Nieuws: Comité van Aanbeveling

Gisteren was een bijzondere mijlpaal omdat we bekend maakten dat er een Comité van Aanbeveling is gevormd, waarvan de leden hun naam aan de stichting willen verbinden, de doelstellingen een warm hart toedragen én de activiteiten van de stichting ondersteunen.

Bereik en reputatie
Het Comité van Aanbeveling bestaat onder andere uit medici, predikanten, bestuurders en politici. Doordat zij hun naam aan Als kanker je raakt verbinden, verwachten wij onze doelgroepen beter te bereiken, de bekendheid van de stichting en onze activiteiten te vergroten en onze reputatie te versterken.

Netwerk
We hopen en verwachten dat het Comité van Aanbeveling ook meer (potentiële) donateurs, fondsen en andere organisaties aan de stichting zal verbinden. Wij zien steeds meer behoefte aan lotgenotencontact en ondersteuning bij mensen die geraakt zijn door kanker en bij nabestaanden. Offline en online. Daarbij weten steeds meer mensen onze stichting te vinden. Dat stemt dankbaar, maar brengt ook uitdagingen mee: Hoe bekostigen we de activiteiten op langere termijn? Hoe kunnen we fondsen, donateurs en kerken aan ons binden? Hoe geven we de samenwerking vorm met andere organisaties, kerken en stichtingen, om zo – samen! – meer te bereiken en elkaar te versterken?

In het Comité van Aanbeveling hebben de volgende personen zitting:

 • Ds. Marco Batenburg, Predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Voorzitter van de Generale Synode en als predikant verbonden aan de Sint Jan te Gouda.
 • Kees Goedhart, Specialist Ouderengeneeskunde en kaderarts Palliatieve zorg bij Lelie Zorggroep.
 • Jos Leijenhorst, Directeur Pro Life Zorgverzekeringen.
 • Paul Lieverse, (waarnemend) arts palliatieve zorg, daarnaast bestuursadviseur van CMF Nederland.
 • Gert-Jan Segers, Fractievoorzitter ChristenUnie Tweede Kamer.
 • Ds. Arie van der Veer, predikant van de CGK te Zwolle, programmamaker EO.
 • Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink, directeur bij Valente, branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang.
 • Harmen van Wijnen, Algemeen Directeur van Pensioenfonds ABP en daarnaast o.a. predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

Klik hier voor verdere informatie.

Jubileumconcert op Wereldkankerdag

Voel je welkom om mee te kijken tijdens ons online jubileumconcert op 4 februari vanaf 20:00 uur. Een bijeenkomst waarbij we stil staan bij de impact van kanker, want wat als kanker je raakt? Daarnaast besteden we aandacht aan het 10-jarig jubileum van de stichting. Je kan mee kijken via ons YouTube kanaal.

Vooruitblik op 2021

Beste lezer,

Wij gaan het nieuwe jaar in zoals we het vorige jaar hebben afgesloten met nog volop beperkende maatregelen, maar met dezelfde God die met ons meegaat en die ons licht genoeg geeft voor de volgende stap.

Henri Nouwen schrijft zo treffend: ‘Vaak zouden we in de toekomst willen kijken om erachter te komen hoe het er volgend jaar, of over vijf of tien jaar, voor ons bij staat. Op vragen over de toekomst is geen antwoord mogelijk. Meestal schijnt er net genoeg licht om de volgende stap te kunnen zetten: het volgende uur of de volgende dag’.

Zo willen wij als stichting ook bezig zijn. Een stukje meelopen, een luisterend oor bieden. Wij kunnen de schaduw van ziekte en rouw niet verdrijven.

Voor het eerst hebben wij het afgelopen jaar aandacht besteed aan Wereldlichtjesdag. We hebben op deze dag tijdens een videostreamconcert namen genoemd van overleden kinderen en kaarsen aangestoken. Indrukwekkend! Je kunt deze uitzending nog terugkijken op het YouTube kanaal van Als kanker je raakt.

Het ziet er voorlopig nog niet naar uit dat we fysiek ontmoetingsdagen kunnen organiseren. De landelijke ontmoetingsdagen hebben we allemaal verplaatst naar het najaar.

We beseffen dat er niets gaat boven een fysieke ontmoeting en dat het lastig is om persoonlijke onderwerpen online te bespreken. Toch gaan we online ontmoetingsdagen Rouw in mijn hart en Zin in leven?! organiseren. We zullen dit doen met maximaal 10 deelnemers (inclusief leiding). Bij Young is er online een goede ontmoeting geweest in november.

Op 4 februari is er de landelijke Wereldkankerdag. In het kader hiervan én vanwege het 10-jarig jubileum van de stichting organiseren we een streaming Jubileumconcert. Dominee Arie van de Veer, één van de initiatiefnemers van de stichting, zal hier ook spreken. Van harte aanbevolen om mee te kijken en luisteren op 4 februari om 20.00 uur of op een later moment via het YouTube kanaal van Als kanker je raakt.

Ook zal in de week van 1 tot 5 februari elke dag een verhaal gepubliceerd worden van mensen vanuit de verschillende doelgroepen. Houd de website en sociale media in de gaten om deze persoonlijke verhalen te lezen.

Hartelijke groet,

Pauline Aalbers, coördinator stichting Als kanker je raakt

Vanuit ons netwerk delen wij graag dit mooie initiatief: B&B Het Merelnest

Wil je een weekend tot rust komen? Heb je behoefte aan een vertrouwelijk gesprek? Willen jullie in een veilige omgeving iemand laten meekijken met je relatie? Loop je vast in een proces van rouw en verlies?

Dan ben je van harte welkom in Weekend-Bed & Breakfast Het Merelnest!

Vanaf januari 2021 ben ik – na mijn 10-jarig bestaan – van start gegaan met deze nieuwe mogelijkheid van mijn praktijk LANGSZIJ. Het Merelnest staat aan de Merellaan, een boomrijke buurt in Sassenheim, een gezellig dorp in de Bollenstreek. Je kunt fietsen naar de Keukenhof. Wandelen langs het strand. Met de trein ben je zo in Leiden, Den Haag, of Amsterdam.

Door de vele gesprekken die ik voerde, weet ik dat er behoefte is aan een veilige plek waar je even tot rust kunt komen. Waar je tegelijk een vertrouwelijk gesprek kunt voeren. Waar je nieuwe energie kunt opdoen. Waar je nieuwe inzichten, hoop of moed kunt ontvangen.

De B&B is de stijlvolle, lichte zolderverdieping (25m2) van een ruim hoekhuis. Hier kun je even tot rust komen. Door de gezellige zolderkamer voel je je al snel thuis.

Je kunt kiezen voor: alleen een ontspannen weekend weg of tegelijk gebruik maken van de mogelijkheid tot 1-3 vertrouwelijke gesprekken.

Alle informatie is te vinden op de website: www.langszijhulpverlening.nl

Van harte welkom!

Lies Nijman

Een terugblik op 2020

Terugblik 2020

We zijn dankbaar voor het afgelopen jaar, waarin we zoveel mensen mochten bereiken.

In februari organiseerde we een landelijke ontmoetingsdag Gebroken hart met ds. André en Gerald Troost en beleefden we in juni een alternatieve Sport4Hope. Afgelopen september hadden we een prachtige landelijk ontmoetingsdag ‘geraakt door kanker’ met als spreker Inge Hidding, organiseerde we een regionale dag ‘Rouw in mijn hart’ in Breukelen en eind december organiseerde we dit jaar voor het eerst onze herdenkingsdienst op Wereldlichtjesdag. Jongeren (YOUNG) bereikte we doormiddel van een online dag, die zo ontzettend positief ontvangen werd, hopelijk in maart een vervolg!

Daarnaast hebben we afgelopen zomer onze nieuwe website, www.alskankerjeraakt.nl gelanceerd, waarbij we onze acht bloggers volop inzetten. Twee keer in de week worden er mooie en ontroerende blogs geplaatst op de website en social media.

In 2020 hebben we veel van onze boeken ‘Als kanker je raakt’ en ‘Vertel maar’ op mogen sturen. Afgelopen jaar hebben we zoveel mensen kunnen helpen en contact kunnen leggen en zoveel mooie initiatieven voor lotgenotencontacten en samenwerkingen met kerken. Maar ook de Whatsapp groepen voor nabestaanden in samenwerking met Lelie zorggroep en NPV en de gespreksgroep Zingeving bij Kanker.nl.

We kijken uit naar 2021, hopelijk kunnen we weer ontmoetingsdagen organiseren. In het nieuwe jaar vieren we ons 10-jarig jubileum, gaan we met jongeren naar Ameland, staan we 4 februari stil bij Wereldkankerdag en gaan onze online trainingen live.

Bedankt voor je inzet en betrokkenheid in 2020. Tot ziens in 2021, we wensen je een hoopvol nieuw jaar!

Videostream Wereldlichtjesdag

Kijk komende zondag om 18:45 uur mee met het online benefietconcert. In de herdenkingsdienst staan we stil bij ouders die hun kind zijn verloren en herdenken we deze kinderen.
Link naar het evenement: https://fb.me/e/4n0Qzv1iB

Videostream benefietconcert op 13 december 2020

Sinds 2015 worden er met enige regelmaat benefietconcerten georganiseerd. Inmiddels hebben er door het land heen 13 concerten plaatsgevonden, waar met veel plezier en dankbaarheid op wordt teruggekeken. Helaas is het vanwege de Covid-19 maatregelen momenteel niet mogelijk om in de oorspronkelijke vorm concerten te geven en daarom is het idee onstaan om een concert te organiseren, dat in het teken zal staan van Wereldlichtjesdag en via YouTube zal worden gestreamd. Op Wereldlichtjesdag steken mensen over de hele wereld kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen.

Graag willen op juist op deze dag om 19.00 uur via YouTube een videostream van een prachtig concert uitzenden, waarbij ook zal worden stilgestaan bij de komst van de Here Jezus op de aarde, Het Licht van de Wereld.

Op dit moment zijn de voorbereidingen in volle gang en wij hopen natuurlijk dat het concert, onder de dan geldende Covid-19 maatregelen, door kan gaan. Als dit zo is, ontvang je binnenkort een aparte nieuwsbrief met daarin alle verdere informatie.

Zet maar alvast in je agenda: Op zondag 13 december 2020 is het Wereldlichtjesdag. Om 19.00 uur videostream benefietconcert op YouTube.

Van harte aanbevolen!

Uitkomsten onderzoek naar de reputatie van stichting Als kanker je raakt

In de afgelopen periode hebben twee CHE-studenten een reputatieonderzoek uitgevoerd voor/over de stichting. Het was nuttig om te kijken naar de huidige reputatie en naar de vragen of en hoe de reputatie van Als kanker je raakt te verbeteren is. Misschien heb je een aantal weken geleden ook mee gedaan aan de enquête die is verstuurd. Mocht je de enquête destijds ingevuld hebben, hartelijk dank daarvoor! Jouw antwoorden hebben ons verder geholpen in het onderzoek.

De belangrijkste conclusies uit het reputatieonderzoek:

 • Op het gebied van naamsbekendheid en de bekendheid over wat de stichting doet, ligt een uitdaging.
 • Openheid en transparantie worden als verbeterpunten gezien.
 • Er is bij de doelgroep behoefte aan online lotgenotencontact, blogs, nieuwsbrieven, informatie (zoals lezingen) en persoonlijk contact.
 • Mensen die de stichting kennen, ervaren de stichting als troostend, betrokken en betrouwbaar.

Er zijn ook enkele adviezen gegeven:

 • Formuleer opnieuw, met een frisse blik jullie missie, visie en identiteit. Wat is anno 2020 jullie verhaal?
 • Deel dit verhaal met de vrijwilligers. Zij brengen het verhaal naar buiten en staan in contact met de doelgroepen.
 • Laat het verhaal doorklinken in de producten en diensten en laat het zien aan de doelgroepen.

De adviezen worden meegenomen in het meerjarenplan en mede naar aanleiding van deze adviezen zijn we momenteel bezig met het vernieuwen van de website, het opzetten van WhatsApp-groepen en online trainingen. Ook zal er in november een inspiratiedag georganiseerd worden voor alle vrijwilligers.

Binnenkort volgt meer informatie hierover.

Sport4Hope fietst €6.300,- bij elkaar voor Als kanker je raakt

Helaas kon in verband met Covid-19 het evenement Sport4Hope dit jaar niet doorgaan in zijn oorspronkelijke vorm. Gelukkig zijn er wel mooie andere initiatieven ontstaan.

Zo besloot een groep enthousiaste wielrenners en fietsers, onder andere van het Gomarus College in Gorinchem en Growteq Charity Cycling, op eigen gelegenheid te fietsen en zich te laten sponsoren. Zij hebben voor Als kanker je raakt het prachtige bedrag van € 6.300,- bij elkaar gefietst. Heel hartelijk dank aan alle deelnemers en sponsoren!

Houd de website www.sport4hope.nl in de gaten en doe mee met de editie juni 2021. Verder is de werkgroep van Sport4Hope nog op zoek naar een nieuw teamlid. Ken jij iemand uit je netwerk die van fietsen houdt en goed is in organiseren? Dan kun je hem of haar wijzen op deze mogelijkheid.

Het mailadres is info@sport4hope.nl.

Afscheid van directeur Rita Renema-Mentink

In het voorjaar heeft stichting Als kanker je raakt afscheid genomen van haar directeur en medeoprichter Rita Renema-Mentink. Rita is de grondlegger van de stichting en heeft zich meer dan 10 jaar met hart en ziel ingezet voor al die mensen die geraakt zijn door kanker. Ze is voor velen een bekend gezicht. Ze was de drijvende kracht achter de stichting en organisator van vele ontmoetingsdagen, waarvan de eerste zelfs bij haar thuis.

Rita heeft de stichting opgebouwd met tientallen vrijwilligers door heel Nederland, die dankzij haar met elkaar werden verbonden rondom het thema kanker. Ook is zij voor velen een luisterend oor geweest in tijden van ziekte en sterven. Ze heeft veel mensen bemoedigd met hoopvolle gedichten en woorden in haar boeken Als kanker je raakt en Vertel maar.

We zijn dankbaar voor het vele werk dat Rita Renema-Mentink voor stichting Als kanker je raakt heeft gedaan. We weten dat dit stukje tekortdoet aan de vele uren waarin ze zich ingezet heeft voor de stichting. Dank ook aan de Lelie Zorggroep, waar Rita werkt als geestelijk verzorger, die deze uren mede mogelijk maakte. Het werk van Rita als geestelijk verzorger en haar weg gaan verder. We willen vanuit ons geloof Rita goede woorden meegeven en bidden haar deze oude Ierse zegen toe voor onderweg:

De Heer zij voor je
om je de juiste weg te wijzen

De Heer zij achter je
om je in de armen te sluiten
en om je te beschermen tegen gevaar

De Heer zij onder je
om je op te vangen wanneer je dreigt te vallen

De Heer zij in je
om je te troosten als je verdriet hebt

Hij omgeve je
als een beschermende muur wanneer anderen over je heen vallen

De Heer zij boven je
om je te zegenen

Zo zegene God jou vandaag,
morgen en in eeuwigheid

(Zegen van St Patrick, een Ierse monnik die leefde van 435-500)