Artikelen door AKJR

Voor je gelezen: ‘Een niet geplande reis’

Zwaantje las dit boek in de laatste fase van haar leven. Wij mogen 20 boeken uitdelen. UPDATE: We hebben binnen 1 dag meer dan 20 aanvragen mogen ontvangen voor het boek ‘Een niet-geplande reis, van Annette Hartman. Mooi dat Zwaantje voor zoveel mensen iets kan betekenen in het ziek zijn! Het is vanaf nu helaas niet […]

Benefietconcerten in Stadskanaal en Nijkerk

De komende maanden worden er weer twee benefietconcerten georganiseerd, waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan Als kanker je raakt. Ook dit keer hebben de diverse koren en musici spontaan aangeboden belangeloos hun medewerking te willen verlenen en mogen wij ook kosteloos gebruik maken van de kerken. Geweldig! Hieruit blijkt dat men onze stichting […]

Kom naar Young!

YOUNG is er voor jongeren die geraakt zijn door kanker. YOUNG organiseert jaarlijks meerdere ontmoetingsdagen. Tijdens deze dagen kun je andere jongeren ontmoeten die ook te maken hebben met kanker. 4 november 2017 De volgende YOUNGdag is 4 november a.s. in het Beauforthuis, Woudenbergseweg 70 in Austerlitz. De dag duurt van 10.30 tot 15.00 uur. […]

In gesprek over kanker op een basisschool

Op 19 september jl. was Als kanker je raakt voor het eerst uitgenodigd op een basisschool om te praten over kanker. Rita Renema-Mentink hield in maar liefst 8 groepen 7 en 8 van basisschool ´Het Spectrum´ in Rotterdam kringgesprekken met kinderen. Er ontstonden mooie ontmoetingen rondom de vragen: ´Wat is kanker? Waar denk je aan […]

De liefde blijft bestaan

Je hebt het pas in de gaten als het er al is. Het groeit of slinkt door de tijd heen. En je hebt er nooit de volledige controle over. Ik heb het over de verrassende overeenkomsten tussen kanker en liefde. Als ik de verhalen van anderen met kanker hoor, kan ik zelf alleen maar dankbaar […]

Liefde

Geworteld en gegrond in de liefde…(Efeze3:17)   Liefde, zo moeilijk te definiëren, liefde, wat ieder mens nodig heeft   Liefde, iedere keer die verrassende herkenning.   Voor liefde is een ander nodig die je bevestigt in jouw bestaan.   Liefde is het diepe verlangen naar een ander met wie je verbonden bent.   Liefde is […]

Til mij op

Heb je het weleens gezien: zo’n klein vogeltje? Uit het nest gevallen. Nog lang niet klaar om te kunnen vliegen. Tript angstig over de grond. De takken van de boom zijn voor hem te hoog. En het beschermende dak van de schuur is onbereikbaar. Wat doe je? Je pakt zo’n beestje op. Zet het in […]

Hartelijk dank voor je donatie!

Iedere maand ontvangen wij donaties, waarvoor we graag persoonlijk zouden willen bedanken. Helaas kunnen wij niet altijd achterhalen wie de gever is. Wij willen daarom via deze nieuwsbrief een ieder bedanken die in de afgelopen periode een gift heeft overgemaakt naar Als kanker je raakt! Mede door deze giften kunnen wij hoop, troost en bemoediging […]

Benefietconcerten in Stadskanaal en Nijkerk

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor twee nieuwe benefietconcerten alweer in volle gang. Op woensdag 15 november 2017 wordt er een concert georganiseerd in Stadskanaal. Hieraan werken o.a. mee Chr. Groot Gemengd Koor Muntendam-Stadskanaal. o.l.v. Johan Pots. Ook zal Ronald IJmker, organist, zijn medewerking verlenen. Ds. Arie van der Veer zal een meditatie houden en het […]

Samen sterker na kanker

‘The friend who can be silent with us in a moment of despair or confusion, who can stay with us in an hour of grief and bereavement, who can tolerate not knowing… not healing, not curing… that is a friend who cares.’ – Henri Nouwen. Kanker krijg je niet alleen. Het treft jou, maar ook […]