Als kanker je raakt ontvangt solidariteitsbijdrage van de gezamenlijke religieuzen in Nederland

Voor de organisatie van haar lotgenoten bijeenkomsten in 2016 heeft Als kanker je raakt € 1.500,- mogen ontvangen als solidariteitsbijdrage van de gezamenlijke religieuzen in Nederland via KNR – Projecten in Nederland (PIN). De aandacht voor de psychosociale kant van mensen, die direct of indirect door kanker zijn geraakt, wordt door de commissie als belangrijk geacht, alsmede het christelijk perspectief van waaruit deze aandacht wordt geboden.

De KNR heeft als koepelorganisatie van de religieuze instituten tot taak de onderlinge samenwerking te coördineren. Zij richt zich daarin zowel op de behartiging van gezamenlijke belangen als op de ondersteuning van de specifieke behoeften van ieder religieus instituut afzonderlijk. Zij stimuleert de presentie en de presentatie van de religieuzen binnen kerk en samenleving. Zij treedt namens hen samen op als officiële gesprekspartner.

Diverse religieuze instituten gaan een weg van inkrimping en afbouw. Tegelijk sluiten zich bij een aantal gemeenschappen nieuwe leden aan en ontstaan op verschillende plaatsen nieuwe vormen van religieus leven. Voor allen betekent deze fase een proces van groei in de beleving van hun spiritualiteit, een weg die hen als gelovige mensen bevestigt en uitdaagt. Dit proces vraagt om een versterkte beleving van zuster- en broederschap, die de grenzen van de verschillende religieuze gemeenschappen overstijgt en die zich steeds meer internationaal oriënteert. De KNR wil daarvoor een platform zijn.

Wij danken de KNR heel hartelijk voor hun financiële bijdrage, waarmee zij blijk geven van inhoudelijke erkenning voor het werk van de stichting Als kanker je raakt.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *