Boekentip: ‘Een pleister tegen tranen; Ondersteuning van kinderen en jongeren met een ernstig zieke ouder’

‘Help, ik ben ziek! Hoe en wat vertel ik mijn kinderen?’
Voor elke ouder met kinderen, die onverwacht geconfronteerd wordt met een levensbedreigende ziekte, zal dit één van de eerste vragen zijn die bij hem of haar opkomt. Dit boek ‘Een pleister tegen tranen’ geeft een schat aan informatie over hoe om te gaan met deze vraag.

Er klinkt in het boek een heldere en duidelijke boodschap: betrek vanaf dag één de kinderen erbij, vertel ze zoveel mogelijk, leg uit, deel je verdriet en zelfs, als ze de leeftijd ervoor hebben, je spanning en angst. Niet elke leeftijd of elk kind kan dezelfde informatie aan. En door wie, wanneer en hoe? Er wordt uitleg gegeven over de manier waarop er met hen gesproken kan worden over de ziekte. Dit wordt gerelateerd aan de verschillende ontwikkelingsfasen van kinderen en jongeren. Uitgebreid wordt stilgestaan bij de impact die de ziekte van een ouder op kinderen kan hebben. Veel gevoelens worden beschreven en uitgelegd.

Een apart hoofdstuk wordt gewijd aan de rol van de school en kinderopvang. Belangrijk is om daar, waar kinderen veel uren van de dag doorbrengen, snel de informatie over de thuissituatie te delen. Met veel kennis van zaken wordt stilgestaan bij de manier waarop leerkrachten de leerling en het gezin kunnen ondersteunen.

Gelukkig worden veel ziektes overwonnen, maar niet altijd is er een volledig herstel. De ouder heeft een andere identiteit gekregen. Hoe valt daar als partner en als kind mee te dealen? En als je als ouder weet dat je niet meer beter kan worden? Wat kunnen je kinderen dan wel en niet aan? Ook daar beschrijft het boek met veel aandacht mogelijkheden die helpend kunnen zijn.

‘Een pleister tegen tranen’ geeft handvatten om de laatste tijd die gegeven is in te vullen. Besproken wordt de veranderde opvattingen over het levenseinde, het overleg tussen de zieke ouder en de arts. Kunnen de kinderen betrokken worden bij de keuzes die gemaakt worden? Hebben zij ook een stem in dit proces? De gesprekken binnen de niet-westerse cultuur worden aangetipt. Duidelijk is de vaak andere opvatting over palliatieve sedatie en euthanasie. Culturele tradities spelen hierbij een grote rol.

En dan het laatste afscheid, het regelen van de uitvaart, het opbaren. Bij dit alles doen de schrijvers weer een duidelijke oproep: laat de kinderen meepraten, meedoen, eventueel zelfs meebeslissen. Ontroerend is de beschrijving van het wassen en aankleden van de overleden vader: ‘De meisjes van 5 en 3 jaar oud wassen hun vaders tenen met lekkere douchegel en doen een sok aan elke voet.’

Het boek is helder en overzichtelijk opgebouwd en kent 10 hoofdstukken. Elk hoofdstuk start met een prachtig gedicht. Een overzicht van de gedichten en de herkomst is op de laatste bladzijde van het boek opgenomen.

De schrijvers hebben per hoofdstuk achterin het boek de geraadpleegde literatuur vermeld. Een schat aan informatie voor de geïnteresseerde lezer. Elke bewering wordt ondersteund met voorbeelden uit de praktijk, stukjes tekst die geschreven zijn door kinderen of door één van de ouders. De expertise over dit tere onderwerp hebben de schrijvers opgedaan binnen de getroffen gezinnen.

Er zijn bijlagen die betrekking hebben op communicatie, zoals voorbeeldbrieven voor scholen. De werkvormen voor begeleiding zijn onderverdeeld in begeleiding voor jonge kinderen, oudere kinderen en jongeren. Werkvormen voor het moment dat de ziekte zich openbaart, dat de ouder weer herstelt, maar ook als er geen genezing meer is en afscheid genomen moet worden. Onder het kopje ‘meer informatie’ wordt een grote verscheidenheid aan literatuur, filmpjes, websites, instellingen en dergelijke genoemd waar iedere geïnteresseerde over uiteenlopende zaken informatie vinden kan.

De schrijvers Tanja van Rosmalen, Riet Fiddelaers-Jaspers en Machteld Lavel, alledrie met een grote schat aan expertise, ieder op een eigen gebied, hopen dat dit boek de weg vindt naar gezinnen met een ernstig zieke ouder en naar de professionals die met deze gezinnen te maken krijgen.

Dit boek is een aanrader voor ouders, leerkrachten en iedereen die betrokken is bij de omgang en verzorging van kinderen in de intens verdrietige situatie waarin één van de ouders ziek is. Of, zoals op de cover van het boek door Rob Bruntink, journalist en expert op het gebied van palliatieve zorg en hopicezorg is verwoord: ‘Ik heb het boek met stijgende bewondering gelezen. Wat een informatiedichtheid, diepgang en zorgvuldigheid. Een must-read voor iedere zorgprofessional.’

Het boek is voor €24,95 te bestellen bij Bol.com.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *