Voor je gelezen: ‘Een niet geplande reis’

Zwaantje las dit boek in de laatste fase van haar leven. Wij mogen 20 boeken uitdelen.

UPDATE: We hebben binnen 1 dag meer dan 20 aanvragen mogen ontvangen voor het boek ‘Een niet-geplande reis, van Annette Hartman. Mooi dat Zwaantje voor zoveel mensen iets kan betekenen in het ziek zijn!
Het is vanaf nu helaas niet meer mogelijk om het boek kosteloos aan te vragen. Het boek is voor iedereen te verkrijgen op: www.pastoralecounseling.org/product/een-niet-geplande-reis/
Verkoopprijs is €9,95

Een bijzondere bijdrage in deze nieuwsbrief van Zwaantje Truin. Zij is geraakt door kanker, heeft een uitgezaaide borstkanker met uitzaaiingen in de hersenen en is nu ongeneeslijk ziek. Een half jaar geleden is zij in het bezit gekomen van het boek ‘Een niet geplande reis’, dat geschreven is door Annette Hartman. Zwaantje voelt zich gezegend dat zij dit boek mocht lezen en wil daarom graag 20 boeken weggeven aan anderen, om hen in hun ziek zijn te bemoedigen en te helpen. Een prachtig gebaar van iemand die weet dat ze in de laatste fase van haar leven is.

Zwaantje Truin is 54 jaar. Ze is getrouwd, heeft 3 kinderen en 2 kleinkinderen. In 2012 werd bij haar borstkanker geconstateerd. Sinds 2015 is dit helaas uitgezaaid. Ze heeft onlangs deelgenomen aan de ontmoetingsdag ‘Zin in leven’. Na afloop hiervan heeft ze contact met ons opgenomen, omdat ze graag in haar ziek zijn de hoop, troost en bemoediging die ze heeft mogen ontvangen, wil doorgeven aan anderen. Zwaantje schrijft hierover het volgende:

‘Ik heb in mijn periode van ziek zijn, mogen ervaren dat God nabij is. De ene keer wat meer dan de andere keer, maar Hij is de rode draad door alles heen. Ik ervaar geloofsvertrouwen. Ik weet dat Hij met mij meegaat! Hij is het is die mij die bovennatuurlijke RUST en VREDE geeft, die alle verstand te boven gaat, ook in deze laatste fase van mijn ziek zijn. Ik zou niet meer zonder willen. Ik wil wat ik gevonden heb graag delen, uit dankbaarheid en tot eer van Hem!!

Ik ben een half jaar terug in het bezit gekomen van het boekje ‘Een niet geplande reis’ van Annette Hartman. Annette Hartman was 37 jaar toen bij haar eierstokkanker werd geconstateerd. In ‘Een niet geplande reis’ vertelt zij over de reis die zij sindsdien gemaakt heeft: een reis die niet gepland was en die voerde langs wegen waar zij liever niet had willen komen. Zij schrijft op een heel makkelijke en fijne manier hoe zij dit beleefd heeft. Met name de weg samen met God hierin. Echt een lotgenote! Zij laat zien wat God in ons leven doet door het lijden heen en moedigt aan om dwars door alles heen God te blijven vertrouwen. Haar gebed is dat iedere lezer hieruit bemoediging mag putten en hierdoor dichter naar God toe mag groeien. Ik herkende heel veel in dit boek en ben echt gezegend hierdoor. Daarom vind ik het belangrijk dat ook andere mensen dit boekje lezen en hierdoor gezegend worden. Annette is echt geleid door God bij het schrijven van dit boek. En ik ben erin geleid om het mogelijk te maken dat dit boekje gratis mag worden verstrekt. Tot eer van Hem!!”

De stichting Als kanker je raakt steunt het initiatief van Zwaantje en vindt het een prachtig gebaar dat zij in haar ziek zijn iets voor anderen wil betekenen. We bevelen van harte het boek ‘Een niet geplande reis’ aan bij eenieder die geraakt is door kanker en mogen namens Zwaantje 20 exemplaren weggeven. Wil je ook bemoedigd worden door dit boek? Stuur dan een mail naar secretaris@alskankerjeraakt.nl o.v.v. je naam en adres. Wij zorgen dan dat het boek kosteloos naar je wordt toegestuurd.

Benefietconcerten in Stadskanaal en Nijkerk

De komende maanden worden er weer twee benefietconcerten georganiseerd, waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan Als kanker je raakt. Ook dit keer hebben de diverse koren en musici spontaan aangeboden belangeloos hun medewerking te willen verlenen en mogen wij ook kosteloos gebruik maken van de kerken. Geweldig! Hieruit blijkt dat men onze stichting een warm hart toedraagt en dat waarderen wij zeer. Hieronder lees je meer informatie over beide concerten.

Benefietconcert in Stadskanaal op woensdag 15 november 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan dit concert wordt medewerking verleend door:

 • Groot Gemengd Koor Muntendam-Stadskanaal o.l.v. Johan W. Pots
 • Kinderkoor De Regenboog o.l.v. Marije van der Vliet
 • Lieneke van Eijkelenburg (sopraan)
 • Thea van der Werf (mezzosopraan)
 • Ronald IJmker (orgel)
 • Wim Kramer (piano)
 • Jan Hendrik Niemeijer (trombone)

Ds. Arie van der Veer, medeoprichter en bestuurslid van Als kanker je raakt, houdt een overdenking en licht het werk van de stichting nader toe.

De avond begint om 19.30 uur en vindt plaats in kerkgebouw De Kandelaar, Navolaan 28, 9501 VJ Stadskanaal. De toegangsprijzen zijn:

 • Voorverkoop € 8,-. Toegangsbewijzen zijn online te koop via www.alskankerjeraaktwebshop.nl of bij de Evangelische Boekwinkel Stadskanaal, Hoofdstraat 76, 9501 CP Stadskanaal
 • Aan de kerk € 10,-
 • Kinderen t/m 12 jaar gratis


Benefietconcert in Nijkerk op dinsdag 13 februari 2018

Aan dit concert wordt medewerking verleend door:

 • Zangvereniging ‘De Lofstem’
 • Gemengde Zangvereniging ‘Excelsior’
 • Interkerkelijk koor ‘De Regenboog’

Deze drie koren staan onder leiding van Ineke Bos-Strootman.

 • Liesbeth Blankespoor (alt)
 • Bert Elbertsen (orgel)
 • Bernd van den Bos (piano)
 • Mirjam Hardenbol (dwarsfluit)
 • Henk Jan Drost (trompet)

Ds. Arie van der Veer, medeoprichter en bestuurslid van Als kanker je raakt, houdt een overdenking en licht het werk van de stichting nader toe.

De avond begint om 20.00 uur en vindt plaats in kerkgebouw De Fontein, Ds. Kuyperstraat 2, 3863 CA Nijkerk. De toegangsprijzen zijn:

 • Voorverkoop € 5,-. Toegangsbewijzen zijn vanaf 16 november 2017 online te koop via  www.alskankerjeraaktwebshop.nl
 • Aan de kerk € 7,50
 • Kinderen t/m 12 jaar gratis


Samen met ons een benefietconcert organiseren?

Graag willen wij op meerdere plaatsen door het land heen benefietconcerten organiseren. Hiermee wordt Als kanker je raakt niet alleen financieel ondersteund, maar is dit ook een mooie gelegenheid om de naamsbekendheid te vergroten. Wij zijn daarom op zoek naar koren die het leuk vinden om samen met ons een benefietconcert te organiseren. Dus ben je lid van een koor dat openstaat voor dergelijke initiatieven en wil je meer informatie? Neem dan contact op met Mathilde de Wit, tel. 06-22218488 of mathildedewit@alskankerjeraakt.nl.

Leo Vroegindeweij
Mathilde de Wit-van Weelde

Welkom op de Regionale Ontmoetingsdagen

De komende maanden organiseren wij de volgende ontmoetingen:

‘YOUNG’
Ontmoetingsdag voor jongeren die geraakt zijn door kanker
Zaterdag 4 november 2017 in het Beauforthuis, Woudenbergseweg 70, 3711 AB Austerlitz (bij Zeist) 

‘ROUW IN MIJN HART’
Ontmoetingsdag voor iedereen die iemand verloren heeft aan kanker
Vrijdag 10 november 2017 in Herberg Welgelegen, Het Boonrak 21, 2235 ED Valkenburg (ZH)

‘GEBROKEN HART´
Ontmoetingsdag voor ouders die een kind verloren aan kanker
Zaterdag 13 januari 2018 op Landgoed Pauwenhof, Hunnenweg 67, 3781 NM Voorthuizen

Alle dagen zijn van 10.30 tot 15.30 uur.

Iedereen is welkom, ongeacht achtergrond of levensovertuiging. De insteek is laagdrempelig. Er zijn geen kosten aan deelname verbonden. We zien ernaar uit u en jou te ontmoeten. Graag vooraf aanmelden.

Meer informatie en/of aanmelden

Kom naar Young!

YOUNG is er voor jongeren die geraakt zijn door kanker. YOUNG organiseert jaarlijks meerdere ontmoetingsdagen. Tijdens deze dagen kun je andere jongeren ontmoeten die ook te maken hebben met kanker.

4 november 2017
De volgende YOUNGdag is 4 november a.s. in het Beauforthuis, Woudenbergseweg 70 in Austerlitz. De dag duurt van 10.30 tot 15.00 uur. Dichter Natasja Vermoten-Schreuder is te gast en gaat enkele gedichten uit haar bundel ‘Dichter tegen kanker aan’ voorlezen. Hierover gaan we met elkaar in gesprek.

Lees meer over Natasja op https://natasjavermotenschreuder.wordpress.com/dichter-tegen-kanker-aan/

Meer info en aanmelden
Kom je ook? Deelname aan deze dag is gratis. Als je mee wilt doen, is het fijn als je ons een bericht stuurt. Je ontvangt dan meer informatie over deze dag. Ook voegen we je dan toe aan de app-groep. En geef het ook door aan anderen. Aanmelden kan via young@alskankerjeraakt.nl.

Noreen Hartlooper en Sijbrand Alblas

In gesprek over kanker op een basisschool

Op 19 september jl. was Als kanker je raakt voor het eerst uitgenodigd op een basisschool om te praten over kanker. Rita Renema-Mentink hield in maar liefst 8 groepen 7 en 8 van basisschool ´Het Spectrum´ in Rotterdam kringgesprekken met kinderen.

Er ontstonden mooie ontmoetingen rondom de vragen: ´Wat is kanker? Waar denk je aan bij het woord kanker? Kun je genezen van kanker? Hoe kun je er zijn voor iemand die kanker heeft? Ken je ook iemand die kanker heeft?´ Indrukwekkend om te zien en te horen hoeveel kinderen al in hun jonge leven geconfronteerd zijn met kanker en hoe hen dit raakt.

We kijken als stichting terug op een waardevolle ontmoetingsdag, waar veel ruimte was voor kindervragen, persoonlijke verhalen, een glimlach en een traan. Ook was het indrukwekkend te zien hoe kinderen emoties met elkaar durfden te delen en ze er voor elkaar wilden zijn bij verdriet.

De liefde blijft bestaan

Je hebt het pas in de gaten als het er al is. Het groeit of slinkt door de tijd heen. En je hebt er nooit de volledige controle over. Ik heb het over de verrassende overeenkomsten tussen kanker en liefde.

Als ik de verhalen van anderen met kanker hoor, kan ik zelf alleen maar dankbaar zijn dat het met mij zo goed gaat. Ik heb mijn krachten weer terug. Als we het zelf voor het zeggen hadden, dan zou niemand voor kanker kiezen. Maar nu ik kan terugkijken, besef ik dat mijn leven zonder kanker heel anders zou zijn.

In de periode van mijn chemokuren groeide het contact met één van mijn huisgenoten in het studentenhuis. Zij was letterlijk ‘the girl next door’. We hadden zelf niet in de gaten hoe de liefde tussen ons opbloeide. Ik had me stellig voorgenomen nooit verliefd op haar te worden. Zoiets kan met een huisgenoot alleen maar ongemakkelijke situaties veroorzaken, dacht ik.

Toch kon mijn voornemen op een zaterdag de prullenbak in. We werden smoorverliefd. Terwijl de eerste haren op mijn hoofd weer groeiden, vroeg ik haar verkering. Voor ons allebei een sprong ik het onbekende. Want kon ik ons wel een toekomst bieden? We hebben het erop gewaagd en gaan tegenwoordig door het leven als man en vrouw. Het zou best kunnen dat, als ik gezond was gebleven, we ook verliefd waren geworden. Maar onze band had zich nooit op dezelfde manier ontwikkeld. Het is een belangrijke bouwsteen voor ons huwelijk geworden.

Kanker maakt veel stuk. En chemokuren berokkenen veel schade. Maar ik ben dankbaar dat ons vermogen om lief te hebben onaangetast blijft.

Sijbrand Alblas

Liefde

Geworteld en gegrond in de liefde…(Efeze3:17)

 

Liefde, zo moeilijk te definiëren,

liefde, wat ieder mens nodig heeft

 

Liefde, iedere keer

die verrassende herkenning.

 

Voor liefde is een ander nodig

die je bevestigt in jouw bestaan.

 

Liefde is het diepe verlangen

naar een ander met wie je verbonden bent.

 

Liefde is investeren in die ander,

is ruimte gevend.

 

Liefde is samen huilen, lachen,

bidden, rouwen, zoeken.

 

Liefde, echte liefde

is op weg gaan met elkaar,

gedragen, verbonden

door Gods Liefde

 

Uit het boek ‘Als kanker je raakt’, geschreven door Rita Renema-Mentink

Til mij op

Heb je het weleens gezien: zo’n klein vogeltje? Uit het nest gevallen. Nog lang niet klaar om te kunnen vliegen. Tript angstig over de grond. De takken van de boom zijn voor hem te hoog. En het beschermende dak van de schuur is onbereikbaar. Wat doe je? Je pakt zo’n beestje op. Zet het in het nest. En als je het nest niet weet: ergens hoog op een veilige plek.

Soms komt een mens ook in zo’n situatie terecht. Er zijn allerlei oorzaken te bedenken. Tegenslag, ziekte, noem maar op. Met als gevolg een situatie waar je zelf niet uitkomt. Je zoekt naar een oplossing. Kijkt overal rond, maar weet er geen.

Koning David schreef ooit in een gedicht over zo’n gebeuren. Hij voelde zich als een man die stond voor een hoge rotswand. We zouden zeggen: een muur. Waar je alleen maar tegenaan kunt lopen, maar die je niet kunt afbreken. Maar goed: hij had het over een niet te beklimmen rots.

Toen bad hij dit: ‘Breng mij op de rots hoog boven mij’. Dit gebed deed mij denken aan dat vogeltje. Gelukkig zijn er mensen die zo’n beestje oppakken en terugplaatsen.

De vraag is: is God ook zo?

Volgens David wel. In een andere Psalm (27:5) las ik het antwoord. ‘Hij tilt mij hoog op een rots’. Ook psalm 27 gaat over zo’n moeilijke situatie. Let op wat David nu schrijft. God tilde hem op. God plaatste hem op de rots. Bracht hem in een situatie waarin hij veilig was. Onbereikbaar voor de vijanden. Uit zulke teksten mag je moed putten. Waarom zouden gelovigen er anders al eeuwen van zingen?

God doet het. Hij tilt je op. Je mag staan op Zijn rots. God geeft je fundament, vaste grond onder de voeten. Wie vernederd is, verhoogt Hij. Wie bang is, geeft Hij blijdschap. Wie onrustig is, geeft Hij rust. God tilt ons op een rots, die van uit onszelf te hoog is.

Ds. Arie van der Veer

Hartelijk dank voor je donatie!

Iedere maand ontvangen wij donaties, waarvoor we graag persoonlijk zouden willen bedanken. Helaas kunnen wij niet altijd achterhalen wie de gever is. Wij willen daarom via deze nieuwsbrief een ieder bedanken die in de afgelopen periode een gift heeft overgemaakt naar Als kanker je raakt!

Mede door deze giften kunnen wij hoop, troost en bemoediging bieden aan mensen die door kanker worden geraakt en onze activiteiten op landelijk niveau uitbreiden.

Wilt u ook eenmalig, jaarlijks of iedere maand een gift geven? Kijk dan voor meer informatie op: www.alskankerjeraakt.nl/steun-ons-ook-financieel/

Datum ontmoetingsdag “Gebroken hart” gewijzigd

De datum van de ontmoetingsdag Gebroken hart is gewijzigd.

In plaats van 2 december zal de ontmoetingsdag op zaterdag 13 januari 2018  worden gehouden.

De ontmoetingsdag zal worden gehouden op landgoed Pauwenhof te Voorthuizen.

Voor meer informatie en opgave klik hier.