Artikelen door Web beheerder

Ontmoetingsbijeenkomst Rouw in je hart ook in Ermelo

20 oktober 2017: Ontmoetingsdag voor mensen die een dierbare verloren aan kanker Onder het thema ‘Rouw in mijn hart’ organiseert de stichting Als kanker je raakt een ontmoetingsdag voor iedereen die een dierbare heeft verloren aan kanker. De dag staat in het teken van ontmoeting, herkenning, bezinning en bemoediging en vindt plaats op vrijdag 20 […]

Balije van Utrecht maakt lotgenotendagen mede mogelijk

Afgelopen week mochten wij van RDO Balije van Utrecht het bericht ontvangen dat zij de de stichting Als kanker je raakt financieel wil ondersteunen bij het organiseren van de geplande lotgenoten dagen in de 2e helft van 2017. Dankzij deze en andere fondsen blijft het mogelijk om de lotgenotendagen te blijven organiseren en gratis aan […]

Donatie van Dr. C.J. Vaillant Fonds

Deze week ontvingen wij een geweldig bericht van het Dr. C.J. Vaillant fonds. Als financiele bijdrage voor de organisatie van de lotgenotendagen  die Als kanker je raakt in het land organiseert doneert het fonds het geweldige bedrag van € 6630,00. Mede door deze bijdrage is het mogelijk om de lotgenoten voor de deelnemers gratis aan […]

Naaste zijn

Onlangs verscheen een column, met als thema naaste zijn,  van Rita Renema in het kwartaal magazine van CMF (christian medical fellowship) Column Rita Renema

Roparun ondersteunt lotgenoten dagen financieel

Voor de organisatie van 11 lotgenoten dagen in het eerste halfjaar van 2017 ontvingen wij een financiele bijdrage van € 3025,00 van de stichting Roparun. Mede door deze bijdrage is het mogelijk om deze ontmoetingsbijeenkomsten gratis aan te bieden aan de deelnemers. Mensen die door de ziekte vaak ook financieel geraakt worden. Meer informatie over […]

Als kanker je raakt ontvangt solidariteitsbijdrage van de gezamenlijke religieuzen in Nederland

Voor de organisatie van haar lotgenoten bijeenkomsten in 2016 heeft Als kanker je raakt € 1.500,- mogen ontvangen als solidariteitsbijdrage van de gezamenlijke religieuzen in Nederland via KNR – Projecten in Nederland (PIN). De aandacht voor de psychosociale kant van mensen, die direct of indirect door kanker zijn geraakt, wordt door de commissie als belangrijk […]

Jeugdgroepen De Lier actief bezig voor YOUNG

Elk jaar verzorgen de jongeren, van alle jeugdgroepen in De Lier, een actie om geld in te zamelen voor een goed doel. Het doel dat dit jaar is gekozen is YOUNG – Als kanker je al jong raakt – : YOUNG is er voor jongeren die geraakt zijn door kanker. Als je jong bent en […]

VSBfonds steunt activiteiten van Als kanker je raakt

Het bestuur van Als kanker je raakt is blij verrast met het bericht dat het VSBfonds de stichting een bedrag toekent van € 2.500,-. Dit bedrag is bestemd voor de realisatie van diverse ontmoetingsdagen in het eerste halfjaar 2017. Het VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt […]