Ander leven, gedichtenbundel van Angeliena Huis

Gedichten bundel Ander Leven…

Een bundel over afzien, vechten, hoop en vertrouwen.
Afbraak door chemo, maar ook weer opbouwen.

Een bundel over vriendschap en accepteren,
maar ook over leven en leren.

Borstkanker, het is mij overkomen.
Borstkanker, heeft een deel afgenomen.

Toch ook heeft het een deel gegeven.
Ik noem het “Ander Leven”!

Voor meer informatie klik hier

Roparun helpt ook dit jaar weer om de landelijke ontmoetingsdag mogelijk te maken.

Ook dit jaar mocht de stichting Als kanker je raakt weer een grote financiele bijdrage van Roparun ontvangen.

Mede door deze gift is het ook nu weer mogelijk om de landelijke ontmoetingsdag voor mensen die direct of indirect zijn geraakt door kanker mogelijk te maken.

Op zaterdag 9 april hopen wij u dan ook  voor het eerst of opnieuw te mogen begroeten in het leerhotel  Het Klooster in Amersfoort.

Voor meer informatie en aanmelden voor deze inspirerende en bemoedigende dag klik hier.

Workshop “kracht in kanker & creativiteit” op de landelijke ontmoetingsdag van 9 april is helemaal vol.

Het middag programma  van de landelijke ontmoetingsdag op 9 april a.s bestaat onder andere uit een drietal workshop.

Vanwege de grote belangstelling en inschrijvingen is workshop 2   ” kracht in kanker & creativiteit” inmiddels helemaal vol.

Er kunnen vanwege de beschikbare zaalruimte en de inhoud van de workshop geen mensen meer worden toegelaten voor deze workshop.

28 mei 2016 ontmoetingsdag voor jongeren die te maken hebben kanker.

YOUNG organiseert jaarlijks een ontmoetingsdag. Tijdens deze dag kun je anderen ontmoeten die ook te maken hebben met kanker. We vragen ons af hoe je het beste met de ziekte om kunt gaan en welke rol God daarin heeft.
Lees hier verder en/of vul onderstaand formulier in voor als je meer wilt weten of je wilt aanmelden.

Contactformulier - Young

ROUW IN MIJN HART Ontmoetingsdag voor iedereen die een dierbare heeft verloren aan kanker

Onder het thema ‘Rouw in mijn hart’ organiseert de stichting Als kanker je raakt op donderdag 12 mei 2016 een ontmoetingsdag. Deze dag is voor iedereen die een dierbare heeft verloren aan kanker en staat in het teken van ontmoeting, herkenning, bezinning en bemoediging.

Iemand van wie je houdt, is overleden. Eén van de meest ingrijpende gebeurtenissen in je leven. Er is rouw in je hart. De wereld om je heen lijkt stil te staan. Niets is meer zoals het was. Gevoelens van verdriet, boosheid, lusteloosheid, eenzaamheid, schuld of wanhoop kunnen je overvallen. Ook lichamelijke klachten kunnen optreden. Deze gevoelens en klachten kunnen verwarrend en vermoeiend voor je zijn.

Het doel van deze dag is ontmoeting, herkenning, erkenning en (geloofs)bemoediging. Het thema ‘Rouw in mijn hart’ wordt breed en afwisselend uitgewerkt, o.a. door gesprek, een creatieve workshop en het luisteren naar muziek. Ook is er, onder het genot van koffie/thee en een heerlijke lunch, volop gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Wij nodigen geïnteresseerden hartelijk uit deze dag bij te wonen. De insteek is laagdrempelig. Iedereen is welkom, ongeacht achtergrond of levensovertuiging. Er zijn geen kosten aan deelname verbonden. Graag wel vooraf aanmelden.

Waar en wanneer?

Zeist/Austerlitz, donderdag 12 mei 2016 van 10.30 tot 15.30 uur; plaats van ontmoeting Het Beauforthuis, Woudenbergseweg 70, 3711 AB Austerlitz. Meer informatie en inschrijven.

Ontmoetingsdag ‘ZIN IN LEVEN?!’

Onder het thema ‘Zin in Leven?!’ organiseert de stichting Als kanker je raakt op vrijdag 11 maart 2016 een ontmoetingsdag  voor iedereen die wordt geconfronteerd met kanker. Deze dagen staat in het teken van ontmoeting, herkenning, erkenning en (geloofs)bemoediging en heeft als doel mensen, die door kanker worden geraakt, te ondersteunen.

Er is een afwisselend programma, gericht op de impact van kanker en de levens- en zingevingvragen die deze ziekte oproepen. Vragen die zich genadeloos kunnen opstapelen en die gaan over kwetsbaarheid, over sterfelijkheid, over hoe nu verder? Het thema ‘Zin in Leven?!’ wordt in verschillende vormen uitgewerkt. Ook is er volop gelegenheid om elkaar, onder het genot van koffie/thee en een heerlijke lunch, te ontmoeten.

Waar en wanneer?

Rotterdam, vrijdag 11 maart 2016 van 10.30 tot 15.30 uur; plaats van ontmoeting OOK Centrum Rotterdam (Optimale Ondersteuning bij Kanker), Maasstadweg 90, 3079 DZ Rotterdam. Meer informatie en inschrijven.

Wij nodigen geïnteresseerden van harte uit deze dag bij te wonen. De insteek is laagdrempelig. Iedereen is welkom, ongeacht achtergrond of levensovertuiging.

Er zijn geen kosten aan deelname verbonden. Graag wel vooraf aanmelden.

Geslaagd benefietconcert met Christelijk Regiokoor ‘Adonai’ en Lucas Kramer

Op zaterdag 13 februari jl. vond in kerkgebouw De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel het benefietconcert plaats t.b.v. Als kanker je raakt. Het Christelijk Regiokoor ‘Adonai’ uit Waddinxveen o.l.v. Peter Burger en solist Lukas Kramer luisterden met hun optreden dit benefietconcert op. In een goed gevulde kerk gaven zij een sprankelend optreden. Daarnaast werd medewerking verleend door André de Jager (orgel), Kees de Bruin (piano) en Elsemarieke den Hartogh (fluit). Zowel ‘Adonai’ als de genoemde musici hebben belangeloos aan deze avond meegewerkt.

Namens de stichting Als kanker je raakt sprak Rita Renema op een gepassioneerde wijze over het werk van de stichting. ‘Onze diepste drijfveer is: samen met jou op weg gaan. Dwars door de chaos heen. De Bijbel is daarbij onze inspiratiebron. Vanuit onze eigen ervaringen herkennen wij de worsteling en de vragen. In ons geloof vinden wij kracht en mogelijkheden om met de ziekte om te gaan. Wij willen mensen met (zingevings)vragen horen en op weg helpen; hen waar mogelijk verwijzen naar professionele hulpverleners, kerken, verwerkingsgroepen en lotgenoten’.

Wij zijn dankbaar dat in zowel muzikaal als in financieel opzicht kan worden teruggekeken op een mooie en geslaagde avond. Van veel bezoekers hebben we positieve reacties ontvangen, zoals o.a. ‘een schitterende avond’, ‘zeer indrukwekkend’, ’het was prachtig’ …
En natuurlijk zijn we heel blij met de mooie opbrengst van € 2.750,–!!

Graag willen wij Regionale Omroep Zuidplas bedanken voor de vele aandacht die zij hebben besteed aan het concert en aan de stichting, zowel in de weken ervoor als tijdens de avond zelf. Zij hebben van het gehele concert opnamen gemaakt en via onderstaande link kun je dit (nogmaals) bekijken en beluisteren.

http://www.omroepzuidplas.nl/artikel/2016/02/22/lucas-kramer-met-adonai-bij-als-kanker-je-raakt-video

Bemoediging

schildertaalIn mijn schilderijen en boetseerwerk verbeeld ik graag iets van mijn innerlijk leven en geloof. In dit lichtobject (zie foto) herinnert het lichtje aan Gods aanwezigheid in ons leven en is het tegelijk een oproep om dat licht zelf ook door te geven. Juist als ik het leven moeilijk vind, kan het helpen om ernaar te kijken. Ons leven kan worden vergeleken met de zee. Dat zie je terug in het lichtobject. Soms is het rustig en kabbelend, soms gaat het heftig te keer. Het kan zelfs stormachtig zijn en hoge golven overspoelen je. Wat is dan je houvast?

In ieders leven komt lijden voor. Soms duidelijk zichtbaar, maar soms ook verborgen. We mogen weten dat we Gods geliefde kinderen zijn. Maar dat houdt niet in dat ons leven dan zorgenvrij is. We zijn zo kwetsbaar! De diagnose kanker overspoelt je leven. En niet alleen dat van jou, maar ook dat van je geliefden. Dat zie je terug in de grote golf.

We mogen weten dat God, Immanuël, erbij is. Hij was er, is er en zal er zijn. Daar verwijst het lichtje naar. God wil Licht uitstralen in de duisternis van deze wereld. Hij wil houvast bieden als golven over je heenslaan. Jezus zelf heeft geleden. Hij kwam naar ons toe, kwam dichtbij. Hij kent ook ons lijden, van binnenuit. Hij heeft belooft dat Hij alles nieuw zal maken. Dat kan ons troost bieden. We mogen bij Hem schuilen. Deze maand vieren we Pasen. Feest van leven!

Maar dat is niet altijd voelbaar, soms lijkt God ver weg en komen je gebeden misschien voor je gevoel niet verder dan het plafond. Je voelt je moe, verward, alleen, onbegrepen, bozig, verdrietig, bang, onzeker… Zingevingsvragen komen in je op. Niet elke wolk heeft een duidelijke ‘silver lining’, niet altijd wordt duidelijk waartoe iets dient. Soms is het leven zo onbegrijpelijk… en dan is het zwaar, moeilijk, pijnlijk. En dan heeft de dag iets van een mistige natte sliert en de nacht is lang en donker.

Dat mag er zijn. Hoe ga je ermee om? Deel je emoties, uit ze op een manier die bij je past: schrijven, tekenen, schilderen, praten, wandelen enz. Rouwen, verliezen verwerken: het kost tijd. Dan heb je bemoediging nodig van anderen. Dan is het zo belangrijk dat je weet dat anderen bidden voor jou. Dat anderen er voor je zijn; door er gewoon te zijn, soms wat te zeggen, stil mee te voelen, soms met praktische daden. God komt je zo in anderen tegemoet.

De stichting Als kanker je raakt heeft mij geholpen tijdens mijn ziekte. En ik ben blij dat ik anderen nu ook weer kan helpen door mijn werk als (beeldend) counselor en kunstenaar.

Wijnanda Heslinga – Meer blogs en info over mijn werk als beeldend kunstenaar en counselor op www.schildertaal.nl

H.E.R.start

Onderstaand verhaal kregen wij toegestuurd van Klaas Slagman. Wij hopen door het plaatsen van dit ervaringsverhaal mensen te kunnen bemoedigen. Tegelijkertijd realiseren wij ons ook dat niet iedereen dezelfde ervaringen zal hebben, maar dat we wel mogen geloven dat de Here in alle omstandigheden ons in Zijn ontfermende liefde wil dragen.

H.E.R.start

Mijn naam is Klaas Slagman, 54 jaar oud, en ik heb een eigen praktijk die H.E.R.start heet. H.E.R staat voor de afkorting Heden, Eigenwaarde, Rust. Ik ben werkzaam als counsellor en ben EMDR/traumatherapeut van beroep. Mijn specialisaties zijn burn-out, depressie, (faal)angst, hyperventilatie, rouwverwerking en traumaverwerking. Ik ben herstellend van kanker en wil een bijzondere ervaring delen. Ik noem het mijn herstart gebed.

In augustus 2013 was ik ziek en werd ik opgenomen in het Reinier de Graaf Gasthuis te Delft. De artsen vreesden voor kanker, maar de uitslagen van de onderzoeken waren telkens weer geruststellend. Toch kreeg ik niet de volledige geruststelling van de artsen dat alles goed was. Deze onzekerheid woog voor mij emotioneel zwaarder dan de diagnose kanker zelf. Gelukkig voelde ik Gods nabijheid en daar putte ik troost uit. Maar menselijkerwijs kwam toch de angst en de onrust steeds weer terug zolang ik niet wist wat er precies met mij aan de hand was.

Mijn gebed aan God was of Hij mij antwoord wilde geven op al mijn angsten t.a.v. de onzekerheid met betrekking tot mijn ziek zijn. Ik gebruikte hierbij onder andere de zinnen: ‘Al is het kanker en moet ik bestralingen en chemokuren ondergaan, dan knok ik mij daar wel doorheen. Maar mag ik alstublieft beter worden en wilt U mij een herstart geven?’ Ik gebruikte het woord herstart omdat mijn praktijk zo heet.

Na dit gebed dacht ik: ‘Wat verwacht je nou, Klaas? Hoe kun je hier nu een antwoord op krijgen?’ Toch kwam het antwoord al een minuut later. De zaalarts was in gesprek met een zaalgenoot. Hij vertelde deze patiënt vanaf morgen te gaan herstarten met…. De rest weet ik niet meer, want ik voelde mij intens rustig en ontspannen worden van binnen en dacht: ‘Hoor ik nu het woord ‘herstarten’? Blijkbaar had mijn zaalgenoot de zaalarts ook niet goed verstaan waarop hij nogmaals het woord ‘herstarten’ gebruikte. Ik kreeg zodoende de bevestiging dat deze zaalarts het woord ‘herstarten’ dus tweemaal gebruikte.

Daar ik zelden tot nooit iemand het werkwoord ‘herstarten’ hoor gebruiken, voelde dit moment als antwoord op mijn gebed. Vorig jaar ben ik inderdaad aan maag- en alvleesklierkanker geopereerd en verliep mijn herstel hoofdzakelijk door de chemokuren met intense tegenslagen. Ook toen voelde ik mij op z’n tijd angstig en onzeker. Maar telkens wanneer ik aan mijn herstart gebed terugdacht, werd ik weer rustig.

Inmiddels verloopt mijn herstel voorspoedig en kan ik weer halve dagen werken. Dit voelt voor mij als een voorrecht en ben ik God hier zeer dankbaar voor! Ik voel dat ik nu een herstart heb gekregen. Hoe lang deze mag duren, is natuurlijk onbekend zoals de levensduur op aarde voor iedereen onbekend is. Maar wat er ook gebeurt, het is goed. Mijn HERSTART GEBED heeft mij nog dichterbij God gebracht en is dit voor mij de reden om Belijdenis af te leggen.

Klaas Slagman
www.herstart.com

Voor je gelezen: Wat ik je nog zeggen wilde. Omgaan met mensen met kanker door Christiane Berkvens-Stevelinck

Omgaan met mensen met kanker is voor veel mensen moeilijk. Wat moet je zeggen? Wat moet je doen? Wat moet je vooral niet zeggen, wat moet je zeker nooit doen? Is het mogelijk algemene richtlijnen en praktische tips te geven die kunnen helpen wanneer je geconfronteerd wordt met kanker in je naaste omgeving? Elke situatie is tenslotte anders, elke persoon is uniek. Toch blijkt het mogelijk uit de verhalen van zieken, partners, vrienden, artsen en verpleegkundigen bepaalde richtlijnen te beschrijven.

Kanker verloopt in verschillende stadia. Bij elk stadium spelen andere karakteristieken een rol. Standaardreacties kunnen funest zijn. Naast algemene overwegingen geeft dit boek per stadium punten van aandacht die kunnen helpen bij de omgang met mensen met kanker.

Het boek ontstond na een uitzending van Het Vermoeden (IKON, 2006), waarin Annemiek Schrijver de auteur interviewde over het verlies van twee echtgenoten aan kanker. Zelf bleek de auteur ook kanker te hebben. Na de openhartige televisie uitzending kreeg de auteur talloze reacties en raakte haar mailbox vol. Dankzij deze reacties kwam het boek tot stand. Een boek van ervaringsdeskundigen, dus meervoud. En daardoor des te pregnant.

Doel van het boek is te laten zien hoe verschillend de omgang met mensen met kanker kan zijn. Uitdrukkelijk spreekt de auteur over mensen met kanker en niet over kankerpatiënten. ‘Want’, zegt ze: ‘patiënt ben je in het ziekenhuis of in het contact met artsen en andere mensen uit de medische sfeer. Maar thuis, in je dagelijkse levenssfeer, ben je en blijf je wat je altijd bent geweest: een gewoon mens. Iemand die kanker heeft.’

Christiane Berkvens-Stevelinck (1946) is emeritus hoogleraar Europese cultuur en Remonstrants predikante. Daarnaast heeft ze een praktijk in interbeschouwelijke pastorale en rituele begeleiding (moederoverste.nl). Over dit boek schreef neuroloog-psychiater M.A.M. Bomhof; ‘Sterk aangeraden aan diegenen met mensen met kanker in hun omgeving’.

Uitgegeven door Uitgeverij Meinema in 2008.