mens kan verzinnen, maar wat direct als speciaal voelt. Wij weten allebei dat dit zo’n gebeurtenis was.

Inmiddels heb ik stukjes van hun verhaal gelezen en films van haar dochter gezien op YouTube. Ik weet zeker dat het een heel indrukwekkend boek zal worden. Een boek waarin dwars door alle pijn en gebrokenheid heen hoop zal doorklinken.

Haar dochter wist dat haar moeder alle ervaringen beschreef en heeft haar moeder op het hart gedrukt dat het beslist een hoopvol boek moest worden. Dat zal het worden. Ik zag het in haar ogen. Het zal een erfenis zijn van hun sprankelende dochter die als een licht in hun leven was gekomen en voor altijd hen zal inspireren.

Het kan zomaar gebeuren dat iemand later aangetrokken wordt door de rug van haar boek en het uit een boekenkast pakt. En dat het precies het verhaal is wat diegene op dat moment nodig heeft.

Lies Nijman

Beelden van de landelijke dag op 14 april in Doorn

We kunnen terugzien op een bijzondere landelijke ontmoetingsdag op 14 april in Doorn. Rita Renema-Mentink opende de dag met een kort woord n.a.v de Emmaüsgangers. Daarna nam predikant en psycholoog Marjan Riedijk ons mee op de onbekende levensweg aan de hand van de bijbel en haar eigen ziekteproces en weg. Voor velen een heel herkenbaar verhaal. Er was veel ruimte voor ontmoeting en gesprek met behulp van gesprekskaarten. De gehele dag werd muzikaal prachtig omlijst. Kijk hier voor een korte impressie.

Een bezoekster van de landelijke dag 14 april vertelt…

Zaterdag 14 april was ik voor het eerst op de landelijke ontmoetingsdag in Doorn. Daar werd ik enorm geraakt, dat er zoveel mensen te maken hebben met kanker. Zelf of als partner. Zelf ben ik slechtziend geworden na het verwijderen van een tumor in mijn hoofd (september 2016) en dat kost me veel energie. Het gevolg is dat ik mijn werk als apothekersassistente niet meer kan uitvoeren. Bij Visio ben ik nu in behandeling om een andere baan te kunnen vinden. Inmiddels verdien ik nu 70% van mijn salaris.

Mijn man ging ook mee, en werd erg geraakt door de lezing van de psycholoog en predikant Marjan Riedijk. We hebben het boekje ‘Als kanker je raakt’ meegenomen en het brengt bij hem meer begrip op wat ik allemaal heb doorstaan. We zijn tot de conclusie gekomen dat we veel te weinig dingen samendoen! Dus ons streven is om meer tijd samen door te brengen.

Al met al staat mijn hele leven op de kop en ook het leven van ons gezin. Het is niet fijn om als moeder een heleboel dingen niet meer te kunnen of je laat nog wel eens iets liggen of slingeren. Natuurlijk zijn er ook vragen waarom God dit mij laat overkomen. Is alleen een tumor niet genoeg en blijf ik nu mijn hele leven slechtziend? Dit zijn vragen waar ik op dit moment mee rondloop en die maken me op zijn tijd erg somber. Ik kan er met mijn man over praten en dat geeft dan weer ruimte, maar het blijft moeilijk. Ik wacht nog op een afspraak bij Visio, waarna ik dit weer een plekje kan geven. Maar Visio is geen christelijke organisatie dus daar kan ik geen antwoord krijgen op de vragen waarom God dit laat gebeuren! De mensen van Als kanker je raakt hebben vast meer begrip voor mijn omstandigheden.

Lena Knibbe

Strijder met God!

Regelmatig hoor ik mensen praten over ‘het gevecht tegen kanker’. Ik heb wat moeite met die uitdrukking. Want bij een gevecht hoort een winnaar en een verliezer. Kanker overkomt je en je hebt maar weinig invloed op hoe die ziekte zich in je lijf ontwikkelt. Je kunt alleen zoeken naar een manier om ermee om te gaan.

Ik heb meer met het beeld van een gevecht of worsteling met God. Dit kan slapeloze nachten opleveren. Zo spreek ik mensen die zich tijdens hun ziekte afvragen of er een hemel bestaat en hoe die er dan uitziet. En mensen die zich afvragen of alles met een reden gebeurt. En zo ja, met welke reden dan? Zelf heb ik die laatste vraag tijdens mijn ziekte ook gehad. Soms sprak ik erover met anderen, één keer met een medechristen op het ziekenhuisbed naast me. We vroegen ons af of we het zonder ons geloof makkelijker zouden hebben. Ons conclusie was dat we dan niet hoefden te worstelen met de vraag waarom God zoveel kwaad toelaat. Maar we zouden niet willen leven zonder een plek bij God waar we met ons verdriet en onze vragen terecht kunnen.

Nu ik terugkijk verwonder ik me erover dat mijn vertrouwen op God juist in die moeilijke periode gegroeid is. Ik vertrouw erop dat God goed is en dat Hij ook naar mij omziet. Dat ook mijn leven in Zijn hand geborgen is. Tegelijkertijd blijf ik leven met veel onbeantwoorde vragen.

Het doet me denken aan een verhaal over Jacob. In gevecht met een onbekende aanvaller overwint hij zijn angst voor de toekomst. Nu is hij er klaar voor om zijn broer, die hij bedrogen heeft, tegemoet te treden. De onbekende geeft hem een nieuwe naam, want hij heeft met God zelf gevochten.

Van nu af aan heet hij Israël. Dat betekent: Strijder met God!

Zo geloof ik dat wij ook strijders met God mogen zijn. Ik geloof dat God erbij is in onze worstelingen met onszelf, met onze ziekte en met ons geloof. Hij biedt een plek waar we onze vragen mogen neerleggen. En ik geloof dat God met ons meestrijdt. Hij staat aan onze kant, en heeft de uiteindelijke overwinning al behaald!

Sijbrand Alblas

 

Gelezen: U bent altijd bij mij – van Aukje en Wilkin van de Kamp

“Veel mensen met kanker worstelen na de behandeling met levensvragen. Na de behandeling begint misschien wel de grootste strijd: hoe moet ik ook alweer mijn leven leiden?”, las ik in de Trouw van woensdag 11 april. De dienst geestelijke verzorging van het VUmc in Amsterdam ontwikkelde hiervoor een schrijftraining, waarbij deelnemers een spirituele autobiografie schrijven. “Door het beschrijven van belangrijke momenten uit hun verleden, ontdekken ze weer wie ze zijn en hoe ze de toekomst willen aangaan. Waar gaat het nu ten diepste om?” Na twee jaar van ziekenhuisbezoeken, vertelt een patient, was de behandeling afgerond. “‘Tot volgend jaar’, zeggen ze dan. Ik schrok – ineens stond ik er alleen voor. worstelde met vragen over zingeving en ging het gesprek met God aan. Ik vroeg me steeds vaker af: Als ik doodga, waar ga ik dan heen? De hemel? Ik weet het niet meer, ik heb er helemaal geen beeld meer bij.”

Ook Aukje van de Kamp die een knobbeltje in haar borst ontdekte en zo een langdurig ziektetraject in ging, worstelde met zingevingsvragen. Zij beschrijft al tijdens het ziekteproces hoe ze daar mee omgaat en maakt ons zo ook deelgenoot van (een gedeelte van) haar spirituele autobiografie. Hier volgen enkele treffende citaten over wat ze allemaal ondergaat:

“Onderweg naar het ziekenhuis doemen allerlei scenario’s voor mijn ogen op. Ik wil me maar aan één ding vasthouden en dat is dat God voor me zorgt. Het eerstvolgende uur in het ziekenhuis krijg ik allerlei medische termen te horen. Het enige dat me echt bijblijft, terwijl ik in een waas van tranen voor me uitkijk is, dat ik morgen vόόr twaalf uur moet vertellen of ik een borstbesparende operatie of een amputatie wil.”

“Vrijwel direct nadat ik mijn plekje in de wachtruimte heb ingenomen, kijk ik om me heen en vraag Gods zegen voor al mijn lotgenoten. Ik neem geen deel aan negatieve gesprekken die ik om me heen hoor, maar verdiep me in een boek of tijdschrift dat ik heb meegenomen. Op deze manier kom ik de tijd goed door. De bestraling zelf duurt maar heel even en is niet pijnlijk, maar het hele proces maakt me erg moe.”

“Aan het eind van de serie bestralingen merk ik wel dat mijn huid begint te branden. De plek op mijn borst is erg gevoelig en ik ben blij dat ik de laatste dagen bij thuiskomst kan koelen met een coldpack. Als de laatste drie bestralingen voor me liggen, maak ik een grapje dat ik voor goud ga. Een dagje brons, een dagje zilver en dan is het zover: Ik ga voor goud!”

Het bijzondere van dit boek is dat Aukje het samen met haar man Wilkin heeft geschreven vanuit een bepaald thema: en wel vanuit Psalm 23, de herderspsalm. Elk een eigen onderdeel per hoofdstuk. Wilkin leidt het hoofdstuk in met een overdenking van een versregel uit de psalm en Aukje vult aan met wat ze gedurende de gehele periode meemaakt. De titel van het eerste hoofdstuk is veelzeggend: De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets (Wilkin); Een knobbeltje in mijn borst (Aukje).

Met recht zou je dit boek een geloofsboek kunnen noemen. De auteurs geven weer dat Psalm 23 voor hen een houvast in de storm is geweest: ‘De woorden U bent altijd bij mij hebben ons door deze zware tijd heen gedragen. Een tijd waarin alles onzeker leek te zijn. Maar juist in deze tijd mochten we God van een heel andere kant leren kennen. We ontdekten dat Hij in elk seizoen van ons leven te vertrouwen is. God komt nooit te vroeg en al helemaal niet te laat, want Hij is er altijd!’

Gettie Kievit

Chemo

Langzaam

druppelt het gif in je lijf

je hebt geen keus

 

Langzaam

wordt je lijf vergiftigd

het protesteert, gaat vreselijk tekeer

 

Langzaam

raken bloedlichaampjes van slag

moeheid neemt toe, haar valt uit

 

Langzaam

wordt zichtbaar aan je lijf

dat er een strijd wordt gestreden

 

Langzaam

gaan de dagen, weken voorbij

komt het einde in zicht

 

Langzaam

groeit het verlangen dat de chemo

zijn uiteindelijke goede werk heeft gedaan

 

Langzaam

laat je los wat is geweest

de tijd moet leren hoe het verder zal gaan

 

Uit het boek ‘Als kanker je raakt’, geschreven door Rita Renema-Mentink

Ervaar wat muziek voor jou kan betekenen in Veenendaal

Kanker in een ander Licht
Door middel van muziek steun en bemoediging ervaren

Muziek is de meest directe weg naar je emoties. Het heeft enorme invloed op ons. Je kan erbij ontspannen, het verwoord je klacht, je verdriet, je levensvragen… De muziek komt daar waar woorden tekort schieten. Muziek geeft ruimte aan je emoties en dat helpt je om je te uiten en weer energie te krijgen.

Als je de diagnose kanker hebt (gehad) komen er zoveel emoties en levensvragen op je af. Juist in muziek worden deze verwoord. Hoe goed is het om samen stil staan bij wat kanker met je doet of gedaan heeft en steun en bemoediging te zoeken bij God, door muziek heen!

Meld je aan voor de GRATIS ontmoetingsavond op donderdag 31 mei om 20.00 uur in Veenendaal. Ervaar wat muziek voor jou kan betekenen! Ervaring met muziek is niet nodig.

De avond staat onder leiding van Alice de Wolff (muziektherapeut) en Sandra van Leeuwen. Sandra heeft kanker gehad en zal vertellen hoe haar geloof en muziek haar erdoor hebben geholpen.

Meer informatie of aanmelden: alicedewolff@coramuze.nl

Benefietconcert in Zwijndrecht

Op 15 juni a.s. zal er opnieuw een benefietconcert plaatsvinden, waaraan twee koren en diverse bekende musici hun belangeloze medewerking zullen verlenen. Hieruit blijkt dat men onze stichting een warm hart toedraagt en dit waarderen wij zeer. Geweldig dat op deze manier alle opbrengsten van de concerten ten goede kunnen komen aan Als kanker je raakt.

Aan dit concert werken mee:

  • 13-jarig vocaal talent Sterre van Boxtel
  • Chr. Reiskoor ‘Holland Zingt’ o.l.v. André van Vliet
  • Gospel Unlimited o.l.v. Marcel van der Poel
  • Bert Kruis (orgel)
  • Jan Lenselink (piano)
  • Severin van Dijk (fluit)

Rita Renema-Mentink, medeoprichter en directeur van Als kanker je raakt, houdt een overdenking en licht het werk van de stichting nader toe.

De avond begint om 20.00 uur en vindt plaats in de Bethelkerk, Rotterdamseweg 73, 3332 AD Zwijndrecht. De toegangsprijzen zijn:

Samen met ons een benefietconcert organiseren?
Graag willen wij op meerdere plaatsen door het land heen benefietconcerten organiseren. Hiermee wordt Als kanker je raakt niet alleen financieel ondersteund, maar is dit ook een mooie gelegenheid om de naamsbekendheid te vergroten. Wij zijn daarom op zoek naar koren die het leuk vinden om samen met ons een benefietconcert te organiseren.

Dus ben je lid van een koor dat openstaat voor dergelijke initiatieven en wil je meer informatie?
Neem dan contact op met Mathilde de Wit, tel. 06-22218488 of mathildedewit@alskankerjeraakt.nl.

Leo Vroegindeweij
Mathilde de Wit-van Weelde