Minister Bruins neemt op Wereldkankerdag eerste exemplaar ‘Vertel maar…’ in ontvangst

Nieuw boek biedt troost aan mensen die geraakt zijn door kanker

Minister Bruins heeft maandag 4 februari, Wereldkankerdag, op het ministerie van VWS in Den Haag het eerste exemplaar van het nieuwe boek ‘Vertel maar…’ van Rita Renema-Mentink, directeur van de stichting Als kanker je raakt, in ontvangst genomen. De minister voor Medische Zorg en Sport is erg positief over de stichting en het nieuwe boek. „Mooi initiatief. Mooi dat jullie dit hebben opgezet. ”

„De diagnose kanker zet het leven op zijn kop”, aldus Rita, „De reguliere zorg in Nederland is goed, maar deze zorg is voornamelijk gericht op het medisch-technische: hoe kunnen we kanker genezen, vertragen? Maar er is in de reguliere zorg weinig aandacht voor de mens achter de patiënt met al zijn levensvragen/zingevingsvragen die boven komen. Doordat daar te weinig aandacht voor was heb ik samen met anderen in 2011 de stichting Als kanker je raakt opgericht en onlangs het nieuwe boek ‘Vertel maar…’ geschreven.”

Het nieuwe boek ‘Vertel maar…’ is het vijfde boek van Rita Renema-Mentink, die naast directeur van stichting Als kanker je raakt ook geestelijk verzorger is in een verpleeghuis en palliatief centrum. In ‘Vertel maar…’ schrijft Rita prachtige, invoelende gedachten en gedichten over vragen als: Hoe ga je om met het leven dat na de kanker zo anders is geworden? Hoe ga je om met je beperkingen, vragen en angsten? Hoe leef je met de wetenschap dat de kanker ongeneeslijk is? Hoe pak je het leven op wanneer jouw dierbare is overleden?” Op 9 februari wordt ‘Vertel maar…’ door Rita aan het grote publiek gepresenteerd tijdens een benefietconcert in Ridderkerk.

Het boek is te bestellen in de webshop van Als kanker je raakt en verkrijgbaar in de boekhandel.

Vallen en opstaan

Kanker zet je leven stil, je agenda valt weg. Je moet opeens allerlei behandelingen ondergaan en soms zit er nauwelijks tijd tussen… een operatie vergt herstel, maar dan starten de bestralingen al. Chemokuren volgen daarna. Je bent net weer wat beter en de volgende kuur begint alweer. De volgorde kan per persoon verschillen maar gemeenschappelijk is dat je steeds valt en weer verder moet. Dat kost veel kracht. Maar dan komt de laatste behandeling en mag je eindelijk echt gaan herstellen. Mits je curatief behandeld werd. Anders is het, als je te horen krijgt dat “genezing” niet meer mogelijk is… En ook dan wil je de tijd die je nog gegeven wordt op een goede manier invullen. Daarvoor is lichamelijke, emotionele en geestelijke veerkracht nodig. Vallen en opstaan, weer vallen en weer opstaan…

Eenzaam
Een cliënt van mij die curatief behandeld was tegen kanker, merkte in de tijd na alle behandelingen iets op: er was veel minder belangstelling vanuit haar omgeving. Het leven ging weer verder. Ze was toch weer beter? Ze zag er toch weer goed uit? Wat “zeurde” ze nou. Ze voelde zich eenzaam en verward. Het jaar na kanker ervoer ze daardoor eigenlijk haast nog zwaarder dan de tijd van behandelingen! Bovendien kreeg ze te kampen met nog meer lichamelijke tegenslag bovenop de gevolgen van de kanker. Ze worstelde ook met God. Het leven waar ze echt zo dankbaar voor was, was nog moeilijker geworden dan het ook al was voor ze kanker kreeg. Het voelde als “te veel”.

Aandacht
In de tijd van behandelingen word je geleefd als kankerpatiënt. Je zet alles op alles om beter te worden. Hierbij parkeer je vaak je gevoelens. Je omgeving vindt je dapper en flink. En als dan bij jou die gevoelens achteraf komen en de angsten rondom eventuele terugkeer van kanker je soms bevangen, is daar maar al te vaak minder gehoor voor. En toch is het heel gewoon dat je die gevoelens hebt. Ze hebben tijd en aandacht nodig. Alleen dan kan je opstaan en weer verdergaan.

Herstel
Lichamelijk herstellen gaat niet in een mooie rechte lijn weer naar boven. Het kan grillig zijn. Een stap vooruit twee achteruit, 3 stappen vooruit en twee achteruit. Je kunt aan je conditie werken en toch merken dat er sprake is van een vreemde vermoeidheid die je zomaar kan overvallen. Emotioneel gaat het ook vaak op en neer. Verdriet over wat je is overkomen, soms ook boosheid. Angst voor terugkeer van de kanker… Gun je zelf tijd. Zoek hulp als je het gevoel hebt er niet uit te komen.

Psalm 121
Geestelijk kunnen er vragen komen over de rol van God in je leven. Je hoeft geen dapper “vroom” masker op te doen, richt je juist met alles wat er in je omgaat tot hem. Hij wil je tot hulp zijn net als in psalm 121 staat. God is groter dan de bergen op je pad. Dat voel je echter niet altijd, het kan soms verlaten voelen. En dat komt ook bij mensen in de bijbel voor; zij schreeuwen het soms uit tot God! Dat kan voelen alsof je “geestelijk” valt.

En toch… met hulp weer opstaan
Mijn cliënt heeft ontdekt dat ze veel van zichzelf verwachtte, de lat eigenlijk steeds te hoog legde. Ze kreeg meer inzicht in haar gedachten en gevoelens. De veerkracht was door alle ellende achter elkaar sterk verminderd. De lichamelijke klachten verdwenen niet, ze leerde er wel zelf mee om te gaan. Ze kon beter zien wat ze nodig had en haar behoeftes uiten. Merk je dat je vastloopt, het moeilijk vindt op te staan en verder te gaan? Praat erover met een vertrouwd iemand, zoek hulp bij je zoektocht.

Belofte
God heeft ons beloofd nabij te zijn in alles. Immanuel is zijn naam. We mogen denken aan God die mens werd zoals wij en hoop en licht en vrede zal brengen. Hij kwam dichtbij ons, bleef niet op afstand. Dat kan troost bieden. Bij hem kan je terecht met al je gevoelens, hij kent je echt. Ken jij iemand die kanker heeft (gehad)? Besef dat het niet voorbij is na de behandelingen maar dat er vaak nog late gevolgen zijn. Probeer te ontdekken waar die ander is in gevoel, gedachten, geloof. Oordeel niet en luister. Kom de ander zo tegemoet!

Wijnanda Heslinga
Beeldend counselor en kunstenaar
www.schildertaal.nl
(Onder blog vind je vanaf mei 2013 veel blogs over wat kanker in mijn leven teweegbracht. http://schildertaal.nl/loslaten/)

De winnaar van de Facebookactie vertelt…

Mirjam Wiersma-Slik won de 2 kaarten van onze Facebookactie rond kerst en bezocht op 15 december het kerstconcert van ‘Deo Cantemus’ in de Doelen. Ze vertelt zelf hoe zij de avond heeft ervaren:

“Een groot en machtig wonder”

Op 10 december las ik op Facebook de oproep van de stichting ‘Als kanker je raakt’:

“Wij mogen 2 kaarten weggeven voor het jaarlijkse kerstconcert van ‘Deo Cantemus’ op 20 december in de grote zaal van De Doelen in Rotterdam. Deo Cantemus is als 1e koor in Nederland ambassadeur geworden van “als kanker je raakt” en dat vieren we feestelijk!”

Ik werd in meerdere opzichten getriggerd, omdat ik jaren geleden ( rond 1998) meerdere keren het Doelen concert heb bezocht en dit altijd indrukwekkend vond. Mijn wens was ooit nog eens een keer te gaan. Daarnaast draag ik de stichting een warm hart toe, ik ben zelf geraakt door kanker met het verlies van een partner. Prachtig dat ‘Deo Cantemus’ het 1e koor is in Nederland wat ambassadeur is voor de stichting, zo kun je elkaar helpen vanuit Christelijk oogpunt.

Om 2 kaarten te kunnen winnen maakte ik de volgende zin af.

Kerst is voor mij… een bijzondere herinnering geworden. 4 jaar geleden overleed mijn grote liefde Piet aan de gevolgen van lymfeklierkanker op 1e kerstdag om 10.00 uur. Hij wilde graag de geboortedag van Jezus vieren in de hemel Hij is gehaald op deze speciale dag met Engelenkoren.

Op 15 december werd via Facebook de winnende zin bekend gemaakt en wat schetste mijn verbazing ik won de kaartjes! Het was een bijzonder geschenk op een bijzonder moment. Ik was die middag net uit het ziekenhuis ontslagen en ontving s ’avonds dit bericht ik ervoer het als een Gods geschenk.

Donderdag 20 december heb ik samen met een lieve vriendin Bouwina de Haan genoten van een prachtig concert. Er was een zeer gevarieerd programma neergezet met ‘Deo Cantemus’ als hoofdkoor en als gastkoor was uitgenodigd ‘de Golden Circle Ensemble’. Dit ensemble bestaat uit jonge mensen die op weg zijn naar het concertpodium. Alle zangers van het ensemble studeren aan het conservatorium of zijn daar kort geleden afgestudeerd. Het thema van deze avond was “Een groot en machtig wonder”, met afwisselend ‘Deo Cantemus’ en het Golden Circle ensemble werden we meegenomen in het eeuwenoude kerstverhaal. Ieder jaar weer gedenken wij de geboorte van Jezus, de Zoon van God. Ere zij God in de hoge, Vrede op aarde in de mensen een welbehagen Amen!

En terwijl de 30 liederen werden gezongen en wij mochten luisteren en meezingen gingen mijn gedachten op en neer naar mijn lieve man die hier niet meer is, maar van dit concert zou hebben genoten. Wij luisterden en keken samen altijd naar Nederland zingt (ons favoriete programma) en op 1e kerstdag 2014 stond de tv voor ons aan en is hij gehaald met Engelenkoren. Daar moest ik aan denken tijdens deze avond. Maar ik moest ook denken aan de samenwerking tussen ‘Deo Cantemus’ en stichting Als kanker je raakt. Wat een chaos kan het zijn in je leven als je geconfronteerd wordt met kanker, maar wat een zegen is het om een avond uit te mogen en naar een concert te gaan waar gebeden wordt met zovele mensen bij elkaar uit zoveel richtingen. Dat geeft zingeving-ondersteuning-Troost en moed om door te gaan.

Ik wens dat de stichting nog vele harten van mensen mag raken en bereiken om een schuilplaats te kunnen bieden of een schuilplaats te kunnen zijn.

Nogmaals hartelijk dank voor deze bijzondere avond!

Hartelijke groet

Mirjam Wiersma-Slik

Ontmoetingsdag voor ouders van een overleden kind

Op zaterdag 26 januari 2019 is de ontmoetingsdag ‘Gebroken hart’. Een dag door en voor ouders van een kind overleden aan kanker of aan een andere ziekte.

Aan het begin van deze dag geven we de namen van de kinderen, die ons samenbrengen, een symbolische plaats. Gastspreker is Manu Keirse, hoogleraar, klinisch psycholoog en schrijver van een tiental boeken, waaronder “Helpen bij verlies en verdriet”. Na de lunch is er ruimte om tijdens een korte wandeling elkaar te ‘ontmoeten’, te luisteren, te delen en bemoedigen.

‘Gebroken hart’ wordt verzorgd door Marian Verweij en Kristien Rocha, beiden moeders van een overleden kind en Rita Renema, geestelijk verzorger en directeur van de stichting.

Ben je moeder of vader van een overleden kind, dan ben je van harte welkom op 26 januari 2019 van 10:30 – 15:30 uur in Conferentiecentrum Het Brandpunt, Postweg 18, 3941 KA in Doorn.

Graag aanmelden op www.alskankerjeraakt.nl of e-mail naar ontmoeten@alskankerjeraakt.nl.

Roparun steunt activiteiten Als kanker je raakt

Mede door de financiele ondersteuning van Roparun is het ook in 2019 weer mogelijk om de regionale ontmoetingsdagen te organiseren.

IJsselmonde zingt

Op zaterdag 26 januari 2019 werkt het Christelijk Gemengd Koor ‘Deo Cantemus’ o.l.v. Hans van Blijderveen mee aan de koor- en samenzangavond ‘IJsselmonde Zingt’
Locatie: Pelgrimskerk, Reyerdijk 51, 3079 NV Rotterdam-IJsselmonde
Aanvang: 19.30 uur
Toegang: Gratis. Er is een collecte ter bestrijding van de kosten.
Verder werken mee:
André de Jager, orgel
Peter Overduin, leiding samenzang
De avond wort gekenmerkt door spontane koor- en samenzang.

22 juni 2019 Sport4hope fietsevenement

Save the date : Op ’22 juni 2019′ gaan we weer fietsen voor het werk van de stichting ‘Als kanker je raakt’.

We zijn druk bezig om de site te verbeteren www.sport4hope.nl

Daarnaast zullen we in de routes nieuwe trajecten verwerken zodat de ritten weer verrassend zullen zijn.

Praat alvast met familie en (fiets-) vrienden over de drie afstanden (240-260km, 130-150km voor de racefietsers

en 60 km voor gewone fietsen en E-bikes). We zullen starten vanaf Topsportcentrum Almere.

Wil je per mail op de hoogte worden gehouden? : info@sport4hope.nl

Je kunt ons nu al helpen door vriend te worden op facebook, dus doe een vriendschapsverzoek.

We rekenen op je,

Sportieve groet,

Namens Het Sport4Hope Team

Terugblik op de landelijke dag ‘Geraakt door verlies’

Om 10 uur kwamen de eerste deelnemers binnen. Zij werden hartelijk ontvangen door ds. Arie van der Veer, Rita Renema en de leiders van de dag. Na een kopje koffie of thee met een lekker plakje cake nam iedereen plaats in de sfeervolle zaal van het Brandpunt. Er stonden prachtige bloemen en er klonk mooie muziek van Trudi Bos en Hans van der Meer. Annette Westerhuis heette alle gasten welkom. Na het welkom deelden de aanwezigen met elkaar, in kleine groepjes, wat hen naar deze dag had gebracht. Het zorgde voor verbinding en nam de drempel weg om met elkaar in gesprek te gaan.

Ds. Arie van der Veer opende de dag met psalm 23. Hij sprak over zijn ervaringen met de dood en zijn eigen kwetsbaarheid. Dat God aanwezig is, maar dat er altijd vragen blijven.

Ds. Pieter Both, gastspreker van deze dag, hield een inleiding over Rouw. Hij vertelde over zijn leven en het overlijden van zijn vrouw. Aan de hand van zijn ervaringen vertelde hij over wat rouw met je doet. Zijn inleiding gaf veel herkenning en erkenning bij de deelnemers. We namen de tijd om dit met elkaar te delen en alles even te laten bezinken. Samen zongen we “Sing a song for the peace”.

Het ochtendprogramma werd afgesloten door Anneke van Etten met gebed en het gezamenlijk “Onze Vader”. Daarna werd er een heerlijke lunch geserveerd. Na de lunch was er de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan of te wandelen. Daar werd goed gebruik van gemaakt. Om 14 uur werd de dag afgesloten met het zingen van “Ga met God en Hij zal met je zijn”.

Prachtige koormuziek en meer… tijdens onze benefietconcerten in Papendrecht en Katwijk!

Naast het concert met Christian Verwoerd organiseren we in de eerste maanden van 2019 een tweetal benefietconcerten met prachtige koormuziek en samenzang. Het is mooi om te zien dat er koren zijn die ons benaderen en graag mee willen werken aan een concert. Hier zijn we natuurlijk heel blij mee. Graag verwelkomen wij je bij (één van) de onderstaande concerten.

9 maart Benefietconcert in Papendrecht
Op zaterdag 9 maart is er een concert in de Bethlehemkerk, Van der Palmstraat 1, 3351 HA Papendrecht.

Met medewerking van:

– Christelijk Gemengd Koor ‘Deo Cantemus’ uit Rotterdam
– Christelijk Krimpens Mannenkoor
– Annelies Schep (sopraan)
– André de Jager (orgel/piano)
– Jolanda den Houter (hobo)

Beide koren staan o.l.v. Hans van Blijderveen. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot + 22.00 uur.

Toegangsprijzen:
– € 8 inclusief consumptie in de pauze
– kinderen t/m 12 jaar € 4,- inclusief consumptie in de pauze

Vanaf begin 2019 zijn de toegangsbewijzen online te koop via www.alskankerjeraaktwebshop.nl en via de koorleden.

5 april Benefietconcert in Katwijk
Op vrijdag 5 april hopen we een concert te organiseren in de Vredeskerk, Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk.

Medewerkenden aan deze avond zijn:

Christelijk Koor ‘Mare Canto’ o.l.v. Henny Mugge
– Henny Mugge (piano)
– Arie van der Boon (gitaar)

Gospelkoor ‘Romans Twelve’ o.l.v. Marc van Starkenburg
– Yael Zandbergen (piano)
– Ronald de Boer en Maartje Lindhout (gitaar)
– Bart Lindhout (drum)
– Thijs van Essen (bas)

Christelijk Kinderkoor ‘Romans12Kids’ o.l.v. John Haasnoot
– John Haasnoot (piano en gitaar)

Alle drie de koren komen uit Katwijk en zijn onderdeel van CJV-YMCA Katwijk, die deze avond de hoofdsponsor is.

De avond begint om 19.30 uur en duurt tot + 21.30 uur.
Toegangsprijzen: € 5 en € 2,50 voor kinderen t/m 12 jaar.

Vanaf begin 2019 zijn de toegangsbewijzen online te koop via www.alskankerjeraaktwebshop.nl, bij Chr. Boekwinkel Het Baken, Secr. Varkevisserstraat 37, 2225 KW Katwijk en via de koorleden.

Samen een benefietconcert organiseren? Ambassadeur worden?
Graag willen wij op meerdere plaatsen door het land heen benefietconcerten organiseren. Hiermee wordt Als kanker je raakt niet alleen financieel ondersteund, maar is dit ook een mooie gelegenheid om de naamsbekendheid te vergroten. Wij zijn daarom op zoek naar koren die het leuk vinden om samen met ons een benefietconcert te organiseren. Dus ben je lid van een koor dat openstaat voor dergelijke initiatieven en wil je meer informatie? Of wil je meer informatie over het ambassadeurschap? Neem dan contact op met Mathilde de Wit, tel. 06-22218488 of mathildedewit@alskankerjeraakt.nl.

Benefietconcert met Christian Verwoerd: 9 februari 2019 in Ridderkerk

Op zaterdag 9 februari 2019 geeft Christian Verwoerd een benefietconcert in Ridderkerk. Christian is een bekende Christenmusicus die mooie, diepgaande en actuele teksten schrijft en goede muziek maakt. De entreegelden en collecte-opbrengst komen volledig ten goede aan het werk van Als kanker je raakt.

9 februari 2019
Singelkerk Ridderkerk
Kerksingel 1
Aanvang 20.00 uur
Kerk open 19.15 uur
Geen pauze

Deze avond word je via verschillende liederen meegenomen in het leven met God; hoe Hij er voor je wil zijn in de mooie tijden van je leven, maar ook (juist?) als het tegenzit. Ja, dat God de tegenslag soms zelfs gebruikt om je dichter bij Hem te laten leven en meer zicht te krijgen op het eeuwige leven met Hem.

Het thema is daarom ‘God is een Schuilplaats’. We mogen bij Hem schuilen en worden geroepen om Zijn beeld te vertonen en zo een schuilplaats te zijn voor anderen. Christian zal meerdere van zijn eigen liederen ten gehore brengen en natuurlijk zullen de meezingers ook niet ontbreken tijdens dit concert!

Kaarten via TrueTickets
– Kinderen t/m 12, € 5
– Ouderen v.a. 12, € 8

Kaarten kun je nu al bestellen via www.truetickets.nl/e/12418/benefietconcert-christian-verwoerd-ridderkerk.

Doe het snel even. Dan weet je zeker dat er een plek voor jou beschikbaar is.