Landelijke ontmoetingsdag Geraakt door verlies – 28 november 2020

Voor mensen van wie een dierbare is overleden aan kanker of aan een andere ziekte,