Gebroken hart – voor ouders van een overleden kind

Wanneer mijn kind sterft, breekt mijn hart. Onzichtbaar, onhoorbaar maar reëel. Het is verbrijzeld in duizenden stukken.

Niemand houdt van gebrokenheid. En toch hoort het bij het leven. Ieder mens heeft eigen leed te dragen. Het is onontkoombaar.

Als mensen hebben we de neiging onze gebrokenheid voor anderen te verbergen, onder het tapijt te vegen, ergens diep van binnen weg te steken. Maar als zwaar verdriet je overvalt, zoals bij de dood van een kind, lukt dat niet.
Voor een korte tijd gaat de omgeving mee, draagt en verdraagt ze je verdriet. Na een zekere periode verwacht men dat je de draad van het leven weer opneemt. Dat alles weer normaal wordt. Maar normaal is abnormaal geworden. Je moet een nieuw evenwicht vinden, je moet een weg vinden met de scherven van jouw leven.

Soms lijkt het dat niemand weet of begrijpt wat je doormaakt. Dat kan eenzaam zijn.
Bij lotgenoten-ouders is er herkenning en erkenning. We voelen ons verbonden. In een blik of een woord, in onze gebrokenheid mogen we troosten en troost ontvangen.

Woorden van: Kristien Severs Rocha

Wil je, als moeder of vader, met ons mee op weg van rouw naar herstel?
Wees welkom op de Landelijke ontmoetingsdag ‘Gebroken Hart’ van zaterdag 1 februari 2020. Het is een dag door en voor ouders van een kind dat is overleden aan kanker of een andere ziekte.

Gastsprekers zijn Gerald Troost en Ds. André F. Troost. Ze brengen een programma met muziek en inspirerende woorden.

Zaterdag 1 februari 2020 van 10:30 – 15:00 uur in Conferentiecentrum Het Brandpunt, Postweg 18, 3941 KA Doorn.
Graag vooraf aanmelden via de website. Meer informatie: www.alskankerjeraakt.nl.

Een nieuw bestuur stelt zich voor

In oktober 2019 heeft Als kanker je raakt een nieuw ad-interim bestuur gekregen. De bestuursleden stellen zich graag aan je voor. Ook geven we je graag inzicht in de reden waarom er een nieuw bestuur is aangetreden. Overigens is het goed om te weten dat dit bericht bewust niet in de nieuwsbrief van november is meegenomen, omdat die nieuwsbrief volledig in het teken stond van: rouw.

Op koers gehouden
De reden voor de bestuurswissel ligt in het aftreden van de toenmalige voorzitter. Verschillen in persoonlijkheid, communicatiestijlen en inzicht waren daarvan de oorzaak. Na het vertrek van de voorzitter heeft het toen-zittende bestuur met veel inzet de stichting op koers gehouden; geplande/lopende activiteiten zijn doorgegaan (zoals de ontmoetingsdagen, benefietconcerten en Sport4Hope) en een aantal noodzakelijke taken is uitgevoerd. Parallel daaraan is een visie ontwikkeld over de manier waarop de stichting – onder leiding van een te benoemen 3-hoofdig bestuur op ad-interim basis – meer toekomstbestendig gemaakt kan worden.

Versterkt vertrouwen
Sinds 3 oktober is dat 3-hoofdig bestuur aan de slag. De genoemde visie heeft hen voldoende aanknopingspunten gegeven om met vertrouwen het bestuur van de stichting over te nemen. Dat vertrouwen is versterkt door de gesprekken die Annette, Jaap-Willem en Erwin aanvullend gevoerd hebben met het toenmalige bestuur, de oprichters ds. Arie van der Veer en Rita Renema en Hein Griffioen (organisatieadviseur).

En nu stellen ze zich graag aan je voor…

Annette Westerhuis-Bos
Ruim 10 jaar geleden overleed mijn man ten gevolge van een melanoom. Met 4 tieners bleef ik achter en dat was best zwaar. Maar God heeft de leiding in mijn leven: Ik kon dóór en raakte betrokken bij de stichting ‘Als kanker je raakt”. Inmiddels zijn de kids het huis uit en heb ik al enige jaren een fantastische baan als HR manager bij een dynamisch bedrijf. Al deze ervaringen kan en mag ik nu gebruiken in deze interim functie. Samen met Erwin en Jaap-Willem zal ik mij inspannen om de stichting Als kanker je raakt verder te brengen.

Jaap-Willem Platschorre
Op 3 juni 2016 kreeg ik het ontstellende bericht: u heeft een flinke hersentumor. Ik was 35 jaar. Mijn vrouw was net in verwachting van ons 5e kind. Maar met dat bericht ging ons leven compleet op z’n kop. Gelukkig was God erbij! Hij sprak door Zijn Woord: “Vrees niet, geloof alleen.” Na enkele dagen van onzekerheid over behandelmogelijkheden werd ik diezelfde maand toch nog geopereerd, gevolgd door bestralingen en chemotherapie in 2017 en 2018. Gelukkig knapte ik daarna goed op. In tussentijd was ik via de fietstocht Sport4Hope in aanraking gekomen met stichting Als kanker je raakt. Ook werd ik betrokken bij enkele beleidsmatige zaken en hebben we als gezin meegewerkt aan de AKJR video van eind 2017. Sinds begin dit jaar werk ik als Manager Finance en ICT bij Stichting Mercy Ships Holland. Een prachtige organisatie waar het belang van goede gezondheidszorg en de liefde van Christus centraal staan! Ook voor Als kanker je raakt zet ik me komende tijd graag in samen met Annette, Erwin, Rita, Pauline en de vele vrijwilligers!

Erwin Hout
Opgroeiend in voorspoed brak ik op 19-jarige leeftijd mijn nek en raakte volledig verlamd. Toen ik naar de bodem van mijn bestaan zonk, was God dáár. Hij ving mij op, bemoedigde mij met de woorden uit Psalm 23: ik ben je Herder. In de dragende kracht van die belofte mocht en kón ik verder. Na mijn studie Bedrijfskunde ben ik gaan werken bij BIS (nu BIS|Econocom), waar ik sinds 2008 marketing directeur ben. In 2003 trouwde ik met Marleen Korevaar en ons huwelijk is gezegend met drie dochters (Hannah, Loïs en Elisa). In de periode dat ds. Arie van der Veer met Rita Renema bezig was met de oprichting van Als kanker je raakt (2010) was ons gezin te gast bij ds. Arie van der Veer in het programma Nederland Zingt op Zondag. Vanwege mijn marketing-achtergrond vroeg hij mij PR-coördinator te worden. Dat heb ik de afgelopen 9 jaar met veel plezier gedaan en nu mag ik in de rol van voorzitter dienstbaar zijn aan de stichting. Het is mijn gebed en dat van Annette en Jaap-Willem dat wij – samen met de vele gedreven vrijwilligers, de oprichters én de onlangs geworven coördinator – de levende Hoop, die er is in Christus onze Heer’ mogen delen met iedereen die door kanker wordt geraakt.

Heb je vragen, ideeën, aandachtspunten? Wil je graag meedenken en/of meedoen als vrijwilliger? Laat het ons weten.

Stuur je mail naar secretaris@alskankerjeraakt.nl.

Hoop

‘k Zag hen aan komen lopen. Uit hun gebogen houding sprak verdriet. Toen ik hen koffie aanbood stonden er tranen in hun ogen. Ze keken me aan en zeiden: We hebben ons voor deze landelijke ontmoetingsdag opgegeven, maar we zien nu zo tegen deze dag op. We hebben op weg hiernaar toe al tegen elkaar gezegd: ‘Laten we teruggaan’.

Aan het eind van de dag zag ik hen weer. Onze ogen ontmoetten elkaar. Ze kwamen naar me toe en zeiden: ‘Dat de dag hen goed had gedaan. De ontmoeting met alle andere ouders, die ook een kind waren verloren, had hen moed, maar ook kracht en hoop gegeven.’

Hoop, een klein krachtig woord. Wat is een leven zonder hoop? Hoop is meer dan optimisme. Hoop is een innerlijke houding, die iets zegt over het vertrouwen waarmee je naar de toekomst kijkt. In het christelijk geloof is hoop een van de drie kernwaarden, samen met geloof en liefde. Hoop geeft geloof en liefde als ware grond onder de voeten. Kerst, enkele weken geleden gevierd, is het feest van de hoop. Immanuel, God met ons. Gods hoop is zichtbaar geworden door de komst van Gods Zoon in onze donkere, gebroken wereld. Na Kerst komt Pasen. God weet wat lijden is. Is ons voorgegaan om met ons te gaan. God die ons mensen zoekt, onze harten zoekt, ons Zijn vrede, hoop wil geven. Die als het ware Zijn Handen naar ons uitstrekt vanuit de kribbe en vanaf het kruis. Handen die ons uitnodigen, zegenen, troosten, helpen, dragen…

Sela verwoordt het prachtig in het lied: Toekomst vol van hoop https://youtu.be/MLXyDTHoIzU

Immanuel, God met ons. Door Gods Zoon is er hoop, is er grond onder onze voeten, is er een toekomst vol van hoop. Hoop onzichtbare zekerheid door God aan ieder mens gegeven.

Toen ze wegliepen keek ik hen na. Ze gingen zo anders naar huis. Hun houding was krachtiger, ze keken vooruit.

Rita Renema-Mentink