Artikelen door Arie van der Veer

Uithuilen bij God

  ‘Mijn omzwervingen hebt U opgetekend, vang mijn tranen op in Uw kruik. Staat het niet alles in Uw boek? In het uur dat ik U aanroep wijken mijn vijanden, want dit weet ik: God staat mij terzijde’ Psalm 56:9,10 Je zult het vroeger vast ook hebben gedaan. Uithuilen bij je moeder of je vader. […]

Overwinnaar

Dit is een meditatie uit 2017. Wat mij de weken na Pasen bezighield, was de gedachte dat de Bijbel gelovigen overwinnaars noemt. En dat is opvallend. Christus verdient het predicaat ‘overwinnaar’. Maar gelovigen? Wat is de alledaagse werkelijkheid? Geen winners, maar losers Allereerst is het moeilijk een verschil te zien tussen gelovigen en niet gelovigen. […]

Vertrouwd met ziekte

De stichting Als kanker je raakt brengt mensen bij elkaar die op een of andere manier met kanker te maken hebben (gehad). Het is fijn om elkaar te ontmoeten. Om met een ander te kunnen spreken die hetzelfde heeft meegemaakt. Wat een vragen kunnen bij je leven als de diagnose ‘kanker’ is vastgesteld. Je bent bang. Je […]

Als je moe bent

Iedereen is wel eens moe. Een belangrijke vraag is: waarvan? Ben je moe, omdat je hard hebt gewerkt? Of ben je moe omdat je de spanningen die er in je leven zijn niet meer aan kan? Moe kun je zijn op vele manieren. Je kunt gezond moe zijn. Je lichaam heeft rust nodig. Na een […]

Hij weet het door ds. Arie vd Veer

‘HEER, mijn God, dat weet U alleen’ Ezechiël 37:3 Ken je het beroemde visioen van het dal vol met botten van mensen die veranderden in levende mensen? De profeet Ezechiël kreeg in de ballingschap dat visioen. Hij werd meegenomen door de Geest van de HERE en die bracht hem naar dat dal. De HEER liet […]