Kennismaking Regioteam Noord

Leden Regioteam Noord, v.l.n.r. Attie den Boer, Jacob Lohof en Petra de Vries

Sinds enige tijd krijg ik, Petra de Vries, de nieuwsbrief van Als kanker je raakt. Vorig jaar werd hierin een oproep gedaan om mee te helpen met het organiseren van een Ontmoetingsdag ‘Als kanker je raakt’ in Drachten. Ik was meteen enthousiast. In mijn dagelijkse leven ben ik wijkverpleegkundige en specialiseer ik me in oncologie. Voor deze doelgroep, mensen met kanker, wordt veel georganiseerd, maar eigenlijk niets vanuit het geloof. Daarom wilde ik me daar graag voor inzetten. Ik heb me dus aangemeld om de ontmoetingsdag in Drachten mee te helpen organiseren.

Ik heb fanatiek flyers uitgedeeld, stukjes gedeeld op social media én een interview gegeven op de lokale zender. De ontmoetingsdag was een succes. Bij de voorbereiding was ook Jacob, uit Groningen, betrokken. En ja, tussen Groningen en Friesland is wel eens wat wrijving. Hier echter zeker niet, we maken wel eens wat grapjes over en weer, maar beiden hebben een groot hart voor God en onze medemens met kanker. We hebben een prima samenwerking.

Na afloop van deze ontmoetingsdag, kreeg iedere deelnemer een enquête, waarin onder andere gevraagd werd of iemand mee wilde helpen met het organiseren van nog meer activiteiten in het noorden. Met veel enthousiasme heb ik daarop gereageerd, net zoals Attie den Boer en Jacob Lohof.

Sinds dit jaar vormen wij het regioteam Noord en zijn we van start gegaan. Drie vaste leden en drie hulpleden. Er is nog plaats voor meer leden hier in het noorden, met name op gebied van financiën zoeken wij nog wat ondersteuning. Iets voor jou? Kom ons gezellige team versterken!

 

Hartelijke groet,

Attie, Jacob en Petra

Terugblik themadag ‘Rouw in mijn hart’ op 4 februari 2023

Op zaterdag 4 februari, Wereldkankerdag, vond de themadag ‘Rouw in mijn hart’ plaats in de Zuiderkerk in Drachten. Deze dag was de eerste activiteit die (mede-)georganiseerd werd door het Regioteam Noord AKJR.

 

Na een kort welkom door regioteamlid Attie den Boer werd de leiding van deze dag overgedragen aan Bouwina de Haan, psychosociaal therapeut in haar praktijk ‘Langszij, coaching en therapie’ in Barneveld. Deze dag stond in het teken van (h)erkenning, bemoediging en inzicht in het rouwproces. Er waren zeven deelnemers aanwezig, ieder met een eigen verhaal en rouwproces.

 

Na de koffie met een echte Friese oranjekoek startte het programma. Allereerst was er een kennismakingsronde: de deelnemers werd gevraagd zichzelf kort voor te stellen met behulp van de vingers van de hand:

de duim                          –           waar ben je goed in?

de wijsvinger                 –           waar richt jij je aandacht op?

de middelvinger           –           waar heb je een hekel aan, wat irriteert jou?

de ringvinger                –           waar ben je trouw aan?

de pink                           –           waarin ben je klein, waar kun je in groeien?

 

Iedereen had het van tevoren wel spannend gevonden om te komen, maar er ontstond al snel een vertrouwde en veilige sfeer.

Bouwina hield een korte inleiding over ‘Rouw in mijn hart’. Daarna gingen we met z’n allen in een halve cirkel rond een tafel staan, waarop een symbolische schikking was gemaakt. Ieder kon een steen uitzoeken, deze op de tafel leggen en erbij vertellen waarom je juist déze steen op dié bepaalde plek op tafel neerlegde.

Na nog een korte Bijbellezing en gebed kon iedereen genieten van een voortreffelijke lunch, waarbij spontaan veel gesprekken ontstonden, soms met een lach, soms met een traan.

Na de lunch volgde het creatieve gedeelte. Alle zeven aanwezigen mochten zich uitleven in het maken van een moodboard met als thema: ‘Wat is voor jou hoopvol in het leven met rouw?‘ Er ontstonden verrassende creaties en onder het genot van koffie of thee werd uitgelegd waarom men juist op die manier het moodboard had gemaakt.

Tijdens de evaluatie kon iedereen terugkijken op een positieve, waardevolle dag, misschien wel voor herhaling vatbaar met een vervolgonderwerp. Rond 15.00 uur ging iedereen huiswaarts.

Terugblik bezinningsreizen – Frankrijk

Twee bezinningsreizen liggen achter ons. De eerste week was voor mensen met kanker en de tweede week voor nabestaanden. Het is moeilijk in woorden te omvatten wat deze weken betekend hebben.

In de eerste bezinningsweek voor mensen met kanker en partners stonden we stil bij de volgende thema’s: innerlijke ruimte, jij en de ander, herinneren en vergeten, geloven en weten, vasthouden en loslaten.

Heel intens om met elkaar een week op te trekken in een prachtige omgeving en diepste emoties te delen, samen te koken, een excursie naar Rocamadour. Voor één van de deelnemers is een filmopname gemaakt om iets kostbaars achter te laten. Zie https://www.alskankerjeraakt.nl/heb-ik-bemind-en-ben-ik-bemind-geworden/

Is deze reis misschien iets voor jou? https://www.alskankerjeraakt.nl/bijeenkomst/bezinningsreis-voor-mensen-met-kanker-en-medereizigers-19-24-september-2022/

In de tweede week voor nabestaanden waren er de volgende thema’s: Rouw en emoties, cirkel van verlies, splitsing van de ziel, Rouw en hoe verder leven? De reis in een paar woorden: ontspanning, warmte, diepgang, onvoorwaardelijke liefde, verbinding, samen huilen, veel gelachen, mooie omgeving, excursie, massage, lekker eten, stappen zetten voor de toekomst. Ben jij nabestaande en is deze reis iets voor jou? https://www.alskankerjeraakt.nl/bijeenkomst/bezinningsreis-rouw-10-15-oktober-2022-frankrijk/

 

7 ontmoetingsdagen kunnen doorgaan dankzij de geweldige actie van Groot Nieuws Radio

 

 

Van 31 maart tot 1 april was Tim Hendriks 25 uur lang op Groot Nieuws Radio om Blessings uit te delen en aandacht te vragen voor de stichting en geld op te halen voor 7 ontmoetingsdagen.

Er is een geweldig bedrag opgehaald en de ontmoetingsdagen kunnen doorgaan en staan ondertussen gepland!

  • 23 april 2022 in Zwolle
  • 8 oktober 2022 in Waddinxveen
  • 12 november 2022 in Drachten
  • 19 november 2022 in Zwolle, speciaal voor ouders van wie een kind is overleden
  • 10 december 2022 in Katwijk
  • 18 maart 2023 Hardenberg
  • 22 april 2023 Ermelo
  • 13 mei 2023 Middelharnis

Groot Nieuws Radio 25 uur lang in actie voor Als kanker je raakt

 

WAUW! We zijn er stil van… 25 uur lang was Tim live op Groot Nieuws Radio om het 10-jarig bestaan van het programma ‘Blessings’ te vieren, blessings uit te delen en aandacht te vragen voor onze stichting. Tijdens de uitzending is er maar liefst €20.235 ingezameld die wij kunnen inzetten voor het organiseren van ontmoetingsdagen. Wat zijn we hier ontzettend blij mee! 💛

We willen Tim en Groot Nieuws Radio hartelijk bedanken voor deze uitzending en al hun inzet. Uiteraard gaat onze dank ook uit naar iedereen die gedoneerd heeft: DANKJEWEL!

   

   

👉 Benieuwd wat er in de 25-uur durende aflevering allemaal is gebeurd? Via deze link kun je de liveblog nog eens rustig nalezen: https://www.grootnieuwsradio.nl/…/liveblog-25-uur…/
👉 De hele uitzending en alle mooie verhalen terugluisteren? Ga dan naar https://www.grootnieuwsradio.nl/programma/jubileumuitzending-blessings/
👉 Toch nog iets bijdragen? Wat mooi! Dit kan via deze link: https://www.alskankerjeraakt.nl/donations/gnr/
👉 Wij hebben de volgende ontmoetingsdagen in de regio’s gepland: 23 april 2022 in Zwolle, 8 oktober 2022 in Waddinxveen, 12 november 2022 in Drachten, 19 november 2022 voor ouders van wie een kind is overleden in Zwolle, 10 december 2022 in Katwijk, 18 maart 2023 Hardenberg, 22 april 2023 Ermelo, 13 mei 2023 Middelharnis

Wil je helpen door vrijwilliger te worden of wil je bij de ontmoetingsdag  aanwezig zijn? Geef je hier op als vrijwilliger en geef je hier op voor de ontmoetingsdag.

Wereldkankerdag 4 februari: Concert met een verhaal

Speciaal op Wereldkankerdag: Concert met een verhaal: Kanker raakt iedereen, jou dus ook. Mooie muziek van Jafeth en Sifra Bekx wordt afgewisseld met persoonlijke verhalen van mensen met kanker, naasten en nabestaanden. Kijk mee met de videostream om je te laten raken en bemoedigen. Het is niet nodig je voor dit concert aan te melden.

Kijk om 20:00 uur mee met dit concert via: https://youtu.be/fN54uEmUPX4

Notitie ‘Van snappen naar proberen te begrijpen’ aangeboden

Op Blue monday, maandag 17 januari, hebben Peter van den Berg en Pauline Aalbers de notitie ‘Van snappen naar proberen te begrijpen’ aangeboden als handreiking om de samenleving een stukje mooier te maken.

Met deze notitie willen zij antwoord geven op het inspiratieadvies ‘Stervelingen’ van de Raad Volkgezondheid & Samenleving en willen zij tevens een bijdrage leveren in het gesprek hierover in de samenleving. Een lastig en voor velen een moeilijk gespreksonderwerp.

De notitie is aangeboden aan Kees van der Staaij (lid en nestor Tweede Kamer, lid van de Kamercommissie Volkgezondheid en Sport) en de de Raad Volksgezondheid & Samenleving.  Notitie aan te vragen via info@alskankerjeraakt.nl

 

Even voorstellen: Nieuw bestuurslid Marius Harkema

Na ruim twee jaar heeft Erwin Hout het voorzitterschap van de stichting Als kanker je raakt overgedragen aan een nieuwe voorzitter in de persoon van Marius Harkema. Erwin blijft bij de stichting betrokken als lid van het Comité van Aanbeveling. 

Marius stelt zich voor:

‘In de afgelopen jaren zijn we als gezin en in de familie op verschillende manieren geraakt door kanker. Lang nadenken was dan ook niet nodig toen de vraag kwam of ik als bestuurslid dienstbaar wilde worden aan de het werk van de stichting Als kanker je raakt. Om mee te helpen aan de voortgang en uitbreiding – omdat het zo hard nodig is! – van het mooie werk voor al die mensen die door kanker zijn geraakt.

Ineke, mijn vrouw, en ik hebben vijf – inmiddels getrouwde - kinderen mogen ontvangen en veertien kleinkinderen, waarvan er twee al bij hun hemelse Vader zijn. Ik ben 45 jaar lang in allerlei functies werkzaam geweest in het voortgezet onderwijs.

Het werk bij Als kanker je raakt, samen met betrokken vrijwilligers, een bevlogen coördinator en andere bestuursleden, mag en wil ik doen in het geloof dat de Heere God Zijn Naam: Ik ben; Ik ben erbij en Ik zal – erbij – zijn, altijd waarmaakt, hoe moeilijk de omstandigheden ook zijn. In die Naam kun je schuilen!’

Terugblik 2021/ Vooruitblik 2022

Aan het einde van 2021 kijken we als stichting Als kanker je raakt dankbaar terug en vol vertrouwen vooruit.

Het afgelopen jaar bracht ons mooie momenten en momenten van diep verdriet. We moesten het leren uithouden met verlies, ziekte en rouw. Als stichting mochten we regelmatig juist in deze moeilijke omstandigheden licht en hoop bieden, vanuit Gods liefde delend:
Ontmoeting, verbinding en een luisterend oor aan mensen die kanker hebben (gehad), hun naasten en nabestaanden.

Terugblik
Wat is er veel gebeurd in 2021: veel online bijeenkomsten, fysieke ontmoetingsdagen voor mensen met kanker, voor nabestaanden en voor ouders van wie een kind is overleden, Wereldlichtjesdag, een weekend Ameland met Young (mede mogelijk door stichting Solidarodam), een tieneractiviteit en prachtige concerten. Sport4Hope was een groot succes o.a. dankzij de sponsoring van Growteq en met nog een prachtige gift aan het einde van het jaar van ADXpert. Hartelijk dank voor het vertrouwen in onze stichting, voor het bezoeken van onze (online) ontmoetingsdagen, voor je betrokkenheid als vrijwilliger, professional, fonds of als sponsor. Een speciaal woord van dank aan alle kerken die een collecte organiseerden of een gift overmaakten. Met Kerst werden we verrast met een prachtige gift van Manuel Drenth. Hij had meegedaan met movember challenge en leuke vlogs gemaakt en daar een mooi bedrag voor de stichting mee opgehaald. Dankjewel!

Vooruitblik 
Ook in 2022 willen we er zijn voor jou met kanker, voor jou als naaste en als nabestaande. Volgend jaar starten we met bezinningsreizen op een prachtige plek in Frankrijk: een reis voor mensen die ongeneeslijk zijn en hun naasten en een reis speciaal voor nabestaanden; reizen om in een kleine groep stil te staan bij wat er gebeurd is. En vanuit dat stilstaan ook inzicht te krijgen hoe je verder wilt en kunt gaan.
We komen naar de regio’s met ontmoetingsdagen voor alle doelgroepen, we hebben activiteiten voor jongvolwassenen en tieners en weer volop online bijeenkomsten voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden. Benefietconcerten en Sport4Hope staan ook in 2022 op het programma. Voor toerusting op scholen en kerken staan wij graag voor je klaar in 2022.

Goede jaarwisseling toegewenst en een gezegend en hoopvol 2022!

Uitzending Wereldlichtjesdag zondag 12 december 2021 om 19:00 uur

Zondag 12 december is er een videostream ter nagedachtenis aan overleden kinderen.

Ook de naam van jouw overleden kind mag genoemd worden op deze bijeenkomst. Wil je dat? Stuur dan een mail naar pauline.aalbers@alskankerjeraakt.nl en vermeld daarin de naam van je kind en als je dat wilt mag je een foto meesturen. De foto zal getoond worden in de uitzending als de naam van je kind wordt genoemd