Help je mee ons lezersbestand uit te breiden?

Hopelijk heb je deze nieuwsbrief met veel interesse gelezen en heeft de inhoud hiervan je aangesproken. Misschien ben je geraakt of bemoedigd door een bepaalde uitspraak. Of heb je iets gelezen waarin je jezelf herkent en wat je tot nadenken stemt.

Met het uitgeven van onze nieuwsbrieven hopen wij zoveel mogelijk mensen te bereiken en te ondersteunen. Tevens word je op de hoogte gehouden van onze activiteiten. Graag zouden wij daarom ons lezersbestand willen uitbreiden. Help je mee? Er is vast iemand in je omgeving die, op wat voor manier dan ook, met kanker te maken heeft en voor wie kennismaking met onze stichting waardevol kan zijn. Je kunt hem of haar via onderstaande link aanmelden voor toezending van de nieuwsbrief.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief

Ook kun je hem of haar voor een nadere kennismaking met onze stichting én voor het aanmelden voor de nieuwsbrief wijzen op onze website: www.alskankerjeraakt.nl.

Op deze manier help je mee de stichting Als kanker je raakt meer landelijke bekendheid te geven. Heel hartelijk dank hiervoor!

Terugblik op de Nederland Zingt Dag

nederlandzingtOp zaterdag 18 april jl. is een kleine afvaardiging van Als kanker je raakt afgereisd naar de Nederland Zingt Dag in de Jaarbeurs in Utrecht. Wij hebben daar geprobeerd (meer) bekendheid te geven aan (het werk van) de stichting door het boek ‘Als kanker je raakt’ en de cd ‘Duizend kleuren’ te koop aan te bieden. Hieronder een kort verslag van onze ervaringen.
‘Al vroeg in ochtend vertrokken Anneke, Henk, Martha en ik richting Jaarbeurs. Na het ‘opbouwen’ van onze kraam was het eerst wachten op wat komen ging, maar al vóór 9 uur gingen de deuren open en stroomden de 10.000 mensen binnen. De zaal was helemaal uitverkocht. Omdat we de kraam natuurlijk niet onbeheerd konden achterlaten, liepen we om de beurt een rondje om te kijken wat ‘de buren’ te koop hadden en bezochten we uiteraard ook de zaal om te zien en te horen wat het programma te bieden had. Het was indrukwekkend, zoveel mensen en dan met elkaar zingen …… kippenvel. Ook hebben we genoten van o.a. Sela, Lucas Kramer en Elise Mannah. Prachtige liederen, prachtige stemmen, kortom indrukwekkend.

Tussen twaalf en twee was het pauze en waren wij er helemaal klaar voor. Maar helaas ……. de verkoop was niet wat we  verwacht hadden, hoewel we eigenlijk geen idee hadden wat we moesten verwachten. Maar 9 boeken en 1 cd viel wel tegen. Wel hebben we veel folders uitgedeeld en met veel mensen gesproken. Hard gewerkt aan naamsbekendheid, moeten we maar denken. Een aantal mensen gaf aan belangstelling te hebben voor het bezoeken van een themadag en één iemand wil zelfs graag iets voor de stichting doen. Afwachten dus maar.

Al met al hebben we een heel goede en zeker ook gezellige dag gehad, waarop we met veel plezier terugkijken.

Mathilde de Wit-van Weelde

Terugblik op een geslaagd benefietconcert

benefietconcertOp zaterdagavond 7 februari jl. vond in de Bethelkerk in Zwijndrecht een benefietconcert plaats, waarvan de opbrengst geheel ten goede kwam aan Als kanker je raakt. In een goed gevulde kerk werd er een mooi en gevarieerd programma ten gehore gebracht. Door Chr. Reiskoor ‘Holland Zingt’ werden o.a. de liederen Wohin soll ich  mich wenden, Zum Sanctus, Thans be to God en Ave Verum Corpus gezongen. De 20 dames van Vocaal Ensemble ‘Chantibelle’ brachten o.a. de liederen O God, Creator blest, The Lord bless you en het zeer indrukwekkende Prayer for the children ten gehore. Ook werden enkele liederen door de twee koren gezamenlijk gezongen. Daarnaast kon men genieten van prachtige instrumentale intermezzo’s, gespeeld door Edwin Vooijs, Jolanda den Houter en Severin van Dijk.
Namens Als kanker je raakt informeerde Rita Renema de aanwezigen over wat de stichting wil en kan betekenen voor mensen, die op welke wijze dan ook, geconfronteerd worden met kanker. Ze deed dit op persoonlijke wijze, o.a. door het vertellen van enkele verhalen ‘uit de praktijk’. Hierdoor kreeg men een duidelijk beeld van het werk en het belang van de stichting.
We zijn blij en dankbaar dat de opbrengst van de collecte en de financiële ondersteuning door diverse sponsoren en adverteerders heeft geresulteerd in het prachtige bedrag van ruim €3.000,-. Tevens zijn wij de koren, hun dirigenten en alle musici zeer erkentelijk voor hun belangeloze medewerking. Hieruit blijkt dat velen Als kanker je raakt een warm hart toedragen en hier zijn we uiteraard heel blij mee.
Het is de bedoeling dat er in de komende tijd ook op andere plaatsen in het land benefietconcerten georganiseerd zullen worden. We houden je op de hoogte!

Stichting Roparun doneert €5.550 voor landelijke ontmoetingsdag

Donderdag 28 januari 2015 was een prachtige dag voor de stichting Als kanker je raakt. Deze grijze dag kreeg volop kleur toen wij de brief van stichting Roparun ontvingen waarin ons werd meegedeeld dat de stichting Roparun vanuit de opbrengst van de Roparun een maximumbedrag van € 5.550,- ter beschikking stelt als bijdrage voor de landelijke ontmoetingsdag. De ondersteuning komt 100% ten goede aan onze landelijke ontmoetingsdag die op 7 maart jl. plaatsvond in Leerhotel Het Klooster in Amersfoort.
De brief van de stichting Roparun wordt afgesloten met de wens dat “ze erop vertrouwen met deze ondersteuning een bijdrage te leveren om het leven van mensen met kanker, voor zover mogelijk, te veraangenamen”. Wij sluiten ons natuurlijk heel graag bij deze wens aan. De gift van stichting Roparun is wat ons betreft daarvoor een perfecte aanzet. Wij danken stichting Roparun en alle lopers, teams, organisaties en sponsors voor hun betrokkenheid en bijdrage.

Over de Roparun

De Roparun is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs en Hamburg naar Rotterdam waarbij mensen, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker. Ook wel een avontuur voor het leven genoemd. Dat blijkt overigens ook uit het motto wat al jaren is: ‘Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven’. Meer informatie: www.roparun.nl

Terugblik op de landelijke ontmoetingsdag

Hieronder kun je lezen hoe een vrijwilligster onze ontmoetingsdag van 7 maart 2015 heeft ervaren.
De dag werd gekenmerkt door twee rode lijnen. De eerste lijn, die van de alles ontwrichtende ziekte kanker en de tweede lijn, die van de altijd aanwezige God, de Vader. In de lezingen, de verhalen, de dans, de gesprekken, de liederen, overal werden deze twee lijnen vlammend zichtbaar.In de ochtend werden lezingen gehouden door ds. Arie van der Veer en prof. dr. Manu Keirse. Zij gaven een indringend beeld van de diepte van het verdriet als kanker om de hoek komt kijken. De ontreddering is volledig. Ontkenning, angst, onzekerheid, soms zelfs een taboe om er over te spreken of de vraag naar schuld!
Maar er is die tweede lijn, de life-line. De God, onze Vader, die overal en altijd aanwezig is.De middag was ingeruimd voor de presentatie van het boek ‘Als kanker je raakt’. Voordat het eerste exemplaar overhandigd werd, hebben we op een andere manier kunnen ervaren wat kanker met je doet. Niet met woorden werd het duidelijk gemaakt, maar met beweging, met dans.Een dans, gemaakt door Annemiek Bais, die de strijd van een ongeneeslijk ziek meisje uitbeeldt. Op een heel eigen en indringende wijze werd door de dans duidelijk dat de strijd op vele fronten gestreden wordt. De persoon zelf, de ouders, de vriendenkring, alles is bij het strijdtoneel betrokken. Ook de strijd die de ontkenning met zich meebrengt. Van ontkenning tot aanvaarding. Van gevecht tot berusting, van leven naar het Leven. Het verdriet spatte van de dans af. We werden als aanwezigen diep geraakt door de intense uitvoering van deze dans en de grote betrokkenheid van de jonge dansers.

Het boek ‘Als kanker je raakt’ is tot stand is gekomen onder redactie van ds. Arie van der Veer en Rita Renema. Een boek met veel invalshoeken: de zieken zelf, hun omgeving, oncologen, psychologen en theologen. Een boek dat een ontmoeting is met het leed dat kanker brengt én een ontmoeting met de wijze waarop daarmee omgegaan kan worden. Ook hier is die tweede rode lijn dominant aanwezig. Een boek dat niet de ernst en het leed wegmoffelt, maar een kijkrichting aangeeft: bemoediging en hoop!
Heel duidelijk werd dat door het gesprek dat Rob Favier had met dr. C. Aleman.
Intens verdrietig was het verhaal van een moeder. Zij las de geschiedenis over de ziekte en het sterven van haar zoontje voor. Maar door de tranen heen hoorden wij over de onfeilbare liefde van God. Het sterven van hun zoon: hij sprong in de armen van de Vader. Hij had genezing gevonden, hij was thuisgekomen.

Het eerste exemplaar van het boek werd in de tweede helft van de middag aangeboden aan Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart. Zij is bestuurder van het Ronald McDonald Kinderfonds en daarmee direct betrokkene bij kinderen met kanker, één van de doelgroepen van de stichting. Een indringend, persoonlijk verslag op welke wijze zij via een goede vriendin geraakt is door kanker, liet de aanwezigen niet onberoerd.

Op meerdere momenten van de dag konden we genieten van muziek en zang. Gedurende het programma zongen we en leerden een lied van de zusjes Sanne en Roos de Winter, die begeleid werden door Peter Verhagen en Martien de Bruin. In de pauzes waren de prachtige klanken te horen van een cello door Marijke Meijer, een viool door Annette Donker, een dwarsfluit door Trudi Bos.
Wanneer men behoefte had aan een gesprek en/of een gebed stonden mensen met een regenboogbadge klaar. Er was een boekentafel en een informatiestand over de stichting.
Koffie, thee, de lunch, de smoothie, de drankjes en hapjes, alles verzorgd door het leerhotel Het Klooster, het smaakte prima!

Rob Favier heeft de ruim 170 aanwezigen op deze 5e landelijke ontmoetingsdag op een voortreffelijke manier door het programma heen geloodst en wel op zijn eigen humorvolle wijze.
Er was veel ontmoeting, herkenning en troost. De eerste rode lijn was duidelijk aanwezig, maar onverbrekelijk verbonden met de tweede.
Voor een foto impressie van de 5e landelijke dag klik hier.

 

Als kanker je raakt toegelaten in het register van OOK Wijzer

Wij zijn bijzonder blij te kunnen melden dat de stichting Als kanker je raakt recent als volwaardig lid is toegelaten tot het register van de OOK Wijzer. Wij zijn te vinden onder de beroepsgroep lotgenotengroep. Stichting OOK staat voor Optimale Ondersteuning bij Kanker. Zij wil patiënten en hun naasten helpen om beter om te gaan met de impact van kanker door het bieden van de juiste ondersteuning op het juiste moment.
Stichting OOK biedt deze ondersteuning in ziekenhuizen, centra en online. Voor het vinden van passende ondersteuning is onlangs de OOK Wijzer gelanceerd. In deze online tool kan de gebruiker aangeven op welke gebieden in het leven hij of zij (in meer of mindere mate) problemen ervaart. Vervolgens krijgt de gebruiker een persoonlijk advies over passende (oncologische) hulpverlening in de buurt.

Nu Als kanker je raakt als volwaardig lid is toegelaten tot het register van de OOK Wijzer, zullen mensen die informatie inwinnen over lotgenotengroepen gewezen worden op de themadagen van onze stichting. Ook voor de (toekomstige) samenwerking met het KWF, ziekenhuizen etc. is het van belang om in het kwaliteitsregister van OOK te zijn opgenomen.
Als kanker je raakt is daarom heel dankbaar en blij met deze toelating.