Landelijke ontmoetingsdag Geraakt door verlies – 30 november 2019

Voor mensen van wie een dierbare is overleden aan kanker of aan een andere ziekte,