Terugblik op de landelijke dag ‘Geraakt door verlies’

Om 10 uur kwamen de eerste deelnemers binnen. Zij werden hartelijk ontvangen door ds. Arie van der Veer, Rita Renema en de leiders van de dag. Na een kopje koffie of thee met een lekker plakje cake nam iedereen plaats in de sfeervolle zaal van het Brandpunt. Er stonden prachtige bloemen en er klonk mooie muziek van Trudi Bos en Hans van der Meer. Annette Westerhuis heette alle gasten welkom. Na het welkom deelden de aanwezigen met elkaar, in kleine groepjes, wat hen naar deze dag had gebracht. Het zorgde voor verbinding en nam de drempel weg om met elkaar in gesprek te gaan.

Ds. Arie van der Veer opende de dag met psalm 23. Hij sprak over zijn ervaringen met de dood en zijn eigen kwetsbaarheid. Dat God aanwezig is, maar dat er altijd vragen blijven.

Ds. Pieter Both, gastspreker van deze dag, hield een inleiding over Rouw. Hij vertelde over zijn leven en het overlijden van zijn vrouw. Aan de hand van zijn ervaringen vertelde hij over wat rouw met je doet. Zijn inleiding gaf veel herkenning en erkenning bij de deelnemers. We namen de tijd om dit met elkaar te delen en alles even te laten bezinken. Samen zongen we “Sing a song for the peace”.

Het ochtendprogramma werd afgesloten door Anneke van Etten met gebed en het gezamenlijk “Onze Vader”. Daarna werd er een heerlijke lunch geserveerd. Na de lunch was er de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan of te wandelen. Daar werd goed gebruik van gemaakt. Om 14 uur werd de dag afgesloten met het zingen van “Ga met God en Hij zal met je zijn”.

Prachtige koormuziek en meer… tijdens onze benefietconcerten in Papendrecht en Katwijk!

Naast het concert met Christian Verwoerd organiseren we in de eerste maanden van 2019 een tweetal benefietconcerten met prachtige koormuziek en samenzang. Het is mooi om te zien dat er koren zijn die ons benaderen en graag mee willen werken aan een concert. Hier zijn we natuurlijk heel blij mee. Graag verwelkomen wij je bij (één van) de onderstaande concerten.

9 maart Benefietconcert in Papendrecht
Op zaterdag 9 maart is er een concert in de Bethlehemkerk, Van der Palmstraat 1, 3351 HA Papendrecht.

Met medewerking van:

– Christelijk Gemengd Koor ‘Deo Cantemus’ uit Rotterdam
– Christelijk Krimpens Mannenkoor
– Annelies Schep (sopraan)
– André de Jager (orgel/piano)
– Jolanda den Houter (hobo)

Beide koren staan o.l.v. Hans van Blijderveen. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot + 22.00 uur.

Toegangsprijzen:
– € 8 inclusief consumptie in de pauze
– kinderen t/m 12 jaar € 4,- inclusief consumptie in de pauze

Vanaf begin 2019 zijn de toegangsbewijzen online te koop via www.alskankerjeraaktwebshop.nl en via de koorleden.

5 april Benefietconcert in Katwijk
Op vrijdag 5 april hopen we een concert te organiseren in de Vredeskerk, Baljuwplein 1, 2225 BR Katwijk.

Medewerkenden aan deze avond zijn:

Christelijk Koor ‘Mare Canto’ o.l.v. Henny Mugge
– Henny Mugge (piano)
– Arie van der Boon (gitaar)

Gospelkoor ‘Romans Twelve’ o.l.v. Marc van Starkenburg
– Yael Zandbergen (piano)
– Ronald de Boer en Maartje Lindhout (gitaar)
– Bart Lindhout (drum)
– Thijs van Essen (bas)

Christelijk Kinderkoor ‘Romans12Kids’ o.l.v. John Haasnoot
– John Haasnoot (piano en gitaar)

Alle drie de koren komen uit Katwijk en zijn onderdeel van CJV-YMCA Katwijk, die deze avond de hoofdsponsor is.

De avond begint om 19.30 uur en duurt tot + 21.30 uur.
Toegangsprijzen: € 5 en € 2,50 voor kinderen t/m 12 jaar.

Vanaf begin 2019 zijn de toegangsbewijzen online te koop via www.alskankerjeraaktwebshop.nl, bij Chr. Boekwinkel Het Baken, Secr. Varkevisserstraat 37, 2225 KW Katwijk en via de koorleden.

Samen een benefietconcert organiseren? Ambassadeur worden?
Graag willen wij op meerdere plaatsen door het land heen benefietconcerten organiseren. Hiermee wordt Als kanker je raakt niet alleen financieel ondersteund, maar is dit ook een mooie gelegenheid om de naamsbekendheid te vergroten. Wij zijn daarom op zoek naar koren die het leuk vinden om samen met ons een benefietconcert te organiseren. Dus ben je lid van een koor dat openstaat voor dergelijke initiatieven en wil je meer informatie? Of wil je meer informatie over het ambassadeurschap? Neem dan contact op met Mathilde de Wit, tel. 06-22218488 of mathildedewit@alskankerjeraakt.nl.

Gelezen: Leven met de dood van Leo Fijen

Een boek vol met verdriet, veel verdriet, dat is ‘Leven met de dood’. Verdriet om een lieve partner, om een jonge vader of moeder, maar ook om ouders op leeftijd. En vooral ook verdriet om (soms nog heel jonge) kinderen, pubers en jongvolwassenen. Sommigen zelfs door een gewelddadige dood, een brand of een ramp om het leven gekomen.

Maar ‘Leven met de dood’ is, naast een boek met verdriet, ook een boek vol van leven. De auteur brengt bij rouwenden de vraag ter sprake welke woorden kracht hebben gegeven rond de dood van een dierbare. Ze vertellen welke woorden hen in hun verdriet hebben aangesproken. Rouwdeskundigen delen in dit boek ook gedichten over de dood en verbinden deze aan een persoonlijk verhaal. Ze geven zo gedachten mee over wat wel of niet werkt in het contact met rouwenden.

Rouwdeskundige Marinus van den Berg twijfelt hardop aan wat hij kan zeggen in situaties van grote rouw. Zijn er dan wel woorden die kracht geven en troost bieden, vraagt hij zich af en verwoordt dit onder meer als volgt:

‘Is er dan wel een woord dat licht en je op adem laat komen, als het meest verschrikkelijke je meedogenloos raakt, zijn ze niet, hoe goed ook bedoeld, als een tentje dat even wordt neergezet om even later alweer te worden meegenomen in de koude storm die maar niet tot bedaren komt, het gemis dat niet minder wordt, maar meer.’

‘Of werken woorden soms niet meer en niet minder dan het blazen tegen bevroren ramen om te zien of er toch ergens ’n dageraad daagt.’

Rouwdeskundige Manu Keirse ageert tegen allerlei goedbedoelde adviezen, die mensen zo doodmoe kunnen maken. Hij ziet troosten als een bedding voor verdriet:

‘Troosten is kunnen zwijgen en in een blik, in een aanraking signalen van hoop, veiligheid en vertrouwen laten voelen. Het is samen worstelen, zoeken en hopen. Het is participeren in het verdriet, veeleer dan wegnemen van verdriet. Het is verdriet durven noemen. Troosten is mensen helpen te leven met vragen waarop geen antwoorden zijn. Troosten is geen dam tegen, maar juist een bedding voor verdriet.’ 

Toch blijft het wagen van een poging woorden neer te leggen, die kracht en troost geven, te midden van het verdriet, de moeite waard. Hoe onbeholpen ook, er wordt in woorden verbinding gezocht met de ander. Ook een gedicht aanreiken of achterlaten kan helpend zijn.

En misschien is de mooiste dichtvorm dan wel een gebed. Het gaat in een gebed om verbondenheid met elkaar, met de ander en ook met de Ander. Waar verbondenheid aanwezig is, wordt ‘leven met de dood, ondanks alle verdriet, tot een onmogelijk lijkende mogelijkheid!

Gettie Kievit

Benefietconcert met Christian Verwoerd: 9 februari 2019 in Ridderkerk

Op zaterdag 9 februari 2019 geeft Christian Verwoerd een benefietconcert in Ridderkerk. Christian is een bekende Christenmusicus die mooie, diepgaande en actuele teksten schrijft en goede muziek maakt. De entreegelden en collecte-opbrengst komen volledig ten goede aan het werk van Als kanker je raakt.

9 februari 2019
Singelkerk Ridderkerk
Kerksingel 1
Aanvang 20.00 uur
Kerk open 19.15 uur
Geen pauze

Deze avond word je via verschillende liederen meegenomen in het leven met God; hoe Hij er voor je wil zijn in de mooie tijden van je leven, maar ook (juist?) als het tegenzit. Ja, dat God de tegenslag soms zelfs gebruikt om je dichter bij Hem te laten leven en meer zicht te krijgen op het eeuwige leven met Hem.

Het thema is daarom ‘God is een Schuilplaats’. We mogen bij Hem schuilen en worden geroepen om Zijn beeld te vertonen en zo een schuilplaats te zijn voor anderen. Christian zal meerdere van zijn eigen liederen ten gehore brengen en natuurlijk zullen de meezingers ook niet ontbreken tijdens dit concert!

Kaarten via TrueTickets
– Kinderen t/m 12, € 5
– Ouderen v.a. 12, € 8

Kaarten kun je nu al bestellen via www.truetickets.nl/e/12418/benefietconcert-christian-verwoerd-ridderkerk.

Doe het snel even. Dan weet je zeker dat er een plek voor jou beschikbaar is.

Ontmoetingsdag voor ouders van een overleden kind

Op zaterdag 26 januari 2019 is de ontmoetingsdag ‘Gebroken hart’. Een dag door en voor ouders van een kind dat is overleden aan kanker of aan een andere ziekte.

Aan het begin van deze dag geven we de namen van de kinderen, die ons samenbrengen, een symbolische plaats. Gastspreker is Manu Keirse, hoogleraar, klinisch psycholoog en schrijver van een tiental boeken, waaronder “Helpen bij verlies en verdriet”. Na de lunch is er ruimte om tijdens een korte wandeling elkaar te ‘ontmoeten’, te luisteren, te delen en bemoedigen.

‘Gebroken hart’ wordt verzorgd door Marian Verweij en Kristien Rocha, beiden moeders van een overleden kind en Rita Renema, geestelijk verzorger en directeur van onze stichting.

Ben je moeder of vader van een overleden kind, dan ben je van harte welkom op 26 januari 2019 van 10:30 – 15:30 uur in Conferentiecentrum Het Brandpunt, Postweg 18, 3941 KA in Doorn.

Graag aanmelden op www.alskankerjeraakt.nl of e-mail naar ontmoeten@alskankerjeraakt.nl.

‘U moest eens weten…’

Als ik bij mensen op bezoek ga, dan hoor ik vaak verhalen over lange wachttijden in de zorg, over ziekenhuizen die op doolhoven lijken, over de manier waarop de thuiszorg de steunkousen aantrekt en over verpleegkundigen die verkeerd hebben geprikt. En even verder in het gesprek hoor ik hoe moeilijk het is, dat bij het verliezen van je gezondheid ook het verliezen van je vrijheid hoort. Ik hoor over onzekerheid die maar aanhoudt en over angst voor wat de toekomst zal brengen. Ook vertellen mensen mij hoe ze steun ervaren bij familie en vrienden, hoe ze soms rust vinden in het geloof en hoe ze worstelen met vragen. En af en toe spreek ik ook iemand die alleen maar zegt: ‘Waarom zou het mij niet overkomen?’ en zich verder nergens druk om lijkt te maken. Wonderlijk is het hoe verschillend mensen reageren op wat hen overkomt.

Toen ik net begon als predikant, verbaasde ik me over hoeveel persoonlijke verhalen ik hoorde. Vaak hoef ik zelf niet veel te zeggen en storten mensen spontaan hun hart bij me uit. Soms hoor ik dingen die ze zelfs niet aan hun kinderen of hun partner vertellen. Niet omdat ze niet van hen houden, maar juist omdat ze zoveel van hen houden. Ik herken dat ook van de periode waarin ik zelf ziek was. De mensen die het dichtst bij je staan, wil je beschermen voor jouw verdriet. Zij hebben zelf al zoveel op hun bordje.

Hoe mooi is het dan als mensen die van een afstandje betrokken zijn even tijd voor je hebben. Zelf heb ik veel gehad aan verpleegkundigen die naar me luisterden op de momenten dat ik er doorheen zat. Soms hielp een gesprek met een bezoeker die eigenlijk voor iemand anders kwam. En ik denk ook graag terug aan de gesprekken die ik zelf voerde met mijn predikant. Wat is het mooi als mensen een stukje met je meereizen. Mensen die wel even naar je verhaal kunnen luisteren, maar die je er niet mee belast. Mensen die er, op het moment dat het nodig is, gewoon voor je zijn!

Sijbrand Alblas

 

 

Gebed om hulp

mijn God, mijn God

mijn wereld staat

helemaal op zijn kop

 

mijn denken is een wirwar

van angsten, zorgen en verdriet

 

mijn God, ik roep U aan

begrijpen doe ik het niet

ik voel me leeg en wanhopig

 

woorden

om te bidden

heb ik niet

 

ik kan alleen maar huilen

bij U schuilen

chaos in mijn denken

onzekerheid in mijn bestaan

 

alles

is ineens

zo anders geworden

help mij

laat mij niet ten onder gaan

 

U lijkt zo ver weg

ik voel me zo alleen

 

Uit het boek ‘Als kanker je raakt’, geschreven door Rita Renema-Mentink

Huilen en schuilen

Wanneer je op een dag te horen krijgt dat je kanker hebt, dan stort je wereld in. Dat is mij een aantal jaren geleden overkomen. Na die mededeling ben je lamgeslagen en weet je niet waar je het zoeken moet. Waar kun je dan huilen en schuilen? Is er troost te vinden bij mensen? Ze komen met goed bedoelde woorden, maar je hebt van die dagen dat die woorden niet aankomen. Waar moet je naar toe wanneer je leven op de kop staat?

Jezus zegt in de Bergrede: “Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden”.
Jezus draait er niet omheen. Er gebeuren vele nare dingen in ons leven waar we verdriet om hebben. Misschien herkennen wij ons leven in de houding van Jacob. Hij was ontroostbaar toen hij de mantel vol bloed zag van zijn dood gewaande zoon Jozef. Rachel huilde vanwege haar vermoorde kinderen en Job om het bittere leed dat hij te dragen kreeg. Herkent u uw leven in het bestaan van deze mensen?

Toch is er een adres waar wij naar toe mogen gaan om te huilen en te schuilen.

Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven. Neem Mijn juk op je en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. (Mattheus 11:28-30)

Jezus roept ons toe: “Kom naar Mij die gebukt gaan onder zorg en verdriet, Ik zal u rust geven”. Letterlijk staat er: hier heen! Bij Mij moet je zijn! Leg de last van de kanker maar voor Mijn voeten neer, zegt Jezus. Wordt dan de kanker weggenomen zo vragen wij ons af. Nee, was het maar zo, maar we mogen wel weten dat Jezus meedraagt.

Jezus gebruikt een voorbeeld uit het dagelijks leven. In landen zoals Israël zie je een span ossen die samen een ploeg moeten trekken. De ossen zijn aan elkaar gebonden door een dwarsbalk die over de rug van de dieren is gelegd. Gebogen onder dat juk kunnen de twee ossen de zware ploeg door de aarde heen trekken. Samen kunnen ze de zware arbeid aan. Dit beeld gebruikt Jezus om ons duidelijk te maken dat wij niet alleen moeten tobben, maar naar Hem moeten gaan.
Leg uw last voor Zijn voeten neer, Hij draagt mee en bij Hem kunt u huilen en schuilen.

Ds. Tiemen Meijer, Puttershoek

 

Roparun maakt ontmoetingsdagen 1e helft 2019 mede mogelijk

Mede door de financiele bijdrage van Roparun kan als kanker je raakt wederom een 8 tal regionale ontmoetingsdagen
organiseren in het eerste halfjaar van 2019.
Dank dus aan al die sporters, ondersteuners, collectanten en niet te vergeten de vele donateurs mede door hun inspanning kunnen
wij mensen die geraakt zijn door kanker ondersteunen.

 

Deo Cantemus ambassadeur voor Als kanker je raakt

Het Christelijk gemengd koor ‘Deo Cantemus’ uit Rotterdam heeft als eerste koor besloten ambassadeur te worden van Als kanker je raakt.

‘Deo Cantemus’ wil graag als Ambassadeur een bijdrage leveren aan het werk van Als kanker je raakt; om mensen die lijden aan deze vreselijke ziekte te bemoedigen en te steunen. Zij doen dit o.a. door een benefietconcert te geven waarvan de opbrengst ten goede komt aan de stichting. Dit benefietconcert wordt gehouden op zaterdag 9 maart 2019 in de Bethlehemkerk te Papendrecht. Hieraan wordt ook meegewerkt door het Christelijk Krimpens Mannenkoor.