Artikelen door AKJR

Column van Rob Favier

Column van Rob Favier, gemaakt naar aanleiding van de Ontmoetingsdag ‘Als kanker je raakt’ in Waddinxveen op 1 oktober 2022. Toch altijd weer spannend die dagen van Als kanker je raakt. Ga ik geen verkeerde of domme dingen zeggen? Want het ligt natuurlijk altijd supergevoelig. Ik stap in de auto en rijd richting Waddinxveen. Opeens […]

Column van Rob Favier: ‘De tekst kwijt’

Column van Rob Favier, gemaakt naar aanleiding van de Ontmoetingsdag ‘Als kanker je raakt’ in Drachten op 12 november 2022. Wat doe je als je iets te zeggen hebt en je raakt je tekst kwijt? Dan denk ik aan Marieke van Lierop. Ik leerde dat je er niet omheen moet kletsen. Ook al heb je dan natuurlijk wel […]

De Haven van rust

De Haven van rust ‘k Zwierf eenzaam en bang op een zee van verdriet, zover van de veilige kust. Toen hoord’ ik een stem zeggend: ‘Komt nu tot Hem’. En ik kwam in een Haven van rust. Dan vind ik mijn lust in die Haven van rust en vrees voor de stormen niet meer. De […]

Meditatie: als je niet meer beter wordt 

Wat moet je zeggen als je deze boodschap krijgt? Hoe voel je je op zo’n moment? Wat ik heb ervaren is, dat de grond onder je voeten wordt weggeslagen. Ineens is er het besef: zijn leven gaat eindigen, afscheid, verdriet, loslaten, hoe gaat hij dat laatste stukje in en, hoe zal ‘het einde’ zijn? Een hele korte samenvatting van […]

Vacature manager met een warm hart

Als kanker je raakt biedt mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden ondersteuning, bemoediging en toerusting bij levens- en zingevingsvragen tijdens én na het ziek-zijn. Dit doen wij vanuit christelijke perspectief. Daarbij kunnen wij niet de omstandigheden veranderen, maar wel de kijkrichting. De functie van coördinator is de afgelopen jaren vervuld door Pauline Aalbers. Ze heeft per […]

Terugblik bezinningsreizen – Frankrijk

Twee bezinningsreizen liggen achter ons. De eerste week was voor mensen met kanker en de tweede week voor nabestaanden. Het is moeilijk in woorden te omvatten wat deze weken betekend hebben. In de eerste bezinningsweek voor mensen met kanker en partners stonden we stil bij de volgende thema’s: innerlijke ruimte, jij en de ander, herinneren […]

Heb ik bemind en ben ik bemind geworden?

Wim van Dam was één van de deelnemers van de bezinningsreis naar Frankrijk. Wim leeft al jaren met kanker en voor onder andere zijn zoons en andere familie en vrienden vond hij het mooi om een filmopname te maken om zo iets tastbaars na te laten. Hij vertelt wat het leven met kanker betekent, hoe […]

Boek en film over Kinga Bán

Tijdens haar leven werd zangeres Kinga Bán meerdere keren gevraagd om een boek te schrijven. Maar haar eerste liefde, het maken van muziek, kreeg telkens voorrang. Nu haar muziek voor iedereen te horen is, komt er een boek uit over haar leven. Kinga Bán (1981-2019) was een geboren zangeres. Zingen was voor haar net zo […]