Benefietconcerten op 23 maart in Zwolle en op 15 juni in Zwijndrecht

Er staan weer twee nieuwe benefietconcerten op het programma. Op 23 maart in Zwolle en op 15 juni in Zwijndrecht. Ook dit keer verlenen diverse koren en musici belangeloos hun medewerking en mogen wij kosteloos gebruik maken van de kerken. Hieruit blijkt dat men onze stichting een warm hart toedraagt en dit waarderen wij zeer. Geweldig dat op deze manier alle opbrengsten van de concerten ten goede kunnen komen aan Als kanker je raakt.


Benefietconcert in Zwolle op vrijdag 23 maart 2018

Aan dit concert wordt medewerking verleend door Gospelkoor ‘Magnify’ o.l.v. Rob van Putten en Kinderkoor ‘De Bromvlieg’ o.l.v. Ellen Laninga en Lotte Laan. Verteller is ds. Arie van der Veer.

Tijdens dit concert, met als thema ‘Zie je de wonden zo diep?’, word je zingend en vertellend meegenomen door het lijdensverhaal, vanaf de intocht door Jeruzalem op Palmzondag tot en met het feest van Pasen. Een verhaal, dat zowel kinderen als volwassenen zal aanspreken.

De avond begint om 19.30 uur en vindt plaats in de Verrijzeniskerk, Bachlaan 150, 8031 HL Zwolle.

De toegang is GRATIS bij inlevering van een toegangskaart. Deze toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij de koorleden of te reserveren bij Mathilde de Wit-van Weelde: mathildedewit@alskankerjeraakt.nl of tel. 06-22218488. Ook verkrijgbaar op de avond van het concert (zolang de voorraad strekt).

Je kunt deze kaart op de avond van het concert vanaf 19.00 uur inleveren bij de stand van Als kanker je raakt. Je hebt dan tot 19.15 uur recht op een gegarandeerde plaats. Voor elke ingeleverde kaart wordt een bedrag gedoneerd dat ten goede zal komen aan het mooie werk van de stichting Als kanker je raakt . Ook zal er tijdens de avond voor dit doel worden gecollecteerd.


Benefietconcert in Zwijndrecht op vrijdag 15 juni 2018

Aan dit concert werken mee:

  • Chr. Reiskoor ‘Holland Zingt’ o.l.v. André van Vliet
  • Gospel Unlimited o.l.v. Marcel van der Poel
  • Bert Kruis (orgel)
  • Jan Lenselink (piano)
  • Severin van Dijk (fluit)

Rita Renema-Mentink, medeoprichter en directeur van Als kanker je raakt, houdt een overdenking en licht het werk van de stichting nader toe.

De avond begint om 20.00 uur en vindt plaats in de Bethelkerk, Rotterdamseweg 73, 3332 AD Zwijndrecht. De toegangsprijzen zijn:

Samen met ons een benefietconcert organiseren?
Graag willen wij op meerdere plaatsen door het land heen benefietconcerten organiseren. Hiermee wordt Als kanker je raakt niet alleen financieel ondersteund, maar is dit ook een mooie gelegenheid om de naamsbekendheid te vergroten. Wij zijn daarom op zoek naar koren die het leuk vinden om samen met ons een benefietconcert te organiseren.

Dus ben je lid van een koor dat openstaat voor dergelijke initiatieven en wil je meer informatie?
Neem dan contact op met Mathilde de Wit, tel. 06-22218488 of mathildedewit@alskankerjeraakt.nl.

Leo Vroegindeweij
Mathilde de Wit-van Weelde

Nieuwe video Als kanker je raakt maakt veel los

Heb jij hem al gezien? Onze nieuwe video waarin we meer vertellen en laten zien over Als kanker je raakt? En weet je… wij zijn er ontzettend blij mee. En dankbaar voor. De laatste maanden van 2017 hebben wij er – samen met BlackDesk uit Goes – hard aan gewerkt. Begin dit jaar hebben we hem online gezet. En inmiddels is hij al bijna 1.300 keer bekeken!

In minder dan 3 minuten neemt de film je mee in de rauwe werkelijkheid van het leven met kanker; de chaos, de wanhoop, de vragen. Tegelijkertijd ontdek je wat Als kanker je raakt middenin die chaos wil betekenen. Dat we er voor jou zijn, naar je luisteren, een stuk met je meelopen, je in verbinding brengen met anderen. Het is een mooi geheel geworden, vinden wij. Een verhaallijn die binnenkomt, pakkende beelden en prachtige personen die overigens allemaal persoonlijk door kanker geraakt zijn.

Sinds de video online staat, hebben wij heel veel positieve reacties ontvangen. Iets waar we super blij mee zijn. Maar we hebben ook een handvol minder positieve reactie ontvangen. Ook daar willen we graag eerlijk over zijn. Iemand vond het begin zo dreigend, zo rauw. Een ander vond de boodschap (te?) strijdvaardig, terwijl een derde aangaf dat we juist wel iets strijdvaardiger hadden mogen zijn…

Natuurlijk nemen we die geluiden serieus, maar onderstrepen we dat over ieder element in de video, ieder woord is nagedacht. Het leven kan soms zo ongenadig hard en rauw zijn. Sommigen van ons gaan met hun hele hebben en houden de strijd aan. Anderen gaan een andere weg; een weg van overgave, acceptatie. Weer anderen zitten in een fase dat er niets meer te strijden valt, dat het leven moet worden losgelaten. En juist in al deze emoties, in al deze fasen wil Als kanker je raakt nabij zijn.

We hopen dat jij het eindresultaat mooi vindt. Je kunt de video bekijken op YouTube. Leuk als je hier een reactie achterlaat. Daarbij willen wij je vragen om hem te delen via Facebook, Twitter, LinkedIn… noem maar op! Het zou natuurlijk helemaal mooi zijn als je er ook een persoonlijke aanbeveling of iets dergelijks bij schrijft.

Hoe meer bekendheid, hoe beter. Wil jij helpen?!

Onder de Paraplu: Klaske Pennink

Een vrijwilliger van Als kanker je raakt stelt zich voor…

Wie zit er onder de paraplu?
Mijn naam is Klaske Pennink en ik woon in Kapelle (Zeeland).

Hoe zet je je in voor Als kanker je raakt?
Ik beheer de mailboxen van de website van Als kanker je raakt en één keer per jaar organiseer ik, samen met Tannie, een ontmoetingsdag in Zeeland.

Wanneer werd je door kanker geraakt?
In 2008 heb ik kanker gekregen en in 2013 heeft mijn man kanker gekregen. Hij is daar helaas in 2015 aan overleden. Nadat ik zelf kanker heb gehad kwam ik in aanraking met Rita Renema, en via haar ben ik bij een regionale en bij de landelijke ontmoetingsdagen geweest. Het is fijn om daar mensen te ontmoeten die in dezelfde situatie verkeren en om elkaar te bemoedigen.

Wat wil je aan anderen meegeven die door kanker geraakt zijn?
De volgende Bijbeltekst is voor mij altijd een bemoediging: “En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt” 1Cor. 10:13b
God is er altijd bij en Hij geeft kracht om dát aan te kunnen wat op mijn weg komt.

Kom 14 april naar Young op de Landelijke Ontmoetingsdag ‘Geraakt door Kanker’

Op 14 april is de Landelijke Ontmoetingsdag en Young haakt daarbij aan! Het thema is ‘Geraakt door Kanker’. De dag gaat over de invloed die kanker op je leven heeft. Welke invloed heeft het op de keuzes die je moet maken? Op de relaties met mensen om je heen en met God? In een speciaal parallel-programma geeft Young deze dag op eigen creatieve wijze inhoud aan het thema. Kom je ook?

Gedreven door enthousiasme, door het gevoel te willen (samen)binden, te willen delen, in de strijd die kanker heet, leiden Sijbrand Alblas (predikant) en Noreen Hartlooper (docent) de Young-dagen. Het gaat over het samen zijn, met mensen, met God. Een plek waar jonge mensen willen zijn, waar een half woord genoeg is, waar gedeeld (of niet) kan worden hoe het (te maken) hebben van kanker je leven beïnvloedt. Een plek waar getwijfeld, gezwegen, geluisterd, gelachen en genoten kan worden. Er is tijd voor diepte, tijd voor getuigenis en tijd voor gezelligheid. Precies dát is wat Young probeert te creëren.

Omdat ‘jong zijn’ een breed begrip is en het hebben van kanker, of te maken hebben met kanker én Christen zijn genoeg draagvlak geeft, zijn de dagen laagdrempelig. Iedereen die zich jong voelt is welkom. Deelname is gratis. Na de Landelijke ontmoetingsdag op 14 april volgen nog twee dagen in 2018: op 23 juni en 21 oktober. Noteer ze alvast in je agenda!

Voor vragen of aanmeldingen kun je contact opnemen via young@alskankerjeraakt.nl. Welkom!

Terugblik Landelijke Ontmoetingsdag ‘Gebroken Hart’ in januari

Op zaterdag 13 januari 2018 was de Landelijke Ontmoetingsdag ‘Gebroken Hart’. Ouders van een overleden kind, aan kanker of een andere ziekte, ontmoetten elkaar in “Het Brandpunt” in Doorn. Voor de meeste ouders was het een hartelijk weerzien. Anderen kwamen schoorvoetend binnen, niet wetend wat te verwachten.

Na een woord van welkom was er een gedachte rond wat het verlies van een kind met je doet. Als beeldtaal werd een boom gebruikt. Daarin kreeg elk kind een symbolisch plaatsje. Ouders hingen een papieren hartje aan de boom waarop ze de naam van hun kind hadden geschreven. Dat moment zette de toon van de dag: het zijn onze kinderen die ons samenbrengen.

Spreker Pieter Both bracht een woord over wat verlies en rouw met je doet. Op een fijngevoelige manier deelde hij dat God weet hoe het is een kind te verliezen. Zo kwam hij bij Jezus. Het lijden, het graf en Pasen. Met als uitnodiging om ons, ondanks onze littekens en rouw, om te draaien naar het Leven.

Na een heerlijke lunch was er een overdenking rond de Emmaüsgangers. In je verdriet, voorovergebogen komt er iemand naast je lopen en vraagt: “Waarom ben je zo bedroefd?”. Zoals de Emmaüsgangers ontdekten dat Jezus de vreemdeling was, zo kunnen ook wij Zijn zorg ontdekken in mensen die ons bijstaan en er voor ons zijn. Maar ook wij, ouders, zijn zowel Emmaüsganger als vreemdeling. Ondanks ons gemis kunnen we anderen troosten en nabij zijn.

Voor een uurtje gingen we wandelen. Spontaan trokken ouders samen op en ontmoeting vond plaats. Het is bijzonder om onder mensen te zijn die elkaar begrijpen met een woord. Je mag vrijuit praten. Er is geen oordeel maar begrip. Ieders verhaal is anders en toch herken je zoveel bij elkaar; de moeiten, het verdriet en gemis, vele vragen… Maar in onze kwetsbaarheid ligt zoveel liefde. Dat is krachtig. Het voelt niet zo, maar het is het wel.

Want eigenlijk gaat de ontmoetingsdag om liefde, liefde voor je kind dat er niet meer is maar met wie je je als moeder of vader verbonden weet. Als je kind sterft, stopt je liefde niet. Liefde is sterker dan de dood. Dat kunnen we met z’n allen getuigen.

Kristien Rocha

Ik heb veel gehad aan het boek ‘Diagnose: kanker. Zoeken naar een weg’ van Stephan de Jong

Bijna 5 jaar geleden kreeg ik de diagnose kanker. Het begon met een bultje dat pijn deed… en dat toch fout bleek te zijn… Ik wist al dat het leven kwetsbaar is, maar toen werd dat heel persoonlijk; mijn eigen leven werd bedreigd… Mijn leven stond stil, mijn agenda werd overgenomen. Een verwarrende en vermoeiende tijd van intensieve behandelingen volgde: operatie, bestralingen, chemokuren en gelukkig voor mij; weer herstellen.

De tijd van behandelingen is een soort overleven. De tijd van herstel, het leven na kanker is anders. Kanker roept veel vragen op, kan een soort innerlijke chaos veroorzaken. Is het niet tijdens de behandelingen dan soms juist in de jaren erna. Je levensweg weer hervinden na kanker kan een zoektocht zijn. Er zijn vaak gevolgen op lichamelijk vlak, werk, relaties, geloof.

Zingeving
Ik heb veel gehad aan het boek: ‘Diagnose: kanker. Zoeken naar een weg’ van Stephan de Jong.
Hij beschrijft hoe de diagnose en de ziekte doorwerken in je leven. Niet alleen lichamelijk maar juist ook psychisch, emotioneel en relationeel. Zingevingsvragen, spirituele vragen komen vaak op als je geconfronteerd wordt met de eindigheid van je leven. De diagnose kanker is levensbedreigend. Waar haal je kracht vandaan? Hoe ga je verder op jouw weg? Of hoe kan je moed houden, het onontkoombare aanvaarden, het leven en geliefden loslaten? Wie ben je, wat is bepalend voor jouw identiteit? Wat is de betekenis van je leven (geweest)? En wat betekenen de verliezen die de ziekte kanker in je leven brengt?

Jouw levensweg
De schrijver put uit een lange Christelijke traditie. Hij geeft geen kant en klare oplossingen. Ieder mens is anders en gaat een eigen weg. Hij zet je aan het denken. In de Christelijke traditie zijn diverse wegen die helpen het vertrouwen op God te vinden of te hervinden. Het boek helpt je in jouw zoektocht van het leven. Wat is echt belangrijk voor jou, waar ervaar je vrede of kracht? Je hebt een ziekte (gehad) maar bent die niet! Als counselor gebruik ik dit boek ook regelmatig omdat hij goede vragen stelt en soms ook de verbeelding gebruikt om je eigen identiteit (weer) te ontdekken.

Kracht
Het boek biedt inzicht in emoties en verbindt die met het geloof en de worstelingen daarin. Elke fase van het ziekteproces komt aan bod. Het gaat ook in op vragen die je hebt als je menselijkerwijs niet meer beter wordt. Wat steeds terugkeert is dat niet wat jij allemaal doet, kan, bezit of wat anderen over jou zeggen, bepalend is voor wie je bent. Je mag (weer) leren rust vinden in de wetenschap Gods schepsel te zijn; gekend, bemind, geliefd. En door zelf, of met goede hulp, antwoorden te vinden op de gestelde vragen kan het leven meer zin krijgen en (her)vind je jouw kracht.

Wijnanda Heslinga – beeldend counselor en kunstenaar

Meer informatie over Wijnanda Heslinga lees je op www.schildertaal.nl
(Onder blog vind je vanaf mei 2013 veel blogs over wat kanker in mijn leven teweegbracht. http://schildertaal.nl/loslaten/)

 

Column: Ik weet nog precies waar ik was, toen ik het hoorde…

Sommige momenten in mijn leven vergeet ik niet snel. Ik weet nog precies waar ik was, toen ik het hoorde. Wat ik voelde. Wat ik dacht. Wie er bij waren…

Zoals die ene keer toen ik op een mooie zomeravond in een vergadering zat. Bij iemand thuis aan de keukentafel. Met z’n 4-en aan het brainstormen over een startdag in de kerk. Ineens ontving ik een berichtje van mijn zus. “Schrik niet. Ik ben naar de huisarts geweest. Ik voel me goed, maar uit bloedonderzoek is gebleken dat ik de ziekte van Waldenström heb. De dokter zegt dat ik er oud mee kan worden…”

Even staat alles stil. Je voelt dat dit geen gewoon berichtje is, maar meer…
Er gaat van alles door je heen. Ik googelde snel, ik las, ik schrok, ik slikte… het duizelde even…
De vergadering viel stil…of er iets was? Ja, stamelde ik, mijn zus heeft zojuist een diagnose gekregen….

Of die keer dat ik in een pashokje stond. Ik werd gebeld. Het nummer en het tijdstip zeiden me dat ik op moest pakken. Ik luisterde: Of ik het al wist? Mijn neefje van 15…een tumor in zijn hoofd. Het zag er niet goed uit…ik heb de spullen teruggehangen en ben naar huis gegaan…

Of die keer dat ik op maandagmorgen werd gebeld. Of mijn moeder langs mocht komen. Heel ongewoon…op mijn werkdag. Ik had haar een dag eerder nog gezien, bij mij thuis, op de eerste verjaardag van mijn zoontje. Ze had het niet willen vertellen, omdat het de feestvreugde zou bederven. “Ik ben erbij…”, zei mijn moeder, toen ze bij mij op de bank zat.

Er ging van alles door mij heen. Hoe hebben ze het ontdekt? Wanneer hoorde ze het? Wat heeft de dokter precies verteld? Is het ernstig? Is het te behandelen? Voel je je ziek? Wat betekent dit? Is het erfelijk? Wat betekent dit voor mij?….

Ik weet het nog precies: Waar ik was. Waar ik zat. Wat ik voelde. Het raakt je…iedere keer…een paar zinnen veranderen je leven. De manier waarop je kijkt naar de ander. De ander is niet meer gewoon de ander…maar de ander met een diagnose.

Een diagnose verandert je leven.
Niet alleen het leven van degene die de diagnose krijgt, maar ook het leven van de naasten.

Mariëlle Baars

Diagnose

spannende dagen

spanning door je lijf
vragen, angsten

wat zal de diagnose zijn

je hoopt, denkt, voelt, bidt

dan het moment
twee verschillende mensen
twee verschillende opdrachten

de één moet het slechte nieuws brengen
de ander moet het slechte nieuws aanhoren

woorden die worden gesproken
zijn zwaar.

gesprek gaat verder
over prognose, kansen, behandelmethode
maar het zegt je
even helemaal niets

op dit moment
staat het leven op zijn kop
gevuld met vragen, angsten

chaos in denken, voelen
in het hele zijn

Uit het boek ‘Als kanker je raakt’, geschreven door Rita Renema-Mentink

Vertrouwd met ziekte

De stichting Als kanker je raakt brengt mensen bij elkaar die op een of andere manier met kanker te maken hebben (gehad).

Het is fijn om elkaar te ontmoeten. Om met een ander te kunnen spreken die hetzelfde heeft meegemaakt. Wat een vragen kunnen bij je leven als de diagnose ‘kanker’ is vastgesteld. Je bent bang. Je wordt bestormd met vragen. Hoe zal het gaan?

Over een aantal dagen heb je weer een gesprek met de arts. Maar bij wie kun je vandaag terecht?

In de Bijbel staat dat Jezus vertrouwd was met ziekte. ʻHij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was.’ Jezus kent onze ziekte en onze zwakheid van binnenuit.

In de brief aan de Hebreeën staat dat heel mooi beschreven:

‘Juist omdat Hijzelf op de proef werd gesteld en het lijden volbracht heeft, kan Hij ieder die beproefd wordt bijstaan’ (2:15).

‘Want de Hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat Hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat Hij niet vervallen is tot zonde’, (4:15).

Als er iemand tegen ons kan zeggen: ‘Dat heb ik ook meegemaakt, dan is Hij het wel.’

Wat mij bij het opnieuw lezen van deze bekende teksten trof was, dat de pijn die Jezus lijdt niet tot het verleden behoort. Ja, Hij heeft geleden. Ja, Hij heeft de dood overwonnen. Maar ook in de hemel is Hij het hoofd van Zijn lichaam. En de Bijbel zegt dat als één lid lijdt, dan lijden alle leden mee. Dus ook het hoofd.

Jij lijdt. Hij lijdt ook. Jij voelt angst. Het ontgaat Hem niet.

Omdat Jezus één is met ons, voelt Hij ook nu onze pijn en onze verdriet. Hij is echt onze hemelse Advocaat en pleit dagelijks voor Gods troon voor ons.

Die twee teksten vertellen van twee zegeningen waarop je mag rekeningen. Het zijn er vast en zeker meer. Maar in die twee teksten is sprake van hulp en meevoelen.

De hemel ziet dus niet werkeloos toe. Onze pijn is Zijn pijn. Hij heeft het niet eeuwen geleden gevoeld. Hij voelt het dagelijks. ‘Hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn kostbaar in Zijn oog’

Ds. Arie van der Veer

Terugblik op benefietconcert in Nijkerk d.d. 13 februari jl.

Op dinsdag 13 februari jl. vond in kerkgebouw De Fontein in Nijkerk een benefietconcert plaats. Ruim 300 bezoekers genoten van een mooi en gevarieerd concert, waaraan door drie koren o.l.v. Ineke Bos-Strootman en diverse musici werd meegewerkt.

Ds. Arie van der Veer vertelde in een persoonlijk verhaal wat de ziekte kanker met hem heeft gedaan en nog doet en wat de stichting Als kanker je raakt voor mensen met deze ziekte kan betekenen.

Het was een avond waar met dankbaarheid op kan worden teruggekeken en die het prachtige bedrag van € 4.000,- heeft opgeleverd.