Vallen en opstaan

leven met kanker

na kanker betekent

vallen, opstaan, terugvallen

 

zoals het leven was

zo zal het leven niet meer zijn

nieuwe keuzen

moeten worden gemaakt

Van het bekende in het onbekende

 

vragen komen naar boven

hoe nu verder

heeft het zin verder te gaan

 

bijzonder wanneer juist

op die momenten

mensen opduiken

die jouw moeite, worsteling, kwetsbaarheid zien

stil zijn, luisteren

 

zomaar zijn er ogen die jou zien

oren die jouw verhaal horen

 

zomaar zeggen wat je voelt

wat je deert, wat je diep, in je ziel heeft bezeerd

 

vertellen verzacht

vertellen bevrijdt

vertellen geneest

 

zoeken, ontvangen

erkenning, herkenning

geeft moed, geeft kracht

 

onverwachts komt God jou

door die ander tegemoet

 

Uit het boek ‘Als kanker je raakt’, geschreven door Rita Renema-Mentink

Vallen en opstaan

Kanker zet je leven stil, je agenda valt weg. Je moet opeens allerlei behandelingen ondergaan en soms zit er nauwelijks tijd tussen… een operatie vergt herstel, maar dan starten de bestralingen al. Chemokuren volgen daarna. Je bent net weer wat beter en de volgende kuur begint alweer. De volgorde kan per persoon verschillen maar gemeenschappelijk is dat je steeds valt en weer verder moet. Dat kost veel kracht. Maar dan komt de laatste behandeling en mag je eindelijk echt gaan herstellen. Mits je curatief behandeld werd. Anders is het, als je te horen krijgt dat “genezing” niet meer mogelijk is… En ook dan wil je de tijd die je nog gegeven wordt op een goede manier invullen. Daarvoor is lichamelijke, emotionele en geestelijke veerkracht nodig. Vallen en opstaan, weer vallen en weer opstaan…

Eenzaam
Een cliënt van mij die curatief behandeld was tegen kanker, merkte in de tijd na alle behandelingen iets op: er was veel minder belangstelling vanuit haar omgeving. Het leven ging weer verder. Ze was toch weer beter? Ze zag er toch weer goed uit? Wat “zeurde” ze nou. Ze voelde zich eenzaam en verward. Het jaar na kanker ervoer ze daardoor eigenlijk haast nog zwaarder dan de tijd van behandelingen! Bovendien kreeg ze te kampen met nog meer lichamelijke tegenslag bovenop de gevolgen van de kanker. Ze worstelde ook met God. Het leven waar ze echt zo dankbaar voor was, was nog moeilijker geworden dan het ook al was voor ze kanker kreeg. Het voelde als “te veel”.

Aandacht
In de tijd van behandelingen word je geleefd als kankerpatiënt. Je zet alles op alles om beter te worden. Hierbij parkeer je vaak je gevoelens. Je omgeving vindt je dapper en flink. En als dan bij jou die gevoelens achteraf komen en de angsten rondom eventuele terugkeer van kanker je soms bevangen, is daar maar al te vaak minder gehoor voor. En toch is het heel gewoon dat je die gevoelens hebt. Ze hebben tijd en aandacht nodig. Alleen dan kan je opstaan en weer verdergaan.

Herstel
Lichamelijk herstellen gaat niet in een mooie rechte lijn weer naar boven. Het kan grillig zijn. Een stap vooruit twee achteruit, 3 stappen vooruit en twee achteruit. Je kunt aan je conditie werken en toch merken dat er sprake is van een vreemde vermoeidheid die je zomaar kan overvallen. Emotioneel gaat het ook vaak op en neer. Verdriet over wat je is overkomen, soms ook boosheid. Angst voor terugkeer van de kanker… Gun je zelf tijd. Zoek hulp als je het gevoel hebt er niet uit te komen.

Psalm 121
Geestelijk kunnen er vragen komen over de rol van God in je leven. Je hoeft geen dapper “vroom” masker op te doen, richt je juist met alles wat er in je omgaat tot hem. Hij wil je tot hulp zijn net als in psalm 121 staat. God is groter dan de bergen op je pad. Dat voel je echter niet altijd, het kan soms verlaten voelen. En dat komt ook bij mensen in de bijbel voor; zij schreeuwen het soms uit tot God! Dat kan voelen alsof je “geestelijk” valt.

En toch… met hulp weer opstaan
Mijn cliënt heeft ontdekt dat ze veel van zichzelf verwachtte, de lat eigenlijk steeds te hoog legde. Ze kreeg meer inzicht in haar gedachten en gevoelens. De veerkracht was door alle ellende achter elkaar sterk verminderd. De lichamelijke klachten verdwenen niet, ze leerde er wel zelf mee om te gaan. Ze kon beter zien wat ze nodig had en haar behoeftes uiten. Merk je dat je vastloopt, het moeilijk vindt op te staan en verder te gaan? Praat erover met een vertrouwd iemand, zoek hulp bij je zoektocht.

Belofte
God heeft ons beloofd nabij te zijn in alles. Immanuel is zijn naam. We mogen denken aan God die mens werd zoals wij en hoop en licht en vrede zal brengen. Hij kwam dichtbij ons, bleef niet op afstand. Dat kan troost bieden. Bij hem kan je terecht met al je gevoelens, hij kent je echt. Ken jij iemand die kanker heeft (gehad)? Besef dat het niet voorbij is na de behandelingen maar dat er vaak nog late gevolgen zijn. Probeer te ontdekken waar die ander is in gevoel, gedachten, geloof. Oordeel niet en luister. Kom de ander zo tegemoet!

Wijnanda Heslinga
Beeldend counselor en kunstenaar
www.schildertaal.nl
(Onder blog vind je vanaf mei 2013 veel blogs over wat kanker in mijn leven teweegbracht. http://schildertaal.nl/loslaten/)

De winnaar van de Facebookactie vertelt…

Mirjam Wiersma-Slik won de 2 kaarten van onze Facebookactie rond kerst en bezocht op 15 december het kerstconcert van ‘Deo Cantemus’ in de Doelen. Ze vertelt zelf hoe zij de avond heeft ervaren:

“Een groot en machtig wonder”

Op 10 december las ik op Facebook de oproep van de stichting ‘Als kanker je raakt’:

“Wij mogen 2 kaarten weggeven voor het jaarlijkse kerstconcert van ‘Deo Cantemus’ op 20 december in de grote zaal van De Doelen in Rotterdam. Deo Cantemus is als 1e koor in Nederland ambassadeur geworden van “als kanker je raakt” en dat vieren we feestelijk!”

Ik werd in meerdere opzichten getriggerd, omdat ik jaren geleden ( rond 1998) meerdere keren het Doelen concert heb bezocht en dit altijd indrukwekkend vond. Mijn wens was ooit nog eens een keer te gaan. Daarnaast draag ik de stichting een warm hart toe, ik ben zelf geraakt door kanker met het verlies van een partner. Prachtig dat ‘Deo Cantemus’ het 1e koor is in Nederland wat ambassadeur is voor de stichting, zo kun je elkaar helpen vanuit Christelijk oogpunt.

Om 2 kaarten te kunnen winnen maakte ik de volgende zin af.

Kerst is voor mij… een bijzondere herinnering geworden. 4 jaar geleden overleed mijn grote liefde Piet aan de gevolgen van lymfeklierkanker op 1e kerstdag om 10.00 uur. Hij wilde graag de geboortedag van Jezus vieren in de hemel Hij is gehaald op deze speciale dag met Engelenkoren.

Op 15 december werd via Facebook de winnende zin bekend gemaakt en wat schetste mijn verbazing ik won de kaartjes! Het was een bijzonder geschenk op een bijzonder moment. Ik was die middag net uit het ziekenhuis ontslagen en ontving s ’avonds dit bericht ik ervoer het als een Gods geschenk.

Donderdag 20 december heb ik samen met een lieve vriendin Bouwina de Haan genoten van een prachtig concert. Er was een zeer gevarieerd programma neergezet met ‘Deo Cantemus’ als hoofdkoor en als gastkoor was uitgenodigd ‘de Golden Circle Ensemble’. Dit ensemble bestaat uit jonge mensen die op weg zijn naar het concertpodium. Alle zangers van het ensemble studeren aan het conservatorium of zijn daar kort geleden afgestudeerd. Het thema van deze avond was “Een groot en machtig wonder”, met afwisselend ‘Deo Cantemus’ en het Golden Circle ensemble werden we meegenomen in het eeuwenoude kerstverhaal. Ieder jaar weer gedenken wij de geboorte van Jezus, de Zoon van God. Ere zij God in de hoge, Vrede op aarde in de mensen een welbehagen Amen!

En terwijl de 30 liederen werden gezongen en wij mochten luisteren en meezingen gingen mijn gedachten op en neer naar mijn lieve man die hier niet meer is, maar van dit concert zou hebben genoten. Wij luisterden en keken samen altijd naar Nederland zingt (ons favoriete programma) en op 1e kerstdag 2014 stond de tv voor ons aan en is hij gehaald met Engelenkoren. Daar moest ik aan denken tijdens deze avond. Maar ik moest ook denken aan de samenwerking tussen ‘Deo Cantemus’ en stichting Als kanker je raakt. Wat een chaos kan het zijn in je leven als je geconfronteerd wordt met kanker, maar wat een zegen is het om een avond uit te mogen en naar een concert te gaan waar gebeden wordt met zovele mensen bij elkaar uit zoveel richtingen. Dat geeft zingeving-ondersteuning-Troost en moed om door te gaan.

Ik wens dat de stichting nog vele harten van mensen mag raken en bereiken om een schuilplaats te kunnen bieden of een schuilplaats te kunnen zijn.

Nogmaals hartelijk dank voor deze bijzondere avond!

Hartelijke groet

Mirjam Wiersma-Slik

‘Blijven zingen bij vallen en opstaan’

Blijven zingen
Bij vallen en opstaan

‘Hij zal je voet niet laten wankelen’ Psalm 121: 3

Wat houd ik veel van deze psalm.

En toch heb ik van tijd tot tijd er moeite mee om hem uit volle borst te zingen.
Ik zing hem, maar moet hem telkens weer leren zingen.

Wanneer ben ik ‘van de wijs’?
Wanneer niet gebeurde wat er wel staat. Er staat toch dat ons niets kan overkomen. ‘Er overkomt je geen kwaad niet overdag en niet in de nacht.’
En hoe vaak ben ik onderweg al niet gevallen?

Hoe kun je in zulke situaties psalm 121 blijven zingen?
Door goed te lezen wat er staat.
Je hoeft de psalm niet alleen te zingen.

Laten we beginnen bij het begin.
Want daar vind je waar deze dichter zijn geloof op grondt.
Het beroemde begin ken je vast uit je hoofd: ‘Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de HERE die hemel en aarde gemaakt heeft.’

Geloof jij ook dat God de hemel en de aarde heeft gemaakt? Dat Hij de Schepper is? Weet je ook wat er met Zijn schepping is gebeurd? Door de zondeval heeft het kwaad en daarmee ook de gebrokenheid in dit leven zijn intrede gedaan. Het paradijs was voorbij. Naast al het mooie zou het leven ‘dorens en distels’ kennen. Nooit meer een leven zonder gevaren.

God had de mens gevraagd de schepping te bewaren. De mens zou nu zelf altijd een bewaarder nodig hebben. Maar God beloofde er voor de mens te zullen zijn. In die gebroken situatie sloot Hij een verbond met de mens. Hij beloofde de Bewaarder te zijn. In een leven vol bedreigingen en kwaad.

Heel duidelijk werden de nieuwe relatie zichtbaar toen eeuwen later Jezus werd gekruisigd. Het kruis liet zien in wat voor gebroken wereld wij leven, en wat wij mensen elkaar kunnen aandoen maar ook wie God voor deze mensheid wil zijn.

God is de schepper.
En in zijn gebroken schepping: de HERE.
‘Ik zal er zijn’, betekent Zijn Naam.

In tijden als het niet gaat zoals ik had gehoopt, helpt mij dat. Door me dat voor ogen te stellen. Niets en dan ook niets kan ons scheden van de liefde van Christus. Je voelt je op zo’n moment als de pelgrim die niet altijd in Jeruzalem kan blijven. Hij moet weer terug. Over de bergen vol gevaren. Maar in zijn hart draagt hij mee wat je in de tempel gezien en gehoord hebt.

Weet je wat me dus ook helpt?
De psalm begint in de ‘ik-vorm”. Maar laten lijkt het wel of de dichter wordt toegezongen. ‘‘Hij zal je voet niet laten wankelen’. Als er dan toch momenten zijn van twijfel en strijd, als je zelf ‘van de wijs’ bent, zingen anderen het me toe.

‘Hij zal je voet niet laten wankelen’
Vandaag zing ik het voor jou.
Maar zing het morgen voor mij.
Dan kan ik als ik val, weer zingend opstaan.

Psalm 121

Ds. Arie van der Veer

Ontmoetingsdag voor ouders van een overleden kind

Op zaterdag 26 januari 2019 is de ontmoetingsdag ‘Gebroken hart’. Een dag door en voor ouders van een kind overleden aan kanker of aan een andere ziekte.

Aan het begin van deze dag geven we de namen van de kinderen, die ons samenbrengen, een symbolische plaats. Gastspreker is Manu Keirse, hoogleraar, klinisch psycholoog en schrijver van een tiental boeken, waaronder “Helpen bij verlies en verdriet”. Na de lunch is er ruimte om tijdens een korte wandeling elkaar te ‘ontmoeten’, te luisteren, te delen en bemoedigen.

‘Gebroken hart’ wordt verzorgd door Marian Verweij en Kristien Rocha, beiden moeders van een overleden kind en Rita Renema, geestelijk verzorger en directeur van de stichting.

Ben je moeder of vader van een overleden kind, dan ben je van harte welkom op 26 januari 2019 van 10:30 – 15:30 uur in Conferentiecentrum Het Brandpunt, Postweg 18, 3941 KA in Doorn.

Graag aanmelden op www.alskankerjeraakt.nl of e-mail naar ontmoeten@alskankerjeraakt.nl.

Roparun steunt activiteiten Als kanker je raakt

Mede door de financiele ondersteuning van Roparun is het ook in 2019 weer mogelijk om de regionale ontmoetingsdagen te organiseren.

IJsselmonde zingt

Op zaterdag 26 januari 2019 werkt het Christelijk Gemengd Koor ‘Deo Cantemus’ o.l.v. Hans van Blijderveen mee aan de koor- en samenzangavond ‘IJsselmonde Zingt’
Locatie: Pelgrimskerk, Reyerdijk 51, 3079 NV Rotterdam-IJsselmonde
Aanvang: 19.30 uur
Toegang: Gratis. Er is een collecte ter bestrijding van de kosten.
Verder werken mee:
André de Jager, orgel
Peter Overduin, leiding samenzang
De avond wort gekenmerkt door spontane koor- en samenzang.