Boekentip: ‘Medereiziger’; Steun voor de partner van een ongeneeslijk zieke door Marcella Tam

Had ik dit maar eerder geweten… Dat heb ik regelmatig met iets wat ik lees. Zo ook bij het lezen van dit boek. Maar de inhoud van dit boek kan ook steun bieden aan mensen van wie de partner al is overleden. Vaak kom je dan juist pas toe aan het verwerken van het hele ziekteproces en stel je jezelf vragen: Wat is er eigenlijk gebeurd? Hoe heb ik het gedaan? Had ik nog beter voor hem/haar kunnen zorgen? Heb ik wel genoeg laten merken hoeveel ik van hem/haar houd? 

‘Medereiziger’ is geschreven voor partners van mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Marcella was zelf medereiziger. Er komen ook ervaringen van andere partners aan bod, want geen leven is hetzelfde, ook al is er veel herkenning. In het boek komen thema’s aan bod waarmee je geconfronteerd wordt als partner van iemand die ongeneeslijk ziek is. Elk thema wordt uitgediept met persoonlijke verhalen, theoretische inzichten en de vertaling daarvan in praktische handvatten. Het biedt vragen om verder op te reflecteren.

‘Wat betekent het ziekteproces van mijn partner voor mij? Hoe kan ik bewegen in het spanningsveld tussen hoop en vrees? Wat heb ik nodig om overeind te blijven? Hoe kan ik van deze periode een waardevolle tijd maken? Hoe vind ik een goed evenwicht tussen werk en thuis? Hoe sta ik tegenover hulp? Hoe kan ik de kinderen steunen? Hoe ga je om met taboeonderwerpen (seksualiteit, verstoorde verhoudingen, afbreuk van het lichaam, meeliften van anderen met jullie verhaal). Hoe doe je dat ….. het leven samen afronden? Wat moet er nog gezegd worden? (Met inzichtgevende vragen ter ondersteuning van gesprekken met je partner), wat moet je weten om na het afscheid in praktische zin verder te kunnen?’

Er wordt benadrukt dat het belangrijk is te besluiten hoe je de gebeurtenissen op jouw eigen unieke levenspad tegemoet wilt treden. Belangrijk om te beseffen dat er altijd een dimensie van eenzaamheid is. Jouw pad is een ander dan dat van je partner: hij of zij wordt niet meer beter en komt steeds dichter bij de dood en jij moet verder.

De titel van het boek is ontleend aan een citaat van Carlo Leget: Naasten zijn niet alleen uitdrukkelijk ook mensen die zorg verdienen tot aan de rouwbegeleiding toe, maar ze zijn ook medereizigers tot aan de drempel van de dood.

Pauline Aalbers, coördinator stichting Als kanker je raakt

Uitgeverij Stili Novi, 2e druk 2020, ISBN 9789491076114. €24,50

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *