BENEFIETCONCERT IN KATWIJK
Op 5 april jl. vond in de Vredeskerk in Katwijk het inmiddels 10e benefietconcert plaats, waarbij zo’n 400 bezoekers aanwezig waren. Medewerking werd verleend door de Katwijkse koren ‘Mare Canto’, ‘Romans Twelve’ en ‘Dvoted’. Ook werkte een aantal musici mee van Muziekvereniging DVS. Het was een indrukwekkende avond, niet in de laatste plaats door de indringende wijze waarop de (veelal ook jonge) koorleden hun liederen ten gehore brachten. Cees en Lenneke de Mooij hielden namens Als kanker je raakt een overdenking, waarin zij op persoonlijke wijze vertelden wat de stichting voor hen betekent. De groep enthousiaste mensen, die deze avond én ook de actiedag van 1 maart jl. tot stand hebben gebracht, kunnen blij en dankbaar terugkijken op beide activiteiten, die bij elkaar het geweldige bedrag van + € 5.000,- hebben opgebracht. Wij willen hen, maar natuurlijk ook allen die aan het benefietconcert hebben meegewerkt, nogmaals heel hartelijk danken voor hun grote inzet, betrokkenheid en enthousiasme!