Videostream benefietconcert op 13 december 2020

Sinds 2015 worden er met enige regelmaat benefietconcerten georganiseerd. Inmiddels hebben er door het land heen 13 concerten plaatsgevonden, waar met veel plezier en dankbaarheid op wordt teruggekeken. Helaas is het vanwege de Covid-19 maatregelen momenteel niet mogelijk om in de oorspronkelijke vorm concerten te geven en daarom is het idee onstaan om een concert te organiseren, dat in het teken zal staan van Wereldlichtjesdag en via YouTube zal worden gestreamd. Op Wereldlichtjesdag steken mensen over de hele wereld kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen.

Graag willen op juist op deze dag om 19.00 uur via YouTube een videostream van een prachtig concert uitzenden, waarbij ook zal worden stilgestaan bij de komst van de Here Jezus op de aarde, Het Licht van de Wereld.

Op dit moment zijn de voorbereidingen in volle gang en wij hopen natuurlijk dat het concert, onder de dan geldende Covid-19 maatregelen, door kan gaan. Als dit zo is, ontvang je binnenkort een aparte nieuwsbrief met daarin alle verdere informatie.

Zet maar alvast in je agenda: Op zondag 13 december 2020 is het Wereldlichtjesdag. Om 19.00 uur videostream benefietconcert op YouTube.

Van harte aanbevolen!

Uitkomsten onderzoek naar de reputatie van stichting Als kanker je raakt

In de afgelopen periode hebben twee CHE-studenten een reputatieonderzoek uitgevoerd voor/over de stichting. Het was nuttig om te kijken naar de huidige reputatie en naar de vragen of en hoe de reputatie van Als kanker je raakt te verbeteren is. Misschien heb je een aantal weken geleden ook mee gedaan aan de enquête die is verstuurd. Mocht je de enquête destijds ingevuld hebben, hartelijk dank daarvoor! Jouw antwoorden hebben ons verder geholpen in het onderzoek.

De belangrijkste conclusies uit het reputatieonderzoek:

  • Op het gebied van naamsbekendheid en de bekendheid over wat de stichting doet, ligt een uitdaging.
  • Openheid en transparantie worden als verbeterpunten gezien.
  • Er is bij de doelgroep behoefte aan online lotgenotencontact, blogs, nieuwsbrieven, informatie (zoals lezingen) en persoonlijk contact.
  • Mensen die de stichting kennen, ervaren de stichting als troostend, betrokken en betrouwbaar.

Er zijn ook enkele adviezen gegeven:

  • Formuleer opnieuw, met een frisse blik jullie missie, visie en identiteit. Wat is anno 2020 jullie verhaal?
  • Deel dit verhaal met de vrijwilligers. Zij brengen het verhaal naar buiten en staan in contact met de doelgroepen.
  • Laat het verhaal doorklinken in de producten en diensten en laat het zien aan de doelgroepen.

De adviezen worden meegenomen in het meerjarenplan en mede naar aanleiding van deze adviezen zijn we momenteel bezig met het vernieuwen van de website, het opzetten van WhatsApp-groepen en online trainingen. Ook zal er in november een inspiratiedag georganiseerd worden voor alle vrijwilligers.

Binnenkort volgt meer informatie hierover.

Sport4Hope fietst €6.300,- bij elkaar voor Als kanker je raakt

Helaas kon in verband met Covid-19 het evenement Sport4Hope dit jaar niet doorgaan in zijn oorspronkelijke vorm. Gelukkig zijn er wel mooie andere initiatieven ontstaan.

Zo besloot een groep enthousiaste wielrenners en fietsers, onder andere van het Gomarus College in Gorinchem en Growteq Charity Cycling, op eigen gelegenheid te fietsen en zich te laten sponsoren. Zij hebben voor Als kanker je raakt het prachtige bedrag van € 6.300,- bij elkaar gefietst. Heel hartelijk dank aan alle deelnemers en sponsoren!

Houd de website www.sport4hope.nl in de gaten en doe mee met de editie juni 2021. Verder is de werkgroep van Sport4Hope nog op zoek naar een nieuw teamlid. Ken jij iemand uit je netwerk die van fietsen houdt en goed is in organiseren? Dan kun je hem of haar wijzen op deze mogelijkheid.

Het mailadres is info@sport4hope.nl.

Afscheid van directeur Rita Renema-Mentink

In het voorjaar heeft stichting Als kanker je raakt afscheid genomen van haar directeur en medeoprichter Rita Renema-Mentink. Rita is de grondlegger van de stichting en heeft zich meer dan 10 jaar met hart en ziel ingezet voor al die mensen die geraakt zijn door kanker. Ze is voor velen een bekend gezicht. Ze was de drijvende kracht achter de stichting en organisator van vele ontmoetingsdagen, waarvan de eerste zelfs bij haar thuis.

Rita heeft de stichting opgebouwd met tientallen vrijwilligers door heel Nederland, die dankzij haar met elkaar werden verbonden rondom het thema kanker. Ook is zij voor velen een luisterend oor geweest in tijden van ziekte en sterven. Ze heeft veel mensen bemoedigd met hoopvolle gedichten en woorden in haar boeken Als kanker je raakt en Vertel maar.

We zijn dankbaar voor het vele werk dat Rita Renema-Mentink voor stichting Als kanker je raakt heeft gedaan. We weten dat dit stukje tekortdoet aan de vele uren waarin ze zich ingezet heeft voor de stichting. Dank ook aan de Lelie Zorggroep, waar Rita werkt als geestelijk verzorger, die deze uren mede mogelijk maakte. Het werk van Rita als geestelijk verzorger en haar weg gaan verder. We willen vanuit ons geloof Rita goede woorden meegeven en bidden haar deze oude Ierse zegen toe voor onderweg:

De Heer zij voor je
om je de juiste weg te wijzen

De Heer zij achter je
om je in de armen te sluiten
en om je te beschermen tegen gevaar

De Heer zij onder je
om je op te vangen wanneer je dreigt te vallen

De Heer zij in je
om je te troosten als je verdriet hebt

Hij omgeve je
als een beschermende muur wanneer anderen over je heen vallen

De Heer zij boven je
om je te zegenen

Zo zegene God jou vandaag,
morgen en in eeuwigheid

(Zegen van St Patrick, een Ierse monnik die leefde van 435-500)

Bemoediging 25 april

Landelijke dag ‘Geraakt door kanker’ verplaatst naar 26 september

Op zaterdag 26 september hopen we iedereen te ontmoeten op de landelijke ontmoetingsdag ‘Geraakt door Kanker’ in Doorn. Deze dag was aanvankelijk gepland op zaterdag 25 april, maar kan op deze datum helaas niet doorgaan i.v.m. het coronavirus. Iedereen is welkom, ook de naasten. Spreker is Inge Hidding.

Inge Hidding is coach, directeur en oprichter van de opleiding ‘Coaching Rondom Kanker’ In 2009 kreeg ze zelf de diagnose borstkanker. Na haar behandelingen heeft ze zich gespecialiseerd in de begeleiding bij kanker. Inge Hidding is ook auteur van het boek ‘Coaching bij kanker’. Centraal in dit boek staan de zes meest gestelde vragen die ze tegenkomt in haar praktijk: over vermoeidheid, angst, zelfbeeld, relaties, zingeving en werk.

De ontmoetingsdag is van 10.30 uur – 14.00 uur en wordt gehouden in Het Brandpunt, Postweg 18, Doorn. De lunch wordt verzorgd. Er zijn kamers beschikbaar om te rusten. Je kunt je aanmelden op: www.alskankerjeraakt.nl of mail naar ontmoeten@alskankerjeraakt.nl.

Sport4Hope 2020

Op zaterdag 27 juni 2020 organiseert Sport4Hope het jaarlijkse fietsevenement. Start- en finishlocatie is het Topsportcentrum in Almere. Net als voorgaande jaren bestaat het evenement uit drie routes. De langste twee (de Oud en Nieuwland en Randmeren Ronde) gericht op racefietsers, de kortste (Rondje Gooimeer) voor recreanten en ebikes. Meer informatie over de routes van 2020 vind je op de website van Sport4hope.

Behalve een mooie wielerdag heeft ‘Sport4Hope’ als doel om sponsorgeld in te zamelen voor de stichting ‘Als kanker je raakt’ Een mooie fietsdag en tegelijkertijd een uitgelezen kans om geld in te zamelen voor een goed doel. De ideale dagtocht om samen met vrienden en familie te fietsen! Fiets je ook mee?

Vacature vrijwilliger werkgroep fondswerving

De stichting Als kanker je raakt zoekt een vrijwilliger voor het werven van fondsen ter ondersteuning van zijn doelen. Voor de stichting zijn deze fondsen erg belangrijk omdat wij ons werk alleen kunnen doen dankzij de steun van donateurs en vrijwilligers.

Voor meer informatie zie Vacature vrijwilliger werkgroep fondsenwerving of mail naar info@alskankerjeraakt.nl

Een nieuw bestuur stelt zich voor

In oktober 2019 heeft Als kanker je raakt een nieuw ad-interim bestuur gekregen. De bestuursleden stellen zich graag aan je voor. Ook geven we je graag inzicht in de reden waarom er een nieuw bestuur is aangetreden. Overigens is het goed om te weten dat dit bericht bewust niet in de nieuwsbrief van november is meegenomen, omdat die nieuwsbrief volledig in het teken stond van: rouw.

Op koers gehouden
De reden voor de bestuurswissel ligt in het aftreden van de toenmalige voorzitter. Verschillen in persoonlijkheid, communicatiestijlen en inzicht waren daarvan de oorzaak. Na het vertrek van de voorzitter heeft het toen-zittende bestuur met veel inzet de stichting op koers gehouden; geplande/lopende activiteiten zijn doorgegaan (zoals de ontmoetingsdagen, benefietconcerten en Sport4Hope) en een aantal noodzakelijke taken is uitgevoerd. Parallel daaraan is een visie ontwikkeld over de manier waarop de stichting – onder leiding van een te benoemen 3-hoofdig bestuur op ad-interim basis – meer toekomstbestendig gemaakt kan worden.

Versterkt vertrouwen
Sinds 3 oktober is dat 3-hoofdig bestuur aan de slag. De genoemde visie heeft hen voldoende aanknopingspunten gegeven om met vertrouwen het bestuur van de stichting over te nemen. Dat vertrouwen is versterkt door de gesprekken die Annette, Jaap-Willem en Erwin aanvullend gevoerd hebben met het toenmalige bestuur, de oprichters ds. Arie van der Veer en Rita Renema en Hein Griffioen (organisatieadviseur).

En nu stellen ze zich graag aan je voor…

Annette Westerhuis-Bos
Ruim 10 jaar geleden overleed mijn man ten gevolge van een melanoom. Met 4 tieners bleef ik achter en dat was best zwaar. Maar God heeft de leiding in mijn leven: Ik kon dóór en raakte betrokken bij de stichting ‘Als kanker je raakt”. Inmiddels zijn de kids het huis uit en heb ik al enige jaren een fantastische baan als HR manager bij een dynamisch bedrijf. Al deze ervaringen kan en mag ik nu gebruiken in deze interim functie. Samen met Erwin en Jaap-Willem zal ik mij inspannen om de stichting Als kanker je raakt verder te brengen.

Jaap-Willem Platschorre
Op 3 juni 2016 kreeg ik het ontstellende bericht: u heeft een flinke hersentumor. Ik was 35 jaar. Mijn vrouw was net in verwachting van ons 5e kind. Maar met dat bericht ging ons leven compleet op z’n kop. Gelukkig was God erbij! Hij sprak door Zijn Woord: “Vrees niet, geloof alleen.” Na enkele dagen van onzekerheid over behandelmogelijkheden werd ik diezelfde maand toch nog geopereerd, gevolgd door bestralingen en chemotherapie in 2017 en 2018. Gelukkig knapte ik daarna goed op. In tussentijd was ik via de fietstocht Sport4Hope in aanraking gekomen met stichting Als kanker je raakt. Ook werd ik betrokken bij enkele beleidsmatige zaken en hebben we als gezin meegewerkt aan de AKJR video van eind 2017. Sinds begin dit jaar werk ik als Manager Finance en ICT bij Stichting Mercy Ships Holland. Een prachtige organisatie waar het belang van goede gezondheidszorg en de liefde van Christus centraal staan! Ook voor Als kanker je raakt zet ik me komende tijd graag in samen met Annette, Erwin, Rita, Pauline en de vele vrijwilligers!

Erwin Hout
Opgroeiend in voorspoed brak ik op 19-jarige leeftijd mijn nek en raakte volledig verlamd. Toen ik naar de bodem van mijn bestaan zonk, was God dáár. Hij ving mij op, bemoedigde mij met de woorden uit Psalm 23: ik ben je Herder. In de dragende kracht van die belofte mocht en kón ik verder. Na mijn studie Bedrijfskunde ben ik gaan werken bij BIS (nu BIS|Econocom), waar ik sinds 2008 marketing directeur ben. In 2003 trouwde ik met Marleen Korevaar en ons huwelijk is gezegend met drie dochters (Hannah, Loïs en Elisa). In de periode dat ds. Arie van der Veer met Rita Renema bezig was met de oprichting van Als kanker je raakt (2010) was ons gezin te gast bij ds. Arie van der Veer in het programma Nederland Zingt op Zondag. Vanwege mijn marketing-achtergrond vroeg hij mij PR-coördinator te worden. Dat heb ik de afgelopen 9 jaar met veel plezier gedaan en nu mag ik in de rol van voorzitter dienstbaar zijn aan de stichting. Het is mijn gebed en dat van Annette en Jaap-Willem dat wij – samen met de vele gedreven vrijwilligers, de oprichters én de onlangs geworven coördinator – de levende Hoop, die er is in Christus onze Heer’ mogen delen met iedereen die door kanker wordt geraakt.

Heb je vragen, ideeën, aandachtspunten? Wil je graag meedenken en/of meedoen als vrijwilliger? Laat het ons weten.

Stuur je mail naar secretaris@alskankerjeraakt.nl.