Als kanker je raakt ontvangt solidariteitsbijdrage van de gezamenlijke religieuzen in Nederland

Voor de organisatie van haar lotgenoten bijeenkomsten in 2016 heeft Als kanker je raakt € 1.500,- mogen ontvangen als solidariteitsbijdrage van de gezamenlijke religieuzen in Nederland via KNR – Projecten in Nederland (PIN). De aandacht voor de psychosociale kant van mensen, die direct of indirect door kanker zijn geraakt, wordt door de commissie als belangrijk geacht, alsmede het christelijk perspectief van waaruit deze aandacht wordt geboden.

De KNR heeft als koepelorganisatie van de religieuze instituten tot taak de onderlinge samenwerking te coördineren. Zij richt zich daarin zowel op de behartiging van gezamenlijke belangen als op de ondersteuning van de specifieke behoeften van ieder religieus instituut afzonderlijk. Zij stimuleert de presentie en de presentatie van de religieuzen binnen kerk en samenleving. Zij treedt namens hen samen op als officiële gesprekspartner.

Diverse religieuze instituten gaan een weg van inkrimping en afbouw. Tegelijk sluiten zich bij een aantal gemeenschappen nieuwe leden aan en ontstaan op verschillende plaatsen nieuwe vormen van religieus leven. Voor allen betekent deze fase een proces van groei in de beleving van hun spiritualiteit, een weg die hen als gelovige mensen bevestigt en uitdaagt. Dit proces vraagt om een versterkte beleving van zuster- en broederschap, die de grenzen van de verschillende religieuze gemeenschappen overstijgt en die zich steeds meer internationaal oriënteert. De KNR wil daarvoor een platform zijn.

Wij danken de KNR heel hartelijk voor hun financiële bijdrage, waarmee zij blijk geven van inhoudelijke erkenning voor het werk van de stichting Als kanker je raakt.

 

Jeugdgroepen De Lier actief bezig voor YOUNG

Elk jaar verzorgen de jongeren, van alle jeugdgroepen in De Lier, een actie om geld in te zamelen voor een goed doel. Het doel dat dit jaar is gekozen is YOUNG – Als kanker je al jong raakt – :

YOUNG is er voor jongeren die geraakt zijn door kanker. Als je jong bent en te maken krijgt met kanker komen er veel vragen op je af, zoals ‘Met wie kan ik hier over praten?’ en ‘Waarom staat God dit toe?’ YOUNG maakt deze vragen bespreekbaar.

Dit jaar maken de jongeren kerststukjes en verkopen deze komend weekend op de kerstmarkt in De Lier.

20161213_195041 20161213_195123  20161213_195227

VSBfonds steunt activiteiten van Als kanker je raakt

Het bestuur van Als kanker je raakt is blij verrast met het bericht dat het VSBfonds de stichting een bedrag toekent van € 2.500,-. Dit bedrag is bestemd voor de realisatie van diverse ontmoetingsdagen in het eerste halfjaar 2017.

Het VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien.

Het fonds is actief op drie gebieden, te weten:
– Mens & Maatschappij voor sociale initiatieven die ‘meedoen’ als doel hebben;
– Kunst & Cultuur voor plannen waardoor meer mensen kunnen genieten van kunst en cultureel erfgoed;
– Beurzen voor studenten die in het buitenland verder willen studeren of onderzoek doen.

Het fonds steunt projecten met geld, kennis, ervaring en een professioneel netwerk. Wij danken het VSBfonds heel hartelijk voor hun financiële ondersteuning.

VSBfonds PAY-OFF CMYK