Als kanker je raakt zoekt voorzitter

Stichting Als kanker je raakt zoekt voorzitter

 Eén op de drie mensen in Nederland wordt door kanker geraakt. De zorg in Nederland is heel goed, maar heeft weinig aandacht voor de vele levens- en zingevingsvragen, die kanker oproept. Vragen die gaan over sterfelijkheid, over waarom overkomt mij dit? Waar is God? Hoe kan ik verder? Waar kan ik heen met al mijn vragen?

De stichting Als kanker je raakt heeft tot doel iedereen die door kanker is geraakt te bemoedigen en te ondersteunen door het organiseren van landelijke activiteiten waar mensen met hun vragen en worstelingen terecht kunnen; activiteiten zoals e-help, ontmoetingsdagen en lotgenotendagen. Het doel van deze activiteiten is te zorgen voor ontmoeting, (h)erkenning en (geloofs)bemoediging. Daarbij wordt de samenwerking met kerken, gemeentes, scholen en ziekenhuizen gezocht. De stichting doet dit vanuit een christelijke identiteit, maar staat open voor iedereen!

Onze voorzitter treedt eind 2018 af en is niet herkiesbaar. Om de snelle groei in goede banen te leiden en onze dienstverlening te waarborgen, zijn wij op zoek naar een nieuwe:

Voorzitter (m/v)

Mensenmens met passie, daadkracht en deskundigheid

Taken

 • Geeft leiding aan de directeur
 • Overlegt regelmatig met de directeur
 • Geeft leiding aan het bestuurlijk proces
 • Draagt bestuurlijke verantwoordelijkheid
 • Heeft aandacht voor de bedrijfsmatige aspecten
 • Initieert activiteiten, zet intern en extern lijnen uit
 • Zet zich maximaal in om gestelde doelen te behalen
 • Is gericht op continuering van de activiteiten
 • Draagt visie en missie uit via spreekbeurten, interviews

Profiel

 • Praktiserend (belijdend) christen, die visie en missie onderschrijft en denominatiebreed kan denken en handelen
 • Resultaat- en procesgericht leider met bestuurlijke ervaring
 • Daadkrachtig, charismatisch, enthousiasmerend mensenmens
 • Inzicht in strategische, bestuurlijke en beleidsmatige processen
 • Teamspeler, ervaren netwerker, bekend met christelijk landschap
 • Beschikt over goede communicatieve vaardigheden
 • Heeft tijd en capaciteit om de functie met passie te vervullen
 • Relevante bestuurlijke opleiding en ervaring
 • Minimaal HBO werk- en denkniveau

Voel jij je aangesproken door de beschrijving van deze taken en door dit profiel? Heb jij passie voor mensen, die geraakt zijn door kanker? Wil jij deze onbezoldigde uitdaging aangaan? Stuur je motivatie en cv per e-mail dan naar: secretaris@alskankerjeraakt.nl.

Je kunt natuurlijk ook een brief sturen naar:

Secretariaat stichting Als kanker je raakt

Hoofdweg Noord 3

2913 LB Nieuwerkerk aan den IJssel

Voor meer informatie bel of mail je met de huidige voorzitter, Peter van der Wel, 06-51936138 of info@petervanderwel.nl.

Of ga naar www.alskankerjeraakt.nl.

 

Steun ons met jouw stem

Stem bij Pro Life op Als kanker je raakt

Zorgverzekeraar Pro Life draagt de christelijke zorg een warm hart toe. Om dat te onderstrepen en die zorg te stimuleren, stellen zij ieder jaar € 10.000,- beschikbaar voor drie christelijke organisaties. De verdeling van het bedrag hangt af van het aantal stemmen dat iedere organisatie krijgt in een online stemming.

In 2018 is Als kanker je raakt 1 van de 3 organisaties. Dat is fantastisch nieuws natuurlijk, waar wij heel blij mee zijn. Juist omdat wij volledig afhankelijk zijn van giften, merken dat er zoveel vraag is naar wat wij willen betekenen én wij nog zoveel plannen en idealen hebben, is iedere Euro meer dan welkom. Geweldig dat een organisatie als Pro Life daar oog voor heeft en ons werk op deze manier ondersteunt. Dat alleen al stemt dankbaar!

Over stemmen gesproken… hoewel de beide andere organisaties ook prachtig werk doen, begrijp je dat wij een zo groot mogelijk deel van de beschikbare € 10.000 voor ons werk zouden willen “winnen”. Daarvoor hebben wij zoveel mogelijk stemmen nodig. Hoe meer, hoe liever ?

Iedereen van 17 jaar en ouder mag 1x stemmen. Stem je ook mee op Als kanker je raakt? Jouw stem doet er toe. Echt!

» Breng hier je stem uit