Samen 2018 ingaan

Het nieuwe jaar ingaan heeft altijd iets van een drempel overstappen. Want hoewel de tijd doortikt is het nieuwe jaar nooit vanzelfsprekend. Herinneringen aan het afgelopen jaar kunnen ons binden. Mooie herinneringen aan 2017, maar ook minder mooie kunnen ons in een beklemmende greep houden. Het nieuwe jaar 2018 lonkt, maar het kan ook zijn dat u er juist tegenop ziet. Bijvoorbeeld vanwege een ingrijpende behandeling. De onzekerheid omtrent een behandeling kan een mens soms volledig verlammen. Velen van u weten daar alles van.

Als stichting Als kanker je raakt willen wij er voor iedereen zijn. Voor de mensen die blij en dankbaar zijn, maar ook voor al die mensen die het niet meer zien zitten, die verdrietig zijn of door eenzaamheid overmand. Wij willen eenieder de hand reiken, een stukje meelopen en waar nodig ondersteunen. Dat hebben we in 2017 gedaan en daar willen we ook in 2018 mee verder gaan. Het aantal activiteiten en ook het aantal vrijwilligers zal naar verwachting in 2018 verder toenemen. Daar zijn we dankbaar voor!

Inhoudelijk zullen er een aantal nieuwe activiteiten opgezet worden en bestaande activiteiten zullen in 2018 worden geëvalueerd en zo nodig worden bijgesteld. De vraag naar de activiteiten van de stichting neemt sterk toe. In die zin wordt Als kanker je raakt – mede dankzij de grote inzet van Rita Renema-Mentink (directeur), de vele vrijwilligers en natuurlijk de website en andere PR – steeds meer gevonden. Ook daar zijn we dankbaar voor. Uiteindelijk wil het bestuur van de stichting komen tot een landelijke dekking aan activiteiten. Zo zullen er in 2018 ook in de noordelijke provincies activiteiten gestart worden.

Binnenkort wordt het jaarverslag 2017 gemaakt en eind januari 2018 is er een beleidsdag van het bestuur over de plannen voor 2018/2019. In de volgende nieuwsbrief meer hierover. Voor nu wil ik eenieder “al het goede” toewensen voor 2018, maar bovenal het vertrouwen dat God met ons meegaat. Dat geldt voor u als individu maar ook voor ons als stichting. Zijn hand zal eenieder van ons niet loslaten, maar telkens weer vastpakken. Ik wens u allen een goed en gezegend 2018 toe!

Peter van der Wel, voorzitter stichting Als kanker je raakt

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *