Terugblik 2021/ Vooruitblik 2022

Aan het einde van 2021 kijken we als stichting Als kanker je raakt dankbaar terug en vol vertrouwen vooruit.

Het afgelopen jaar bracht ons mooie momenten en momenten van diep verdriet. We moesten het leren uithouden met verlies, ziekte en rouw. Als stichting mochten we regelmatig juist in deze moeilijke omstandigheden licht en hoop bieden, vanuit Gods liefde delend:
Ontmoeting, verbinding en een luisterend oor aan mensen die kanker hebben (gehad), hun naasten en nabestaanden.

Terugblik
Wat is er veel gebeurd in 2021: veel online bijeenkomsten, fysieke ontmoetingsdagen voor mensen met kanker, voor nabestaanden en voor ouders van wie een kind is overleden, Wereldlichtjesdag, een weekend Ameland met Young (mede mogelijk door stichting Solidarodam), een tieneractiviteit en prachtige concerten. Sport4Hope was een groot succes o.a. dankzij de sponsoring van Growteq en met nog een prachtige gift aan het einde van het jaar van ADXpert. Hartelijk dank voor het vertrouwen in onze stichting, voor het bezoeken van onze (online) ontmoetingsdagen, voor je betrokkenheid als vrijwilliger, professional, fonds of als sponsor. Een speciaal woord van dank aan alle kerken die een collecte organiseerden of een gift overmaakten. Met Kerst werden we verrast met een prachtige gift van Manuel Drenth. Hij had meegedaan met movember challenge en leuke vlogs gemaakt en daar een mooi bedrag voor de stichting mee opgehaald. Dankjewel!

Vooruitblik 
Ook in 2022 willen we er zijn voor jou met kanker, voor jou als naaste en als nabestaande. Volgend jaar starten we met bezinningsreizen op een prachtige plek in Frankrijk: een reis voor mensen die ongeneeslijk zijn en hun naasten en een reis speciaal voor nabestaanden; reizen om in een kleine groep stil te staan bij wat er gebeurd is. En vanuit dat stilstaan ook inzicht te krijgen hoe je verder wilt en kunt gaan.
We komen naar de regio’s met ontmoetingsdagen voor alle doelgroepen, we hebben activiteiten voor jongvolwassenen en tieners en weer volop online bijeenkomsten voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden. Benefietconcerten en Sport4Hope staan ook in 2022 op het programma. Voor toerusting op scholen en kerken staan wij graag voor je klaar in 2022.

Goede jaarwisseling toegewenst en een gezegend en hoopvol 2022!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *