Christelijk koor ‘Adoramus’ als 2de koor ambassadeur van Als kanker je raakt

In navolging op het koor ‘Deo Cantemus’ is ook het Christelijk Regiokoor ‘Adoramus’ uit Hazerswoude Dorp ambassadeur geworden van Als kanker je raakt. Dit koor bestaat uit ongeveer 85 enthousiaste leden en komen uit een brede regio.

Het koor is opgericht in oktober 1981 en staat sinds september 2003 onder leiding van Peter Burger. In de loop der jaren heeft het koor al heel wat hoogtepunten beleefd door het geven van mooie concerten. Ze zingen kerkmuziek en prachtige oratoria, zoals de oratoria van Johan Bredewout en het oratorium ‘Jozef’ van Marco den Toom. Ook het geestelijk lied heeft een plek in hun repertoire.

Wil je graag zingen? Je bent van harte welkom om eens een repetitie mee te maken. Het koor repeteert in De Regenboog in Hazerswoude Dorp van 19.45 tot 22.00 uur. Ook is het mogelijk om op projectbasis mee te doen. Voor meer info: www.adoramuschristelijkregiokoor.nl

Boekentip: ‘Goeie genade!’ van Mettie Boonstra

“Goeie genade!” Die uitroep ontvalt een mens al snel, wanneer er bij haar, uit het niets, longkanker wordt geconstateerd. De wereld staat dan te wankelen en alle zekerheden zijn opeens flinterdun. Wat een geluk als er toch, met positief resultaat, geopereerd kan worden. Maar wat moet je, als er na een jaar in de andere long eveneens een kwaadaardige tumor wordt aangetroffen en ook die verwijderd moet worden? Je zou toch alle vertrouwen in het leven verliezen?

Maar goddank is er ook die andere “goeie genade”, die kracht van liefde en vriendschap, van een geloof dat de twijfel te boven gaat. Daarmee is die zware tocht niet alleen te dragen, maar zelfs verrijkend te noemen. Dat dubbele spoor voltrok zich in het leven van de schrijfster.

In dit boek wil Mettie Boonstra de ervaringen en gevoelens delen met lotgenoten, die er wellicht gedeelten van zullen herkennen en ook met geliefden en vrienden, tot mogelijke troost en bemoediging in zware dagen.

Mettie Boonstra is één van de nieuwe vrijwilliger voor Als kanker je raakt in Noord-Nederland.

Goeie genade! als Kanker je pad kruist
Mettie Boonstra
isbn 978905263877

Meditatie: Troosten

Mensen kunnen elkaar heel wat aandoen. Onrecht, ruzie, belediging, kleineren, negeren, oorlog en vul maar aan. Gelukkig kunnen mensen ook heel veel voor elkaar betekenen. Helpen, onderwijzen, luisteren en delen zijn zomaar wat voorbeelden.

Vandaag gaat het over troosten. Troost heb je nodig als je leven in het slot is gevallen. Er is iets verdrietigs gebeurd waar je moeilijk mee kunt omgaan. Soms lijkt het alsof de weg vóór je opgebroken is. Wat is het dan fijn als iemand je komt troosten! Vaak bestaat troost uit iemands aanwezigheid (‘er zijn’), elkaar vasthouden en het samen uit  houden van het verdriet. En we zeggen het weleens tegen elkaar: ‘Ik ben sprakeloos, hier zijn geen woorden voor.’

In de Bijbel staat een brief van Paulus, waarin hij schrijft:

Ik wil dat jullie weten wat er gebeurt met de mensen die sterven. Dan hoeven jullie niet verdrietig over hen te zijn, zoals de andere mensen. Die hebben geen hoop. Maar wíj geloven dat Jezus is gestorven en weer uit de dood is opgestaan. Daarom weten we dat God ook de mensen die in Jezus geloofden toen ze stierven, weer met Jezus zal samenbrengen. Troost elkaar hier dus mee. (1 Thessalonicenzen 4: 13,14 en 18)

Paulus moedigt ons aan om elkaar niet alleen met daden, maar juist ook met woorden te troosten en te bemoedigen. Woorden van hoop en verwachting. Woorden van geloof in de opgestane Heiland. Woorden waarin we elkaar aansporen om te blijven geloven dat er wél een weg is om verder te gaan, hoe onwaarschijnlijk het ook lijkt. Het is de weg van de Here Jezus, die eens zal terugkomen. En allen die hun vertrouwen hebben gesteld op Zijn woorden, mogen dan altijd bij Hem zijn. We zullen onafgebroken in harmonie met Hem, met elkaar en met onszelf mogen leven. Wat een troost! Laten we elkaar het geschenk van die troost steeds weer geven.

Geschreven door Atie Peet-Vreman
Uit het boek ‘Pauze. Dagboek voor de tussentijd’