Afscheid van directeur Rita Renema-Mentink

In het voorjaar heeft stichting Als kanker je raakt afscheid genomen van haar directeur en medeoprichter Rita Renema-Mentink. Rita is de grondlegger van de stichting en heeft zich meer dan 10 jaar met hart en ziel ingezet voor al die mensen die geraakt zijn door kanker. Ze is voor velen een bekend gezicht. Ze was de drijvende kracht achter de stichting en organisator van vele ontmoetingsdagen, waarvan de eerste zelfs bij haar thuis.

Rita heeft de stichting opgebouwd met tientallen vrijwilligers door heel Nederland, die dankzij haar met elkaar werden verbonden rondom het thema kanker. Ook is zij voor velen een luisterend oor geweest in tijden van ziekte en sterven. Ze heeft veel mensen bemoedigd met hoopvolle gedichten en woorden in haar boeken Als kanker je raakt en Vertel maar.

We zijn dankbaar voor het vele werk dat Rita Renema-Mentink voor stichting Als kanker je raakt heeft gedaan. We weten dat dit stukje tekortdoet aan de vele uren waarin ze zich ingezet heeft voor de stichting. Dank ook aan de Lelie Zorggroep, waar Rita werkt als geestelijk verzorger, die deze uren mede mogelijk maakte. Het werk van Rita als geestelijk verzorger en haar weg gaan verder. We willen vanuit ons geloof Rita goede woorden meegeven en bidden haar deze oude Ierse zegen toe voor onderweg:

De Heer zij voor je
om je de juiste weg te wijzen

De Heer zij achter je
om je in de armen te sluiten
en om je te beschermen tegen gevaar

De Heer zij onder je
om je op te vangen wanneer je dreigt te vallen

De Heer zij in je
om je te troosten als je verdriet hebt

Hij omgeve je
als een beschermende muur wanneer anderen over je heen vallen

De Heer zij boven je
om je te zegenen

Zo zegene God jou vandaag,
morgen en in eeuwigheid

(Zegen van St Patrick, een Ierse monnik die leefde van 435-500)

Boekentip: Beter leven met een chronisch-progressieve ziekte

Je staat midden in het leven en opeens krijg je te maken met een chronische ziekte. Hoe ga je daarmee om, als patiënt en als naaste? Deze gids biedt herkenning, hulp en handvatten, bijeengebracht door de ervaringsdeskundigen zelf.

Graag vragen wij jouw aandacht voor dit waardevolle, veelzijdige boek. Als kanker je raakt heeft ook een pagina in dit boek gekregen. Ook staan er interviews en blogs van betrokkenen bij onze stichting in. Van harte aanbevolen!

Peter van den Berg hoorde op zijn 39ste dat hij Parkinson heeft en Angelique van de Lit heeft vanaf haar 49ste ALS. Als collega’s hadden zij mooie gesprekken over hoe zij met hun ziekte omgingen. Ze deelden hun verdriet, de weg naar acceptatie, de omgang met hun naasten en hun manier om naar de toekomst te kijken. Nu delen ze hun gezamenlijke pad in deze bundel vol praktische informatie afgewisseld met persoonlijke intermezzo’s van chronisch zieken en concrete adviezen van psychologen en coaches.

Naast een kennismaking met ziektes als ALS, Parkinson, MS, Kanker, Reuma en Lyme komen alle kanten van een chronische ziekte aan de orde: werk, relaties, gezin, emoties en financiën.
Voor patiënten en zieken: herkenning in persoonlijke verhalen. Je moet verder, maar hoe?
Voor familie en vrienden: begrip en handvatten. Hoe kun je een chronisch zieke steunen?
Voor collega’s: inzicht in de grenzen aan het functioneren. Wat kun je verwachten van je collega?
Voor professionals: kennis over de persoonlijke ervaring van een patiënt/ kant van een ziekte. Hoe bied je de meest passende zorg?

Deze gids wil hoop, troost en perspectief bieden naast praktische handvatten voor een waardevol leven.

De verwachte boekhandel prijs is € 34,95. Wanneer je deze bundel voor 30 juni 2020 besteld dan gaat €2,50 naar de stichting Als kanker je raakt.

Meer informatie:
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Peter (06-42368669 / petervandenberg@leg-uit.nl). Neem gerust een kijkje op: www.jong-en-parkinson.nl/l/beterleven/

 

Meditatie: Fluistering in de nacht

En dan is het zover….
De spannende tijd van het ongeneeslijk ziek zijn van degene die je zo lief is, ligt achter je.
Na de kanker is nu ook de dood je huis binnengeslopen. Soms als een dief in de nacht.
Mijn neefje Maarten van tien zag het beeld van de dief voor zich toen zijn oma was overleden. Hij verwoordde dit zo:

De dood

De dood is als een dief in de nacht –
Tussen licht en donker zit een deur
Het licht is de mens
het donker is de dood.
Op die deur zit een slot
het hart wordt zwakker, en het slot roest…
Het slot valt van de deur, en de dood komt binnen.
Het licht wordt donker
en de mens is gestorven.

In de ogen van een kind wordt het definitieve duidelijk zichtbaar:
‘En de mens is gestorven…’

Door de dood is voorgoed een andere tijd aangebroken.
Een tijd van diepe rouw.
Een tijd van immens verdriet.
Een tijd van alomvattend gemis.

Vaak ook een tijd van vragen:
Waar is God in dit alles?
Wat is de bedoeling van dit verlies?
Waar is het voor nodig dat mijn geliefde ons nu al moest verlaten?

Want zo kan het voelen, dat God dit voor ons heeft bedacht.
Waarom overkomt ons dit? Het strijkt totaal tegen ons gevoel in.
Ons verstand kan dan wel zeggen, dat iedereen ergens aan moet overlijden. En dat misschien onze genen wel een rol spelen in het tijdstip.
Maar ons gevoel antwoordt dan onmiddellijk dat het nog veel te vroeg is. Dat het zeker niet nu had moeten gebeuren, terwijl er nog zoveel mooie plannen op stapel stonden….

Hoe vinden we een uitweg tussen ons verstand en ons gevoel? Met bovendien een God op afstand. Een God die geen antwoord lijkt te geven en ons met al onze vragen alleen lijkt te laten.
Aan het begin van de 20e eeuw schreef de gelovige dichter Rainer Maria Rilke over soortgelijke vragen aan een collega onderstaande woorden terug. Het komt erop neer dat ‘geduld’ het sleutelwoord is. Hij schreef:

Heb geduld

Heb geduld met alles wat in het hart nog niet helder is
en probeer de vragen zelf lief te hebben
als gesloten kamers,
als boeken die in een zeer vreemde taal
geschreven zijn.

Zoek niet naar de antwoorden
die je niet gegeven kunnen worden,
omdat je ze niet leven kunt.
En daar gaat het om: alles te leven.
Als je met de vragen leeft
dan leef je misschien geleidelijk aan
ongemerkt ooit op een dag in het antwoord.

Misschien is het – geduldig – op God blijven vertrouwen wel het antwoord op onze vragen van nu. Misschien ook wel het enige antwoord op onze pijn, onze rouw, ons verdriet en ons gemis. In de Psalmen staat geschreven dat God dit allemaal ziet en ‘moeite en verdriet aanschouwt om het in zijn hand te leggen’. Om het te wegen…! (Psalm 10:14) Daar spreekt liefde en nabijheid uit.

De uitnodiging ‘om alles in zijn hand te leggen’ biedt ook ruimte om voor het positieve te blijven kiezen. De dichter Sytze de Vries geeft ons daar een handvat voor. In zijn gedicht ‘Fluistering in de nacht ’stelt hij aarzelend telkens twee posities tegenover elkaar. De fijngevoelige titel is veelzeggend want we beseffen maar al te goed hoe belangrijk het voor ons is, ‘dat ons leed door anderen goed gewogen wordt’ (Job 6:2). Je kunt er soms zo hartstochtelijk naar verlangen dat de diepte van je leed gepeild wordt. Door anderen. Maar vooral ook door dé Ander. Het gedicht klinkt zo:

Fluistering in de nacht

Je kunt huilen omdat iemand die je lief was er niet meer is
of blij zijn omdat diegene heeft geleefd.

Je kunt je ogen sluiten en hopen dat hij of zij terugkomt
of je kunt je ogen openen en zien wat diegene heeft achtergelaten.

Je hart kan leeg zijn omdat deze persoon er niet meer is
of je kunt vervuld zijn van de liefde die je kon delen.

Je kunt je afwenden van de toekomst en in het verleden leven
of je kunt proberen door te gaan vanwege gisteren.

Je kunt iemand alleen herinneren omdat die persoon er niet meer is
of je kunt haar of zijn gedachten koesteren en die laten voortleven.

Je kunt huilen, je leeg voelen of je omdraaien
of je kunt doen wat hij of zij wilde:
Iets van jezelf maken en trots zijn op wie je bent.

Hoewel met aarzeling opgeschreven, komt hier een heilzame perspectiefwisseling tot stand.
Lang niet eenvoudig om daarin mee te bewegen.
Gelukkig worden we niet gedwongen. Wel hebben we een eigen verantwoordelijkheid.
De keuze is aan ons…!

Gettie Kievit

Bemoediging 25 april

Landelijke dag ‘Geraakt door kanker’ verplaatst naar 26 september

Op zaterdag 26 september hopen we iedereen te ontmoeten op de landelijke ontmoetingsdag ‘Geraakt door Kanker’ in Doorn. Deze dag was aanvankelijk gepland op zaterdag 25 april, maar kan op deze datum helaas niet doorgaan i.v.m. het coronavirus. Iedereen is welkom, ook de naasten. Spreker is Inge Hidding.

Inge Hidding is coach, directeur en oprichter van de opleiding ‘Coaching Rondom Kanker’ In 2009 kreeg ze zelf de diagnose borstkanker. Na haar behandelingen heeft ze zich gespecialiseerd in de begeleiding bij kanker. Inge Hidding is ook auteur van het boek ‘Coaching bij kanker’. Centraal in dit boek staan de zes meest gestelde vragen die ze tegenkomt in haar praktijk: over vermoeidheid, angst, zelfbeeld, relaties, zingeving en werk.

De ontmoetingsdag is van 10.30 uur – 14.00 uur en wordt gehouden in Het Brandpunt, Postweg 18, Doorn. De lunch wordt verzorgd. Er zijn kamers beschikbaar om te rusten. Je kunt je aanmelden op: www.alskankerjeraakt.nl of mail naar ontmoeten@alskankerjeraakt.nl.

Sport4Hope 2020

Op zaterdag 27 juni 2020 organiseert Sport4Hope het jaarlijkse fietsevenement. Start- en finishlocatie is het Topsportcentrum in Almere. Net als voorgaande jaren bestaat het evenement uit drie routes. De langste twee (de Oud en Nieuwland en Randmeren Ronde) gericht op racefietsers, de kortste (Rondje Gooimeer) voor recreanten en ebikes. Meer informatie over de routes van 2020 vind je op de website van Sport4hope.

Behalve een mooie wielerdag heeft ‘Sport4Hope’ als doel om sponsorgeld in te zamelen voor de stichting ‘Als kanker je raakt’ Een mooie fietsdag en tegelijkertijd een uitgelezen kans om geld in te zamelen voor een goed doel. De ideale dagtocht om samen met vrienden en familie te fietsen! Fiets je ook mee?

Vacature vrijwilliger werkgroep fondswerving

De stichting Als kanker je raakt zoekt een vrijwilliger voor het werven van fondsen ter ondersteuning van zijn doelen. Voor de stichting zijn deze fondsen erg belangrijk omdat wij ons werk alleen kunnen doen dankzij de steun van donateurs en vrijwilligers.

Voor meer informatie zie Vacature vrijwilliger werkgroep fondsenwerving of mail naar info@alskankerjeraakt.nl

Interview met Alie, een bezoekster van de landelijke ontmoetingsdag ‘Gebroken Hart’

Vandaag is er op ‘Ik mis je’ een interview geplaatst met Alie, een bezoekster van de LOD ‘Gebroken Hart’ die haar dochter verloor.

Klik hier voor het interview

Gebroken hart – voor ouders van een overleden kind

Wanneer mijn kind sterft, breekt mijn hart. Onzichtbaar, onhoorbaar maar reëel. Het is verbrijzeld in duizenden stukken.

Niemand houdt van gebrokenheid. En toch hoort het bij het leven. Ieder mens heeft eigen leed te dragen. Het is onontkoombaar.

Als mensen hebben we de neiging onze gebrokenheid voor anderen te verbergen, onder het tapijt te vegen, ergens diep van binnen weg te steken. Maar als zwaar verdriet je overvalt, zoals bij de dood van een kind, lukt dat niet.
Voor een korte tijd gaat de omgeving mee, draagt en verdraagt ze je verdriet. Na een zekere periode verwacht men dat je de draad van het leven weer opneemt. Dat alles weer normaal wordt. Maar normaal is abnormaal geworden. Je moet een nieuw evenwicht vinden, je moet een weg vinden met de scherven van jouw leven.

Soms lijkt het dat niemand weet of begrijpt wat je doormaakt. Dat kan eenzaam zijn.
Bij lotgenoten-ouders is er herkenning en erkenning. We voelen ons verbonden. In een blik of een woord, in onze gebrokenheid mogen we troosten en troost ontvangen.

Woorden van: Kristien Severs Rocha

Wil je, als moeder of vader, met ons mee op weg van rouw naar herstel?
Wees welkom op de Landelijke ontmoetingsdag ‘Gebroken Hart’ van zaterdag 1 februari 2020. Het is een dag door en voor ouders van een kind dat is overleden aan kanker of een andere ziekte.

Gastsprekers zijn Gerald Troost en Ds. André F. Troost. Ze brengen een programma met muziek en inspirerende woorden.

Zaterdag 1 februari 2020 van 10:30 – 15:00 uur in Conferentiecentrum Het Brandpunt, Postweg 18, 3941 KA Doorn.
Graag vooraf aanmelden via de website. Meer informatie: www.alskankerjeraakt.nl.

Een nieuw bestuur stelt zich voor

In oktober 2019 heeft Als kanker je raakt een nieuw ad-interim bestuur gekregen. De bestuursleden stellen zich graag aan je voor. Ook geven we je graag inzicht in de reden waarom er een nieuw bestuur is aangetreden. Overigens is het goed om te weten dat dit bericht bewust niet in de nieuwsbrief van november is meegenomen, omdat die nieuwsbrief volledig in het teken stond van: rouw.

Op koers gehouden
De reden voor de bestuurswissel ligt in het aftreden van de toenmalige voorzitter. Verschillen in persoonlijkheid, communicatiestijlen en inzicht waren daarvan de oorzaak. Na het vertrek van de voorzitter heeft het toen-zittende bestuur met veel inzet de stichting op koers gehouden; geplande/lopende activiteiten zijn doorgegaan (zoals de ontmoetingsdagen, benefietconcerten en Sport4Hope) en een aantal noodzakelijke taken is uitgevoerd. Parallel daaraan is een visie ontwikkeld over de manier waarop de stichting – onder leiding van een te benoemen 3-hoofdig bestuur op ad-interim basis – meer toekomstbestendig gemaakt kan worden.

Versterkt vertrouwen
Sinds 3 oktober is dat 3-hoofdig bestuur aan de slag. De genoemde visie heeft hen voldoende aanknopingspunten gegeven om met vertrouwen het bestuur van de stichting over te nemen. Dat vertrouwen is versterkt door de gesprekken die Annette, Jaap-Willem en Erwin aanvullend gevoerd hebben met het toenmalige bestuur, de oprichters ds. Arie van der Veer en Rita Renema en Hein Griffioen (organisatieadviseur).

En nu stellen ze zich graag aan je voor…

Annette Westerhuis-Bos
Ruim 10 jaar geleden overleed mijn man ten gevolge van een melanoom. Met 4 tieners bleef ik achter en dat was best zwaar. Maar God heeft de leiding in mijn leven: Ik kon dóór en raakte betrokken bij de stichting ‘Als kanker je raakt”. Inmiddels zijn de kids het huis uit en heb ik al enige jaren een fantastische baan als HR manager bij een dynamisch bedrijf. Al deze ervaringen kan en mag ik nu gebruiken in deze interim functie. Samen met Erwin en Jaap-Willem zal ik mij inspannen om de stichting Als kanker je raakt verder te brengen.

Jaap-Willem Platschorre
Op 3 juni 2016 kreeg ik het ontstellende bericht: u heeft een flinke hersentumor. Ik was 35 jaar. Mijn vrouw was net in verwachting van ons 5e kind. Maar met dat bericht ging ons leven compleet op z’n kop. Gelukkig was God erbij! Hij sprak door Zijn Woord: “Vrees niet, geloof alleen.” Na enkele dagen van onzekerheid over behandelmogelijkheden werd ik diezelfde maand toch nog geopereerd, gevolgd door bestralingen en chemotherapie in 2017 en 2018. Gelukkig knapte ik daarna goed op. In tussentijd was ik via de fietstocht Sport4Hope in aanraking gekomen met stichting Als kanker je raakt. Ook werd ik betrokken bij enkele beleidsmatige zaken en hebben we als gezin meegewerkt aan de AKJR video van eind 2017. Sinds begin dit jaar werk ik als Manager Finance en ICT bij Stichting Mercy Ships Holland. Een prachtige organisatie waar het belang van goede gezondheidszorg en de liefde van Christus centraal staan! Ook voor Als kanker je raakt zet ik me komende tijd graag in samen met Annette, Erwin, Rita, Pauline en de vele vrijwilligers!

Erwin Hout
Opgroeiend in voorspoed brak ik op 19-jarige leeftijd mijn nek en raakte volledig verlamd. Toen ik naar de bodem van mijn bestaan zonk, was God dáár. Hij ving mij op, bemoedigde mij met de woorden uit Psalm 23: ik ben je Herder. In de dragende kracht van die belofte mocht en kón ik verder. Na mijn studie Bedrijfskunde ben ik gaan werken bij BIS (nu BIS|Econocom), waar ik sinds 2008 marketing directeur ben. In 2003 trouwde ik met Marleen Korevaar en ons huwelijk is gezegend met drie dochters (Hannah, Loïs en Elisa). In de periode dat ds. Arie van der Veer met Rita Renema bezig was met de oprichting van Als kanker je raakt (2010) was ons gezin te gast bij ds. Arie van der Veer in het programma Nederland Zingt op Zondag. Vanwege mijn marketing-achtergrond vroeg hij mij PR-coördinator te worden. Dat heb ik de afgelopen 9 jaar met veel plezier gedaan en nu mag ik in de rol van voorzitter dienstbaar zijn aan de stichting. Het is mijn gebed en dat van Annette en Jaap-Willem dat wij – samen met de vele gedreven vrijwilligers, de oprichters én de onlangs geworven coördinator – de levende Hoop, die er is in Christus onze Heer’ mogen delen met iedereen die door kanker wordt geraakt.

Heb je vragen, ideeën, aandachtspunten? Wil je graag meedenken en/of meedoen als vrijwilliger? Laat het ons weten.

Stuur je mail naar secretaris@alskankerjeraakt.nl.