Stichting Als kanker je raakt wil heel zorgvuldig omgaan met gegevens die jij aan ons verstrekt.

Over het gebruik van die gegevens willen wij ook heel transparant zijn het gaat immers om jouw privacy.

In bijgaande verklaring geven wij inzicht in welke gegevens wij registreren, waarom en hoelang wij ze bewaren.

Wil je hier meer  over weten, heb je vragen of opmerkingen over deze verklaring stuur dan een mail aan: info@alskankerjeraakt.nl

privacy_statement_13_02_2018