Landelijke ontmoetingsdag Geraakt door verlies – 27 oktober 2018

Voor mensen van wie een dierbare is overleden aan kanker of aan een andere ziekte,