Jan van den Bosch in gesprek met Rita Renema

Op maandag 26 oktober jl. is op de tv-zender Family 7 het programma ‘ Geloofshelden’ uitgezonden. In deze uitzending ontving Jan van den Bosch bij hem thuis Rita Renema. Tijdens een mooi en indrukwekkend gesprek vertelde Rita over haar leven, haar gezin, haar ziekte en over de stichting Als kanker je raakt.

Jan van den Bosch zei na afloop van de uitzending het volgende. ‘ Het is een prachtig programma geworden. Indrukwekkend zoals Rita verwoordt wat er in haar leeft en tegelijkertijd hoop biedt voor mensen die met kanker geconfronteerd worden en hun omgeving. Ze doet dit integer, overtuigend en met hart en ziel’.

Ook bij het programma Hour of Power is er aandacht voor de stichting Als kanker je raakt. Op 13 december a.s. zijn Rita Renema en Wilmar van Duijvenbode te gast bij Jan van den Bosch. Wilmar is een jonge vader wiens zoontje aan kanker is overleden en hij is sinds kort betrokken bij de stichting. Het programma wordt uitgezonden bij RTL5 van 08.00 tot 09.00 uur.

Kwetsbaar vertrouwen door Lies Nijman-van der Leer

kwetsbaarvertrouwenJan Nijman is 54 jaar als hij te horen krijgt dat hij een ernstige ziekte heeft. Zijn vrouw Lies houdt na dat bericht een dagboek bij over hun belevenissen. Hun zoektocht richt zich niet zozeer op de waaromvraag van het lijden, maar meer op het zo goed mogelijk omgaan met het spanningsveld tussen geloven in genezing en het voorbereiden op de dood. Lies schrijft in haar dagboek: ‘Jan is in de jaren van zijn ziekte meer geheeld dan ooit tevoren.’

Na het overlijden van Jan probeert Lies haar weg te vinden door het onbekende land van afscheid en rouw. In Kwetsbaar vertrouwenschrijft Lies niet alleen tot in detail wat het verlies van Jan voor haar betekent, maar ook wat het heeft opgebracht.

Een aangrijpend en eerlijk verhaal over omgaan met rouw en verlies. Niet het kwijtraken van de kwetsuren, maar het telkens weer durven vertrouwen in de diepere zin van het leven staat centraal. Lies beschrijft een weg om te blijven groeien in de liefde, dwars door het lijden en de dood heen. Dit boek is voor iedereen die met rouw en verlies te maken heeft en vooral voor hen die werden geconfronteerd met een ongeneeslijke ziekte. In het bijzonder is dit boek voor mensen die dit vanuit het christelijke geloof willen overdenken.

Lies Nijman-van der Leer is contextueel en pastoraal hulpverlener en relatietherapeut. Na het overlijden van haar man is zij begonnen met haar praktijk Langszij (www.langszijhulpverlening.nl).

Als je het boek wilt bestellen kan dat door € 20,50 over te maken op IBAN-nummer NL89 INGB 000.192.16.37 t.n.v. E. Nijman-van der Leer. Vermeld daarbij je naam en adres en je krijgt het boek dan zo spoedig mogelijk toegestuurd. Het boek is (nog) niet verkrijgbaar in de boekwinkel.

Aanbevelingen voorin het boek:

‘Als je eenmaal begint te lezen is het werkelijk heel moeilijk om je los te rukken. Je wordt toeschouwer, je maakt het mee. Ik ben diep onder de indruk en niet alleen dat: het raakt mijn hart… Het is zo’n bijzonder mooi en diepgaand verslag van hun leven en hun lijden, van Gods onbegrijpelijke wegen, maar ook van Zijn trouw.’
Christa Rosier, omroepster EO-televisie, schrijfster, schilderes, zomer 2010 (overleden zomer 2011).

Gebed voor onderweg

Beschermende handen

Schriftgedeelte:
‘Niemand zal ze uit mijn hand roven.’
Johannes 10:29

Jezus vergelijkt Zijn discipelen en ieder die in Hem gelooft met een kudde schapen waarvan Hij de herder is. De herder en de schapen zijn alle dagen bij elkaar. De herder brengt zijn kudde naar allerlei plekken. Is het voedsel op, dan trekken ze verder. Op bevel van de herder zorgen zijn honden er voor dat de schapen niet afdwalen. Elke avond brengt de herder de kudde weer terug naar de stal.

Jezus noemt zichzelf de goede herder. Een herder, die van zijn schapen houdt. Hij kent ze allemaal. Deze herder zorgt er voor dat de wolven op een afstand blijven. Bij hem krijgen de dieven geen kans. Dag en nacht bewaakt hij zijn kudde. Hij is zo’n goede herder, dat Hij zelfs bereid is zijn leven voor zijn schapen te geven.

Een probleem blijven de schapen zelf. Helaas luisteren zij niet altijd. Er wil er nog wel eens één afdwalen. Meestal komt dat wel weer goed, maar soms is het te laat. Een wolf slaat plotseling toe. Ook andere gevaren blijven op de loer liggen. Er kan verkeerd voedsel worden gegeten. Of vervuild water worden gedronken. Daarom moet ook de goede herder altijd op zijn hoede blijven.

Jezus wil dat zeker. In een toespraak zei Hij: ‘Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader mij gegeven heeft, gaat alles te boven. Niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven en de `Vader en Ik zijn één.’ Niet alleen Hij, maar ook zijn Vader staat voor de bescherming van de schapen in!!

Hoe belangrijk is het dat een gelovige weet dat zijn leven in Gods handen ligt. Dat er handen zijn die je beschermen. Dat er een God is die wil bewaren. Huurlingen, verkeerde leiders, zijn er namelijk in alle tijden. Dieven zijn niet uitgestorven. En wolven duiken altijd weer op. Zelfs in schaapskleren.

Jezus is de Heiland die voor ons bidt en ons beschermt.

Vader en Zoon slaan de handen ineen om ons te beschermen.

Kan het beter?!

Ds. Arie van der Veer

Volg Als kanker je raakt via social media

socialmediaAls kanker je raakt is nu ook te volgen via social media. De stichting heeft een Twitter- en een Facebook account. Via deze weg word je geïnformeerd over de activiteiten en worden berichten geplaatst om mensen te inspireren en te bemoedigen.

De social media bieden mogelijkheden om op een laagdrempelige manier mensen te bereiken. Wij hopen dan ook via deze weg in contact te komen met mensen die hulp zo hard nodig hebben. Jij kunt daarbij helpen door de stichting te volgen via de social media. Zo blijf je op de hoogte van het laatste nieuws over de stichting.

Door de Facebook pagina te ‘liken’, vergroot je tevens de bekendheid van de stichting binnen je eigen netwerk. Je doet dit door op Facebook te gaan naar Stichting Als kanker je raakt. Ook kun je Als kanker je raakt volgen op Twitter via @akjr10.