Goede palliatieve zorg…onze zorg

Er wordt de laatste maanden op radio, tv, in kranten en op social media veel gesproken over goede palliatieve zorg. Palliatieve zorg is de zorg voor patiënten en hun naasten, die een levensbedreigende ziekte hebben en niet meer beter kunnen worden. Ook de stichting Als kanker je raakt praat mee over dit onderwerp. Vanuit de stichting neemt Anneke van Etten deel aan gesprekken en symposia.

Palliatieve zorg omvat meer dan alleen de zorg in de terminale periode. Het is de zorg voor mensen die niet meer beter kunnen worden. Dit omvat dus ook de zorg aan chronisch zieken en mensen met bijvoorbeeld COPD en dementie. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de volgende definitie opgesteld:

Definitie WHO 2002
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft in 2002 een vernieuwde definitie van palliatieve zorg opgesteld:
Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.

In die tijd dat er palliatieve zorg wordt verleend is het belangrijk dat er aandacht is voor de verschillende aspecten van goede palliatieve zorg. Het is vanzelfsprekend dat er aandacht is voor lichamelijke problemen, maar even belangrijk is de zorg voor psychosociale problemen van patiënten en de naasten. De mens en zijn omgeving maken een groot onderdeel uit van het mens zijn en zijn welbevinden. Goede zorg voor zowel lichamelijke problemen als psychosociale problemen dragen bij aan een betere kwaliteit van leven.

Spirituele zorg is wat moeilijker in een kader te plaatsen, maar spiritualiteit is wel het fundament waar iemands leven en welzijn op is gebouwd. Spiritualiteit gaat niet alleen over religie, maar gaat ook over normen en waarden of bepaalde rituelen die een persoon belangrijk vindt in zijn leven. Het is de verbinding met wat er voor iemand werkelijk toe doet. Als kanker je raakt vindt het belangrijk dat er tijd en aandacht is voor spiritualiteit in de palliatieve zorg. Het is bijvoorbeeld veel lastiger om pijn te bestrijden als iemand tobt over levensvragen (geestelijke pijn), zoals een leven na dit leven.

In de gesprekken over palliatieve zorg is er de laatste tijd meer belangstelling voor het inhoud geven aan spirituele zorg. Vanuit verpleegkundigen en artsen is er mee aandacht voor hoe zij aan spirituele zorg zelf ook handen en voeten kunnen geven. Er zijn door onderzoekers van o.a. het Erasmus Medisch Centrum diverse onderzoeken gestart naar het belang van goede spirituele zorg. Op het ogenblik loopt er bijvoorbeeld een onderzoek naar rituelen in de laatste fase. Ook is het belangrijk dat hier aandacht voor komt tijdens de opleidingen van verpleegkundigen en artsen.

De stichting Als kanker je raakt is opgericht om mensen te ondersteunen die vragen hebben op het gebied van zingeving. Er is veel vraag naar ontmoetingen met mensen die met dezelfde vragen zitten. Die na willen denken over de diverse vragen die het ziek zijn oproepen. Het bestaan van de stichting Als kanker je raakt is het bewijs dat er wel degelijk behoefte is aan inhoud geven van deze wezenlijke vragen.

Het is belangrijk om met elkaar samen te werken en van elkaar te leren. Ik ben dan ook blij dat ik namens de stichting deel mag uitmaken van de patiënten en naastenadvies- raad van het consortium palliatieve zorg Zuid Holland Zuid. Ook ben ik betrokken bij diverse onderzoeken op het gebied van palliatieve zorg.

Anneke van Etten

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *