Stichting Als kanker je raakt zoekt penningmeester (m/v)

Als penningmeester ben je lid van het bestuur van de
stichting Als kanker je raakt. Je
verzorgt de financiële taken, inclusief controle en beheer. Denk bijvoorbeeld
aan het innen en boeken van donaties, fondsen en andere financiële middelen,
maar ook aan het doen van betalingen, het beheer van de rekening van de
stichting en het verzorgen van periodieke rapportages. Natuurlijk ben jij
degene die de jaarrekening opstelt (evt. met hulp van derden) en die de
kascommissie uitnodigt om de jaarrekening te controleren. Verder ben jij de
link vanuit het bestuur naar de werkgroepen fondswerving, benefietconcerten en
sport4hope. Kortom… een leuke en veelzijdige functie, waarin je je financiële
creativiteit en je kwaliteiten als bestuurder optimaal combineert. En dat
allemaal voor je zieke naaste!

Jij bent verantwoordelijk voor:


Begrotingsvoorstel en de balans, inclusief lange-termijn-planning

• Bewaken
van de liquiditeitspositie van de stichting

• Bewaken
van de begroting en de toegekende budgetten

• Signaleren
van afwijkingen t.o.v. de toegekende budgetten


Voorstellen van tussentijdse wijzigingen, indien nodig

• Financiële
beheer: boekhouding, financieel jaarverslag, financieel archief

• Contacten
met werkgroepen

• Betalen
van onkosten en vergoedingen aan vrijwilligers en beroepskader

• Regelen
van fiscale, juridische zaken en verzekeringen


Onderhouden van het ANBI- en CBF-keurmerk

• Afleggen
van financiële verantwoording aan het bestuur

Jij hebt de volgende kwaliteiten

• Financieel
deskundig

• Ervaren
bestuurder

• Goede
communicatieve vaardigheden


Initiatiefrijk, innovatief en flexibel


Conformeren aan beleid en visie van de stichting


Mensen-mens, gericht op de ander

• Christen

Wij zoeken
iemand die voor een termijn van 4 jaar het bestuur komt versterken. Je mag
verwachten dat je wekelijks een dagdeel investeert in de administratieve kant
van de functie en maandelijkse een dagdeel inzet voor zowel de werkgroepen als
de bestuursvergaderingen.

Heb jij passie voor mensen die geraakt worden door kanker? Wil jij deze onbezoldigde uitdaging aangaan? Stuur je motivatie en cv per e-mail naar: secretaris@alskankerjeraakt.nl.