Verslag van één van de deelnemers | Kanker en geloof 19 mei 2021

Zoomsessie AKJR, onder leiding van Bouwina de Haan en Wijnanda Heslinga. 

Het was alsof ik mij op heilige grond bevond toen ik op woensdag 19 mei deelnam aan de ontmoeting over ‘Kanker en geloof’.

De zoomontmoeting met zeven deelnemers was bijzonder waardevol. Door de uitstekende voorbereiding durfden lotgenoten in een intieme setting hun worsteling met elkaar te delen.

De opbouw van de sessie leende zich voor een sfeer van vertrouwen. Wijnanda liet ons een aantal persoonlijke kunstobjecten zien. Ze gaven uiting aan haar ziekteproces. Naast het geboetseerde lichtobject en de schilderijen raakte ook de aanwezige poëzie de deelnemers. De kennismakingsronde onder leiding van Bouwina droeg een extra steentje bij. Er kwam ruimte om vertrouwelijk met elkaar in gesprek te gaan. Tijdens de gezamenlijke uitwisseling vertelden de deelnemers over hun eigen beleving. Een veelheid van aspecten kwam naar voren en ik parafraseer:

‘Na de diagnose schoot ik in de regelstand.’
‘Voor mijn gevoel, ben ik stil gezet.’
‘De gedachte dat mijn leven te kort zal zijn, is een pijl die op me afgevuurd wordt.’

‘Leven met kanker heeft gevolgen voor mijn werk.’
‘Wat betekent het ten diepste, dat als gevolg van kanker mijn leven kinderloos is?’
‘Ik kan me verliezen in angst.’

‘Hoe ga ik om met onverhoorde gebeden?’
‘Ik worstel met het wonder van gebedsgenezing.’
’Een wonder is voor mij geen wonder als er voorwaarden en inspanning nodig zijn.“ (naar Christa Rosier).

 ‘Ik ben bang om dood te gaan, niet om dood te zijn.’
‘ Mijn angst heeft psycho – somatische klachten ten gevolge.’
‘Sommige liederen zijn vervreemdend voor me; voor mij geldt: “Uit de diepten roep ik tot U” (Ps.130)’.

‘Wat zien ze van mijn hoop?’
‘Ik heb geleerd: Uw genade is mij genoeg.’
‘Mijn situatie is verergerd; mijn hoop is op de Here Jezus.’

Deze uitspraken verraden een geestelijke worsteling. Het is kostbaar voor lotgenoten een platform te hebben om hier met elkaar over te kunnen spreken. In de herkenning ligt troost verborgen. Het helpt hen hun eigen weg tot een gebaande weg te maken.

Ik vond het een voorrecht deze morgen deelgenoot te zijn en deze heilige grond te ervaren.

Gettie Kievit, geestelijk verzorger 

Nieuw! De online-cursussen Doorleven

Leren leven met verlies, hoe doe je dat en waar leer je dat? Judith Stoker schreef in 2019 het boek ‘Doorleven – Omgaan met verlies en rouw’ (zie recensie Nieuwsbrief van maart jl.) en ontwikkelde aan de hand van dit boek een aantal cursussen. Ook voor de stichting Als kanker je raakt heeft ze pro deo een cursus ontwikkeld: ‘Doorleven – Verder leven met / na kanker’.
Daarnaast zijn de cursussen ‘Doorleven – Leren leven met het verlies van een kind door overlijden’ en ‘Doorleven – Leren leven met een verlies door overlijden’ ook beschikbaar. Voor de lezers van de nieuwsbrief geldt tot 1 september een aantrekkelijke korting op deze cursussen.

Online cursussen Doorleven
Verder leven met een verlies, hoe doe je dat? Verlies door overlijden is wellicht het eerste waar je aan denkt. Misschien is jouw kind of partner of andere geliefde overleden; een ingrijpend verlies. Een verlies door overlijden is zo definitief en onomkeerbaar. Je moet verder, maar hoe?

Maar er zijn meer verliezen die grote impact hebben. Denk aan het verlies van gezondheid. Misschien heb je de diagnose kanker gekregen en is door de behandeling jouw leven ingrijpend veranderd. Je bent ‘schoon’ verklaard, maar je blijft klachten houden of je hebt te horen gekregen dat je niet meer kunt genezen. Kanker heeft zoveel impact en brengt zoveel gevolgen mee.

Cursus
De cursus bestaat uit 10 modules, waarin je stapsgewijs aan de slag gaat met jouw leven en het verlies (van gezondheid of van je geliefde) dat je meemaakte. In iedere module krijg je informatie, steun, tips en ga je door middel van vragen en opdrachten aan het werk met jouw eigen leven.
Je kunt de cursus in eigen tempo en tijd doorlopen. Dit kan helemaal zelfstandig of met begeleiding van Judith per e-mail. In dat laatste geval stuur je na iedere module je antwoorden naar haar op en krijg je van haar feedback, aanvullende vragen en opmerkingen en soms nog extra (lees)tips.

Het is ook mogelijk om de cursus te doorlopen samen met een vrijwilliger van de stichting Als kanker je raakt. Het is fijn en helpend om je verhaal te kunnen delen met een ander. Wil je hier gebruik van maken, dan kun je een mail sturen naar: pauline.aalbers@alskankerjeraakt.nl.

Korting
De cursus kost € 75,00. Dat geldt ook als je deze cursus doorloopt samen met een vrijwilliger van de stichting. Wil je een cursus inclusief begeleiding van Judith Stoker dan zijn de kosten € 350,00 per cursus.
Als lezer van de nieuwsbrief kun je korting krijgen op de cursus. Wil je gebruik maken van één van de cursussen, vul dan bij het afrekenen de volgende kortingscode in:

 • AKJR-welkom (deze code geeft € 25,00 korting op de cursussen zonder begeleiding, eventueel samen met een vrijwilliger);
 • AKJR-IB-welkom (deze code geeft € 100,00 korting op de cursussen inclusief begeleiding van Judith Stoker).

De korting is van toepassing op de volgende cursussen:

 • Cursus Doorleven – Leren leven met / na kanker
 • Cursus Doorleven – Verlies van een kind door overlijden
 • Cursus Doorleven – Verlies door overlijden

Deze actie is geldig tot 1 september 2021.

Vergoeding Pro Life
Ben je aanvullend verzekerd bij Pro Life zorgverzekering, dan is het mogelijk om een (gedeeltelijke) vergoeding voor de cursus te krijgen. Dit omdat Judith in het bezit is van het certificaat Christelijke Zorg. Je hebt hiervoor een aparte factuur nodig (dus niet het betaalbewijs vanuit de webshop). Wil je deze factuur hebben, stuur dan een mailtje naar: info@judithstoker.nl.

Meer weten?
Wil je meer weten over de verschillende cursussen en over de inhoud van de cursus, kijk dan op de website van Judith: www.judithstoker.nl/doorleven of stuur een mail naar: info@judithstoker.nl.

De cursus kun je aanschaffen via: www.judithstoker.nl/webshop.

Thema-dienst ‘Zal een ander je handen grijpen?’ en zoommeeting op zondag 9 mei

In samenwerking met de stichting Als kanker je raakt houdt de Hervormde gemeente van Strijen, wijk Ichthus, op zondagavond 9 mei om 18.00 uur een thema-dienst over kanker. Enkele gemeenteleden zullen delen wat de impact van kanker op hun leven is. Predikant Jouke Telgenhof zal in deze dienst woorden geven aan hoe het is om te leven als gezin van iemand die kanker heeft.

Vanuit de stichting zal worden verteld wat wij kunnen betekenen voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden. Direct na afloop is er gelegenheid om via Zoom door te praten over het thema van deze dienst.
Voor meer informatie: www.hervormdstrijen.nl
Link om na te praten na de dienst via Zoom: klik op deze link

Ontmoetingswandeling ‘Geraakt door kanker’ op woensdag 19 mei
Als vervolgactiviteit op de thema-dienst van zondag 9 mei organiseren wij in samenwerking met de Hervormde Gemeente van Strijen, wijk Ichthus, een ontmoetingswandeling in het natuurgebied van Strijensas. Deze wandeling is bedoeld voor iedereen die kanker heeft (gehad), voor naasten of nabestaanden en is op woensdagmorgen 19 mei van 10.15 -12.00 uur.
In een ontspannen sfeer in de buitenlucht is er ruimte om ervaringen te delen en elkaar te ontmoeten. Opgave hiervoor kan tot en met 17 mei via:
www.alskankerjeraakt.nl/aanmelden-bijeenkomsten

Online ontmoetingen

We missen de fysieke ontmoetingen, maar tegelijkertijd zijn we dankbaar voor alle online bijeenkomsten die we de afgelopen tijd mochten houden en die nog op het programma staan.

Met de groep van Rouw in mijn hart hadden we onlangs een vervolgbijeenkomst met het thema: Rouw en relaties.

Een paar reacties van deelnemers aan de online bijeenkomsten:

 • De online bijeenkomst met lotgenoten heeft me na 7 maanden uit mijn diepe eenzaamheid gehaald. Het delen van mijn verhaal, maar ook juist het aanhoren van andere verhalen gaf me zoveel steun. Ik voelde eindelijk dat ik niet alleen was met het grote verdriet dat in mijn leven kwam. Het begrip en warme meeleven waren als balsem in de wond.
 • Bewust de tijd nemen om over je rouw en verdriet te praten met lotgenoten helpt mij. Het kost energie, maar geeft mij ook weer nieuwe energie om verder te kunnen.
 • Ik voel me begrepen in mijn verdriet, ik kan ongecensureerd (wat ik normaal in mijn hoofd doe) vertellen en mijn emoties uiten.
 • We delen gedachten en ervaringen met elkaar, er mag ruimte zijn voor onze emoties.

Terugblik online jubileumconcert d.d. 4 februari jl.

Naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van stichting Als kanker je raakt is er op 4 februari jl. (Wereldkankerdag) een online jubileumconcert uitgezonden, waaraan werd meegewerkt door Ds. Arie van der Veer (meditatie), Margreet Rietveld (sopraan), Giselle Bentvelsen (cello), Laura van der Stoep (viool), Marjolein de Wit (fluit) en André van Vliet (piano).

Tevens waren er persoonlijke verhalen van mensen die op verschillende wijze geraakt zijn door kanker. Het een prachtige, ontroerende en persoonlijke uitzending geworden, waar inmiddels meer dan 1300 mensen naar hebben gekeken.

Hieronder enkele reacties die wij mochten ontvangen:

 • Mooie uitzending, indrukwekkende verhalen en prachtige liederenkeuze, die heel mooi werden uitgevoerd.
 • Wat wás het mooi, ik ben onder de indruk.
 • Prachtig concert, mooie muziek, topmusici, inhoudsvol programma en troostrijk.

Prachtige reacties, waarmee we uiteraard blij en dankbaar zijn. Geweldig dat we op deze manier in deze moeilijke tijd toch mensen troost en hoop kunnen bieden door middel van woord en muziek.

Hartelijk dank aan iedereen die aan dit concert heeft meegewerkt!

Nieuwsgierig geworden naar het concert? Kijk dan terug via:
www.youtube.com/watch?v=jIWIInPXpIE.

Nieuws: Comité van Aanbeveling

1 maart was een bijzondere mijlpaal omdat we bekend maakten dat er een Comité van Aanbeveling is gevormd, waarvan de leden hun naam aan de stichting willen verbinden, de doelstellingen een warm hart toedragen én de activiteiten van de stichting ondersteunen.

Bereik en reputatie
Het Comité van Aanbeveling bestaat onder andere uit medici, predikanten, bestuurders en politici. Doordat zij hun naam aan Als kanker je raakt verbinden, verwachten wij onze doelgroepen beter te bereiken, de bekendheid van de stichting en onze activiteiten te vergroten en onze reputatie te versterken.

Netwerk
We hopen en verwachten dat het Comité van Aanbeveling ook meer (potentiële) donateurs, fondsen en andere organisaties aan de stichting zal verbinden. Wij zien steeds meer behoefte aan lotgenotencontact en ondersteuning bij mensen die geraakt zijn door kanker en bij nabestaanden. Offline en online. Daarbij weten steeds meer mensen onze stichting te vinden. Dat stemt dankbaar, maar brengt ook uitdagingen mee: Hoe bekostigen we de activiteiten op langere termijn? Hoe kunnen we fondsen, donateurs en kerken aan ons binden? Hoe geven we de samenwerking vorm met andere organisaties, kerken en stichtingen, om zo – samen! – meer te bereiken en elkaar te versterken?

In het Comité van Aanbeveling hebben de volgende personen zitting:

 • Ds. Marco Batenburg, Predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Voorzitter van de Generale Synode en als predikant verbonden aan de Sint Jan te Gouda.
 • Kees Goedhart, Specialist Ouderengeneeskunde en kaderarts Palliatieve zorg bij Lelie Zorggroep.
 • Jos Leijenhorst, Directeur Pro Life Zorgverzekeringen.
 • Paul Lieverse, (waarnemend) arts palliatieve zorg, daarnaast bestuursadviseur van CMF Nederland.
 • Gert-Jan Segers, Fractievoorzitter ChristenUnie Tweede Kamer.
 • Ds. Arie van der Veer, predikant van de CGK te Zwolle, programmamaker EO.
 • Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink, directeur bij Valente, branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang.
 • Harmen van Wijnen, Algemeen Directeur van Pensioenfonds ABP en daarnaast o.a. predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

Klik hier voor verdere informatie.

Jubileumconcert op Wereldkankerdag

Voel je welkom om mee te kijken tijdens ons online jubileumconcert op 4 februari vanaf 20:00 uur. Een bijeenkomst waarbij we stil staan bij de impact van kanker, want wat als kanker je raakt? Daarnaast besteden we aandacht aan het 10-jarig jubileum van de stichting. Je kan mee kijken via ons YouTube kanaal.

Vooruitblik op 2021

Beste lezer,

Wij gaan het nieuwe jaar in zoals we het vorige jaar hebben afgesloten met nog volop beperkende maatregelen, maar met dezelfde God die met ons meegaat en die ons licht genoeg geeft voor de volgende stap.

Henri Nouwen schrijft zo treffend: ‘Vaak zouden we in de toekomst willen kijken om erachter te komen hoe het er volgend jaar, of over vijf of tien jaar, voor ons bij staat. Op vragen over de toekomst is geen antwoord mogelijk. Meestal schijnt er net genoeg licht om de volgende stap te kunnen zetten: het volgende uur of de volgende dag’.

Zo willen wij als stichting ook bezig zijn. Een stukje meelopen, een luisterend oor bieden. Wij kunnen de schaduw van ziekte en rouw niet verdrijven.

Voor het eerst hebben wij het afgelopen jaar aandacht besteed aan Wereldlichtjesdag. We hebben op deze dag tijdens een videostreamconcert namen genoemd van overleden kinderen en kaarsen aangestoken. Indrukwekkend! Je kunt deze uitzending nog terugkijken op het YouTube kanaal van Als kanker je raakt.

Het ziet er voorlopig nog niet naar uit dat we fysiek ontmoetingsdagen kunnen organiseren. De landelijke ontmoetingsdagen hebben we allemaal verplaatst naar het najaar.

We beseffen dat er niets gaat boven een fysieke ontmoeting en dat het lastig is om persoonlijke onderwerpen online te bespreken. Toch gaan we online ontmoetingsdagen Rouw in mijn hart en Zin in leven?! organiseren. We zullen dit doen met maximaal 10 deelnemers (inclusief leiding). Bij Young is er online een goede ontmoeting geweest in november.

Op 4 februari is er de landelijke Wereldkankerdag. In het kader hiervan én vanwege het 10-jarig jubileum van de stichting organiseren we een streaming Jubileumconcert. Dominee Arie van de Veer, één van de initiatiefnemers van de stichting, zal hier ook spreken. Van harte aanbevolen om mee te kijken en luisteren op 4 februari om 20.00 uur of op een later moment via het YouTube kanaal van Als kanker je raakt.

Ook zal in de week van 1 tot 5 februari elke dag een verhaal gepubliceerd worden van mensen vanuit de verschillende doelgroepen. Houd de website en sociale media in de gaten om deze persoonlijke verhalen te lezen.

Hartelijke groet,

Pauline Aalbers, coördinator stichting Als kanker je raakt

Vanuit ons netwerk delen wij graag dit mooie initiatief: B&B Het Merelnest

Wil je een weekend tot rust komen? Heb je behoefte aan een vertrouwelijk gesprek? Willen jullie in een veilige omgeving iemand laten meekijken met je relatie? Loop je vast in een proces van rouw en verlies?

Dan ben je van harte welkom in Weekend-Bed & Breakfast Het Merelnest!

Vanaf januari 2021 ben ik – na mijn 10-jarig bestaan – van start gegaan met deze nieuwe mogelijkheid van mijn praktijk LANGSZIJ. Het Merelnest staat aan de Merellaan, een boomrijke buurt in Sassenheim, een gezellig dorp in de Bollenstreek. Je kunt fietsen naar de Keukenhof. Wandelen langs het strand. Met de trein ben je zo in Leiden, Den Haag, of Amsterdam.

Door de vele gesprekken die ik voerde, weet ik dat er behoefte is aan een veilige plek waar je even tot rust kunt komen. Waar je tegelijk een vertrouwelijk gesprek kunt voeren. Waar je nieuwe energie kunt opdoen. Waar je nieuwe inzichten, hoop of moed kunt ontvangen.

De B&B is de stijlvolle, lichte zolderverdieping (25m2) van een ruim hoekhuis. Hier kun je even tot rust komen. Door de gezellige zolderkamer voel je je al snel thuis.

Je kunt kiezen voor: alleen een ontspannen weekend weg of tegelijk gebruik maken van de mogelijkheid tot 1-3 vertrouwelijke gesprekken.

Alle informatie is te vinden op de website: www.langszijhulpverlening.nl

Van harte welkom!

Lies Nijman

Een terugblik op 2020

Terugblik 2020

We zijn dankbaar voor het afgelopen jaar, waarin we zoveel mensen mochten bereiken.

In februari organiseerde we een landelijke ontmoetingsdag Gebroken hart met ds. André en Gerald Troost en beleefden we in juni een alternatieve Sport4Hope. Afgelopen september hadden we een prachtige landelijk ontmoetingsdag ‘geraakt door kanker’ met als spreker Inge Hidding, organiseerde we een regionale dag ‘Rouw in mijn hart’ in Breukelen en eind december organiseerde we dit jaar voor het eerst onze herdenkingsdienst op Wereldlichtjesdag. Jongeren (YOUNG) bereikte we doormiddel van een online dag, die zo ontzettend positief ontvangen werd, hopelijk in maart een vervolg!

Daarnaast hebben we afgelopen zomer onze nieuwe website, www.alskankerjeraakt.nl gelanceerd, waarbij we onze acht bloggers volop inzetten. Twee keer in de week worden er mooie en ontroerende blogs geplaatst op de website en social media.

In 2020 hebben we veel van onze boeken ‘Als kanker je raakt’ en ‘Vertel maar’ op mogen sturen. Afgelopen jaar hebben we zoveel mensen kunnen helpen en contact kunnen leggen en zoveel mooie initiatieven voor lotgenotencontacten en samenwerkingen met kerken. Maar ook de Whatsapp groepen voor nabestaanden in samenwerking met Lelie zorggroep en NPV en de gespreksgroep Zingeving bij Kanker.nl.

We kijken uit naar 2021, hopelijk kunnen we weer ontmoetingsdagen organiseren. In het nieuwe jaar vieren we ons 10-jarig jubileum, gaan we met jongeren naar Ameland, staan we 4 februari stil bij Wereldkankerdag en gaan onze online trainingen live.

Bedankt voor je inzet en betrokkenheid in 2020. Tot ziens in 2021, we wensen je een hoopvol nieuw jaar!