Bekijk de nieuwe video over (het werk van) Als kanker je raakt

Wij hebben iets bijzonders te melden. Iets waar we ontzettend blij mee zijn. En dankbaar voor. De laatste maanden van vorig jaar hebben wij namelijk – samen met het productiebedrijf BlackDesk uit Goes – hard gewerkt aan een nieuwe video over (het werk van) Als kanker je raakt. En nu is hij af.

Wij zijn er superblij mee. Een verhaallijn die binnenkomt, pakkende beelden, prachtige personen. Het is een mooi geheel geworden, vinden wij. De video trekt aandacht, boeit, roept herkenning op en brengt mooi in beeld waar wij als stichting voor staan. Bijzonder is dat alle personen in de film persoonlijk door kanker geraakt zijn. Dat maakt de video uniek.

Dankzij onze nieuwe video zijn wij in staat mensen te bereiken, die wij nog niet eerder bereikt hebben. Om hen op een visuele, pakkende manier uit te leggen wat wij voor hen kunnen betekenen! Daar zijn wij blij mee en dankbaar voor. Trouwens, wij zijn ook blij dat deze video ons zal helpen om eventuele sponsors en andere belangstellenden voor ons werk te interesseren.

We hopen dat jij het eindresultaat ook mooi vindt. Je kunt hem hieronder bekijken. Leuk als je op YouTube ook je reactie achterlaat. Daarbij willen wij je vragen om hem te delen via Facebook, Twitter, Linkedin… noem maar op! Het zou natuurlijk helemaal tof zijn als je er ook een persoonlijke aanbeveling of iets dergelijks bij schrijft.

Hoe meer bekendheid, hoe beter. Wil jij helpen?!

Met vriendelijke groeten,
Als kanker je raakt

Rita Renema
Directeur

Benefietconcerten in Nijkerk, Zwolle en Zwijndrecht

In 2018 worden weer drie mooie benefietconcerten georganiseerd, waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan Als kanker je raakt. Ook dit keer verlenen diverse koren en musici belangeloos hun medewerking en mogen wij kosteloos gebruik maken van de kerk. Geweldig! Welkom op 13 februari in Nijkerk, op 23 maart in Zwolle en op 15 juni in Zwijndrecht. Kaarten zijn online te koop.

Benefietconcert in Nijkerk op dinsdag 13 februari 2018

Chr. Zangvereniging ‘De Lofstem’

Aan dit concert wordt medewerking verleend door:

 • Zangvereniging ‘De Lofstem’ uit Ederveen
 • Gemengde Zangvereniging ‘Excelsior’ uit Nijkerk
 • Interkerkelijk koor ‘De Regenboog’ uit Lunteren

Deze drie koren staan onder leiding van Ineke Bos-Strootman.

 • Liesbeth Blankespoor (alt)
 • Bert Elbertsen (orgel)
 • Bernd van den Bos (piano)
 • Mirjam Hardenbol (dwarsfluit)
 • Henk Jan Drost (trompet)

Ds. Arie van der Veer, medeoprichter en bestuurslid van Als kanker je raakt, houdt een overdenking en licht het werk van de stichting nader toe.

De avond begint om 20.00 uur en vindt plaats in kerkgebouw De Fontein, Ds. Kuyperstraat 2, 3863 CA Nijkerk. De toegangsprijzen zijn:

 • Voorverkoop € 5,-
  Toegangsbewijzen zijn online te koop via www.alskankerjeraaktwebshop.nl en bij Boekhandel Den Hertog, Frieswijkstraat 6, 3862 BL Nijkerk.
 • Aan de kerk € 7,50
 • Kinderen t/m 12 jaar gratis

Benefietconcert in Zwolle op vrijdag 23 maart 2018

Aan dit concert wordt onder andere medewerking verleend door Kinderkoor ‘De Bromvlieg’ uit Zwolle. Dit koor staat onder leiding van Ellen Laninga en Lotte Laan. Op dit moment zijn verdere details, zoals locatie, overige medewerkenden etc., nog niet bekend. Meer hierover lees je in de nieuwsbrief van maart.


Benefietconcert in Zwijndrecht op vrijdag 15 juni 2018

Aan dit concert wordt onder andere medewerking verleend door:

 • Reiskoor ‘Holland Zingt’ o.l.v. André van Vliet
 • Gospel Unlimited o.l.v. Marcel van der Poel
 • Bert Kruis (orgel)
 • Jan Lenselink (piano)

Rita Renema-Mentink, medeoprichter en directeur van Als kanker je raakt, houdt een overdenking en licht het werk van de stichting nader toe.

De avond begint om 20.00 uur en vindt plaats in de Bethelkerk, Rotterdamseweg 73, 3332 AD Zwijndrecht. De toegangsprijzen zijn:

 • Voorverkoop € 5,-
  Toegangsbewijzen zijn te zijner tijd online te koop via www.alskankerjeraaktwebshop.nl
 • Aan de kerk € 7,50
 • Kinderen t/m 12 jaar gratis

Goede palliatieve zorg…onze zorg

Er wordt de laatste maanden op radio, tv, in kranten en op social media veel gesproken over goede palliatieve zorg. Palliatieve zorg is de zorg voor patiënten en hun naasten, die een levensbedreigende ziekte hebben en niet meer beter kunnen worden. Ook de stichting Als kanker je raakt praat mee over dit onderwerp. Vanuit de stichting neemt Anneke van Etten deel aan gesprekken en symposia.

Palliatieve zorg omvat meer dan alleen de zorg in de terminale periode. Het is de zorg voor mensen die niet meer beter kunnen worden. Dit omvat dus ook de zorg aan chronisch zieken en mensen met bijvoorbeeld COPD en dementie. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de volgende definitie opgesteld:

Definitie WHO 2002
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft in 2002 een vernieuwde definitie van palliatieve zorg opgesteld:
Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.

In die tijd dat er palliatieve zorg wordt verleend is het belangrijk dat er aandacht is voor de verschillende aspecten van goede palliatieve zorg. Het is vanzelfsprekend dat er aandacht is voor lichamelijke problemen, maar even belangrijk is de zorg voor psychosociale problemen van patiënten en de naasten. De mens en zijn omgeving maken een groot onderdeel uit van het mens zijn en zijn welbevinden. Goede zorg voor zowel lichamelijke problemen als psychosociale problemen dragen bij aan een betere kwaliteit van leven.

Spirituele zorg is wat moeilijker in een kader te plaatsen, maar spiritualiteit is wel het fundament waar iemands leven en welzijn op is gebouwd. Spiritualiteit gaat niet alleen over religie, maar gaat ook over normen en waarden of bepaalde rituelen die een persoon belangrijk vindt in zijn leven. Het is de verbinding met wat er voor iemand werkelijk toe doet. Als kanker je raakt vindt het belangrijk dat er tijd en aandacht is voor spiritualiteit in de palliatieve zorg. Het is bijvoorbeeld veel lastiger om pijn te bestrijden als iemand tobt over levensvragen (geestelijke pijn), zoals een leven na dit leven.

In de gesprekken over palliatieve zorg is er de laatste tijd meer belangstelling voor het inhoud geven aan spirituele zorg. Vanuit verpleegkundigen en artsen is er mee aandacht voor hoe zij aan spirituele zorg zelf ook handen en voeten kunnen geven. Er zijn door onderzoekers van o.a. het Erasmus Medisch Centrum diverse onderzoeken gestart naar het belang van goede spirituele zorg. Op het ogenblik loopt er bijvoorbeeld een onderzoek naar rituelen in de laatste fase. Ook is het belangrijk dat hier aandacht voor komt tijdens de opleidingen van verpleegkundigen en artsen.

De stichting Als kanker je raakt is opgericht om mensen te ondersteunen die vragen hebben op het gebied van zingeving. Er is veel vraag naar ontmoetingen met mensen die met dezelfde vragen zitten. Die na willen denken over de diverse vragen die het ziek zijn oproepen. Het bestaan van de stichting Als kanker je raakt is het bewijs dat er wel degelijk behoefte is aan inhoud geven van deze wezenlijke vragen.

Het is belangrijk om met elkaar samen te werken en van elkaar te leren. Ik ben dan ook blij dat ik namens de stichting deel mag uitmaken van de patiënten en naastenadvies- raad van het consortium palliatieve zorg Zuid Holland Zuid. Ook ben ik betrokken bij diverse onderzoeken op het gebied van palliatieve zorg.

Anneke van Etten

Oproep van het EO-programma ‘Ik mis je’

Van de redactie van het EO-televisieprogramma Ik mis je hebben we een oproep ontvangen, die we graag met onze lezers delen:

Voor het EO-programma Ik mis je komt de redactie van Ik mis je graag in contact met mensen die een dierbare zijn verloren en die daarover willen vertellen in het programma.

Vragen die in een gesprek aan de orde kunnen komen zijn: Wie mis je? Wat is er gebeurd? Hoe beleef je de periode na het overlijden? Waarin vind je troost? Speelt geloof een rol in je verhaal en zo ja, op welke manier?

Met het programma Ik mis je willen we de kijker hoop en troost bieden, juist doordat onze gasten vertellen over hoe zij zijn verdergegaan na het overlijden van hun partner, kind, vriend(in) of familielid.

Ben je geïnteresseerd of heb je nog vragen? Via www.ikmisje.tv komen we graag met je in contact!

Gebroken hart – Wanneer je kind overlijdt

Bij de dood van je kind
ben je door pijn en verdriet overmand.
Er zijn de herinneringen
aan het ziekbed,
de laatste dagen,
het sterven.
Dat doet zoveel met je.
Het lijkt alsof je
in een tunnel van verlies vastzit,
zonder einde in zicht.
Maar die tunnel is
geen plek om te verblijven.
Je moet er doorheen.
Dus, met vallen en opstaan, ga je verder.
Je ogen op Gods licht gericht.
Strompelend en struikelend,
leer je gaandeweg leven met verlies.
Van overleven naar leven met gemis.
Gemis, dat hoort er nu bij.
Verdriet ook.
Dat mag.
Verdriet is geen teken van zwakte,
maar van diepe liefde voor je kind.
Wanneer de tijd verstrijkt
en alles weer normaal is voor je omgeving,
moet jij verder met je verlies,
vaak onzichtbaar.
Soms lijkt het of niemand weet
of beseft wat je doormaakt.
Dat kan eenzaam zijn.
Bij ouders-lotgenoten,
is er herkenning en erkenning.
We voelen ons verbonden.
In een blik, een woord, een troostend gebaar,
in onze gebrokenheid
mogen we troosten en troost ontvangen.

Kristien Rocha

Verder praten?
Op zaterdag 13 januari 2018 is de ontmoetingsdag ‘Gebroken Hart’. Het is een dag door en voor ouders van een kind dat is overleden aan kanker of een andere ziekte. Ben je moeder of vader van een overleden kind dan ben je van harte welkom. Of misschien ken je wel ouders voor wie deze ontmoetingsdag waardevol kan zijn.

De landelijke ontmoetingsdag “Gebroken Hart’ is op zaterdag 13 januari 2018 van 10:30 – 15:30 uur in Conferentiecentrum Het Brandpunt, Postweg 18, 3941 KA in Doorn. Er zijn geen kosten aan deze dag verbonden. Graag vooraf aanmelden via de website. Meer informatie: www.alskankerjeraakt.nl.

Samen 2018 ingaan

Het nieuwe jaar ingaan heeft altijd iets van een drempel overstappen. Want hoewel de tijd doortikt is het nieuwe jaar nooit vanzelfsprekend. Herinneringen aan het afgelopen jaar kunnen ons binden. Mooie herinneringen aan 2017, maar ook minder mooie kunnen ons in een beklemmende greep houden. Het nieuwe jaar 2018 lonkt, maar het kan ook zijn dat u er juist tegenop ziet. Bijvoorbeeld vanwege een ingrijpende behandeling. De onzekerheid omtrent een behandeling kan een mens soms volledig verlammen. Velen van u weten daar alles van.

Als stichting Als kanker je raakt willen wij er voor iedereen zijn. Voor de mensen die blij en dankbaar zijn, maar ook voor al die mensen die het niet meer zien zitten, die verdrietig zijn of door eenzaamheid overmand. Wij willen eenieder de hand reiken, een stukje meelopen en waar nodig ondersteunen. Dat hebben we in 2017 gedaan en daar willen we ook in 2018 mee verder gaan. Het aantal activiteiten en ook het aantal vrijwilligers zal naar verwachting in 2018 verder toenemen. Daar zijn we dankbaar voor!

Inhoudelijk zullen er een aantal nieuwe activiteiten opgezet worden en bestaande activiteiten zullen in 2018 worden geëvalueerd en zo nodig worden bijgesteld. De vraag naar de activiteiten van de stichting neemt sterk toe. In die zin wordt Als kanker je raakt – mede dankzij de grote inzet van Rita Renema-Mentink (directeur), de vele vrijwilligers en natuurlijk de website en andere PR – steeds meer gevonden. Ook daar zijn we dankbaar voor. Uiteindelijk wil het bestuur van de stichting komen tot een landelijke dekking aan activiteiten. Zo zullen er in 2018 ook in de noordelijke provincies activiteiten gestart worden.

Binnenkort wordt het jaarverslag 2017 gemaakt en eind januari 2018 is er een beleidsdag van het bestuur over de plannen voor 2018/2019. In de volgende nieuwsbrief meer hierover. Voor nu wil ik eenieder “al het goede” toewensen voor 2018, maar bovenal het vertrouwen dat God met ons meegaat. Dat geldt voor u als individu maar ook voor ons als stichting. Zijn hand zal eenieder van ons niet loslaten, maar telkens weer vastpakken. Ik wens u allen een goed en gezegend 2018 toe!

Peter van der Wel, voorzitter stichting Als kanker je raakt

Nieuwjaar 2018

Ik aarzel nog, de voet al bij de drempel

wat is het dat mij nu nog tegenhoudt?

Is het de weemoed over wat voorbijging,

of is het de angst voor wat nog komen gaat?

 

Waar is nu toch dat grenzeloos vertrouwen

waarvan de Psalmen telkens weer getuigen?

Is er geen beetje hoop, geen sprankje licht

dat mij kan helpen om op weg te gaan?

 

Dan stap ik eindelijk de drempel over

want ach, je kunt toch ook niet blijven staan.

Maar aan mijn rechterhand gaat trouw mijn Schaduw.

Hij was ‘t die mij het laatste duwtje gaf.

 

Ja, zo met U wil ik het wagen Heer.

Ik weet dat er van alles kan gebeuren,

maar niets dat mij van U weer scheiden kan.

In liefde houdt Uw hand mij ook in 2018 vast omsloten!

Dag aan dag draagt Hij ons

Zojuist Oudjaar achter ons.
Sommigen hebben Psalm 90 gelezen.
Over de geslachten, de generaties, die gaan en zullen komen.
En over hoe God zich ontfermt over mensen.
Hen doet leven. Ook hun kinderen.
En hen bevestigt in wat hun hand heeft opgevat.
Kostbare woorden… vol van belofte.

En toen kwam Nieuwjaar
Als een onbeschreven blad ligt het jaar voor ons.
Ook in 2018 zullen generaties gaan en komen…
En wijzelf? Hoe ziet onze situatie er uit?
Hebben wij zelf te maken met kanker?
Of misschien een van onze liefsten?
De toekomst is onzeker.
Voor ieder mens.
Maar mensen die ziek zijn, voelen het scherper.
Dat geldt ook voor andere benarden.

In 1945 schreef Bonhoeffer in de gevangenis over het diepe zwijgen,
over de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet.
Hij zou de oorlog niet overleven.
Ook mensen met kanker kennen deze gevoelens,
Diep van binnen weten ze welke kansen ze hebben.
De glimlach van het nieuwe jaar is dubbel voor hen.
Wat zal er gaan gebeuren?
Genezing in 2018 of..?

Die dubbelheid kenmerkt ook Bonhoeffer als hij dicht:
-Laat warm en stil de kaarsen branden heden,
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.
Wij weten het, Uw licht schijnt in de nacht.-
Hij is er zeker van dat God er bij is in onze duisternis.
En dan bidt hij:
-Laat ons dan allerwege horen stijgen
tot lof van U het wereldwijde lied.-
Hij ziet als visioen een God die lof krijgt toegezongen.
Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome,
bidt hij hier als het ware.

Benard als hij is, geeft dit hem troost.
Hij stijgt boven zijn eigen situatie uit.
Hij is niet alleen. Dag aan dag wordt hij gedragen.
Ook in het nieuwe en onbekende jaar.
Hij kan het niet voor zich houden
en laat ons de bekende strofe meezingen:
-In goede machten liefderijk geborgen
Verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.-

Gettie Kievit

Terugblik op benefietconcert in Stadskanaal

Op woensdag 15 november 2017 vond in kerkgebouw De Kandelaar in Stadskanaal een benefietconcert plaats. Voor een goed gevulde kerk werd door Chr. Groot Gemengd Koor Muntendam-Stadskanaal o.l.v. Johan W. Pots, Kinderkoor De Regenboog o.l.v. Marije van der Vliet, solisten Lieneke van Eijkelenburg en Thea van der Werf en musici Ronald IJmker, Wim Kramer en Jan Hendrik Niemeijer een mooi en gevarieerd programma ten gehore gebracht. Een prachtige groep mensen, die met veel enthousiasme en warmte hun bijdrage aan deze avond leverden.

Ds. Arie van der Veer vertelde in een persoonlijk verhaal wat de ziekte kanker met hem heeft gedaan en nog doet en wat de stichting Als kanker je raakt voor mensen met deze ziekte kan betekenen.

Al met al een concert waar we op muzikaal, maar ook op financieel gebied dankbaar kunnen terugkijken, want de avond heeft het mooie bedrag van ruim € 1.500,- opgebracht.

Terugblik Young op 4 november 2017

Hoe fijn is het om samen te zijn met lotgenoten!? Erkenning vinden, samen delen wat je hebt meegemaakt, maar ook zeker om samen te vieren dat het leven nog niet voorbij is. Ondanks dat iedereen die kanker heeft gehad, erkent dat het een heftig (emotioneel) traject is, erkent ook iedereen dat er weer een tijd aanbreekt om weer te bouwen aan het leven. En dat je dat soms samen doet, maar bovenal samen met God. Dat was dan ook het thema van de Youngdag van afgelopen 4 november: In de beschutting van Gods huis.

In de knusse setting van het Beauforthuis zijn we met een kleine groep bij elkaar gekomen om onze ervaringen te delen aan de hand van het thema. De boventoon is vooral: wat heeft God voor jou klaarliggen in Zijn huis naast alle tumult die kanker brengt. En welk van je eigen ellende laat je achter. Op papier worden de meest uiteenlopende woorden beschreven: vreugde, blijdschap, rust, heiligheid, puurheid, schoonheid, kennis, wijsheid en noem maar op. Al deze woorden leggen we op de grond in de vorm van een huis en eigenlijk is iedereen verwonderd. Voor ons ligt een huis van papier, maar iedereen lijkt te voelen dat het veel meer betekent.

Wat een rijkdom mogen wij tot ons nemen als we beseffen wat God voor Zijn kinderen heeft, dwars door leed, pijn en ellende heen. Ieder pakt een steentje en schrijft er een woord op van wat hij of zij mee naar huis wil nemen, een gedenkteken om niet alleen de dag te herinneren maar ook Gods cadeaus aan ons. Niet alleen beschrijven we een steentje met wat we mee willen nemen, maar ook met wat we achter willen laten. Thema’s als ongeloof, onrust, verwarring, boosheid, eenzaamheid en pijn worden achtergelaten in Gods huis. Aan de hand van zowel de positieve als de negatieve steentjes delen we onze ervaringen. Het is een delen van hart tot hart.

Verder luisteren we naar een tiental gedichten uit de bundel ‘dichter tegen kanker aan’ waar we ons opnieuw verwonderen. Dit keer om hoe kanker eigenlijk samenbindt, hoe sommige thema’s die mensen met kanker ervaren zo eigen, maar ook zo universeel lijken te zijn. Aan de hand van de gedichten maken we een prachtige (enigszins blubberige en natte) wandeling door het bos om dieper in te gaan op wat de gedichten en onze gevoelens doen als we kanker opnieuw zo dichtbij beleven.

Want dat deed het: kanker kwam dichtbij op deze Youngdag, niet zozeer om alles rondom de kanker te (her)beleven, maar om samen bewust te zijn van het leven dat er na kanker mogelijk is, zonder te ontkennen dat de weg heftig en hobbelig kan zijn. We weten ons gedragen door een God met een huis vol mogelijkheden en het was fantastisch om dat in elkaar te mogen zien.